A heideggeri Semmi

Martin Heidegger és a Semmi értelmezése. „A jelenvaló-lét annyit tesz: beletartottság a Semmibe.”

Martin Heidegger felfogásából az következik, hogy a Semmi megismerése nem azon oknál fogva lehetetlen, mert a Semminek a megismerhetetlenség az ismérve, hanem azért, mert a Semmi-megismerés folyamata önfelszámoló jellegű és így nem vezet sehová.