az UngParty Virtuálé archív része. Átköltöztetés előtt itt: PR marketing Weboldal - Laptop - Infrapanel - Vízszűrő - Terasz építés | Főszerkesztő: Balla D. Károly - az 1999-2005 között épült webrendszer fontosabb alrendszerei és oldalai + BDK 2005-től épülő rendszerének főbb egységei

Az Ungparty Virtuálé egy 1999-től (más források szerint 2000-től) épülő webrendszer, amely főként irodalmi jellegű alrendszereket, blogokat és tematikus oldalakat egyesít. A rendszer működésében 2004/2005 fordulóján változás állt be: míg korábban esztendőkön keresztül a főszerkesztő Balla D. Károly számos külső szerző számára biztosított megjelenési lehetőséget a Pánsíp digitális iratfolyamban és az UngPaty NetCafé webmagazin oldalain (a külső szerzők száma a százat, a 2005-ig publikált szerzői anyagok száma pedig az ezret közelíti ), addig 2005-től kezdve ezt a szerkesztői munkát már nem gyakorolja, a rendszer leginkább saját publikációs terepeként működik. ALÁBB a 2005-ben lezárt rendszer fontosabb alegységei érhetők el, többek között szerzők szerint is. Még alább BDK újabb oldalai közül szerepelnek a legfontosabban és leglátogatottabbak kantható linkcímmel. A szájtok némelyike BéDéKá keresőmarketing tevékenységénének a termékei (szerzőjük 2006-tól foglalkozik a kreatív honlapoptimalizálás és linképítés problémáival, mi több, az utóbbi években irodalmi munkáját is hátrább sorolva egy új optimalizációs metódus elméletét és gyakorlatát is kidolgozta).

UngParty Archívum
- Balla D. Károly virtuáléja: 2000 - 2004 -
Alább: belépés az UngParty 2005 előtti anyagainak oldalaira     >> jobbra frissek

A 2005 előtti anyagok szerzők szerint: >> BELÉPÉS
Az archívum korábbi főoldala: >> BELÉPÉS

Az UngParty korai, 2001-es rendszere : >> BELÉPÉS

Egy még korábbi, legkorábbi mentés: Ungparty 2001
Első honlapomat 2000 őszén készítettem el, ez volt a 2002-ig működő UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány weboldala. Az archívum a közel három év alatt elhelyezett anyagokat tartalmazza. >> BELÉPÉS

A Pánsíp előbb nyomtatott lapként, majd almanachként, végül digitális irodalmi folyóiratkét működött (netPánsíp névvel indulva); később szövegsorozatok és irodalmi interakciók színterévé vált. Az archív oldal részletezi a lap történetét, közli a nyomtatott periodika repertóriumát és tartalmazza a digitális megjelenés 4 évfolyamának (2001-2004) összesen 7 digitális lapszámát. >> BELÉPÉS

Más lehetőségek: A Pánsíp szerkesztősége + Arvisura PR-cikk elhelyezés | Pánsíp (eligazító oldal) | Pásíp Irodalmi Szalom 2001-2003 | PánsípSzalon - szövegírás - google optimalizálás | A netPánsíp korai változata

Az „égi” szalon azután jött létre, hogy földi elődje beszüntette működését. Az oldalon 2001-2003-ban internetes akciók zajlottak: kollektív interjúk írókkal, nagyszabású internetes irodalmi konferencia és és két virtuális könyv sok szereplőt megszólaltató bemutatója: >> BELÉPÉS //

Az UngParty Virtuálé meghívott vendégei helyet foglaltak a virtuális törzsasztal körül és történeteket meséltek (akárcsak egy kávéhezban) - ezek olvashatók a rendszer egyik legkorábbi oldalán, amely 2001-től 2003-ig működött (később beolvadt a webmagazinba): >> BELÉPÉS
Az UngParty Manzárd hírrovatomból alakult internetes naplóvá, később igazi bloggá, sőt blogokká. A régi és újabb bejegyzések legtöbbje elérhető az oldal táblázat-szerű naptári archívumában: >> BELÉPÉS

Az UngParty Virtuálé alá tartozó újabb oldalak
BLOGOK
BDK napi BLOG
   Balla D. Károly napi blogja
BDK bázis Blog
   Balla D. Károly komplex blogja
Limerik, Haiku, sírversek
   Limerik, Haiku, C-dul, bökvers, sírvers
BDK Seo weboptimalizálás
  friss jegyzeteim ajánlói
Kárpátalja - hirdetés blog
  érdekességek, információk
PR cik V.I.P. - Kárpáti Vipera Newság
   a kárpátaljai média mérges kígyója
Piréz arvisura-blog
   mert piréznek lenni jó
Balladium
  virtuális felolvasóhely
BDK Notesz gép, notebook
  jegyzetfüzet helyett, ajánlók
Frisstök webéd vicsora
 linkküldés, ajánlók
Ajánló, linképítő seoblog
 linkküldés, ajánlók
SEO-marketing BLOGOK
Kreatív irodalmi játékok
Ayurvédikus búzafű - bio-termék - gyógynövény télikert
Csoport-terápia - agotrafóbia pánikbetegség - pszichodráma
FŐOLDALAK
BDK Online SEO honlap
   Balla D. Károly webmagazinja
Kettenklub - seo ajánló
   Ajánlatok: Berniczky Éva - Balla D Károly
UngParty Manzárd tető
   Balla D. K. webnaplójának mutatója
Balla D. Károly OnLine
   AJÁNLÓ - egy főbejárat

Balla D. Károly honlap keresőoptimalizálás
blogfő - szövegírás, honlap optimalizálás
internetes jelenléte - LINKEK

Balládium weBirodalom
és télikert építés -
 épülő új portál
Berniczky Éva
   bemutatkozó oldal
ARCHÍV OLDALAK
Pánsíp -
   belépés a folyóirat archívumába
Pánsíp Irodalmi Szalon
   a 2001-2003-as archívum
Pánsíp Szalon / hangszer
   szöveghely és interakciós színtér 2004-2006
kárpátaljai író: Kovács Vilmos
online hirdető - szolgáltatók kárpátalján

Balla D. Károly a kárpátaljai magyar irodalomról

A mai Magyarország határain túl élő magyar kisebbségek 1945 utáni irodalma közül a kárpátaljait ismerte meg a legnagyobb késéssel és a legtöbb előítélettel terhesen a magyarországi közvélemény. E töredék nemzettest politikai helyzete, mindennapi élete, évtizedeken át speciális körülmények közt fejlődő kultúrája a legutóbbi időkig tabunak, vagy legalábbis kerülendő témának számított. Csak a 70-es évektől kezdődően és csupán esetlegesen, alkalomszerűen jelenhettek meg tudósítások, felületesebb vagy alaposabb ismertetések, kritikák. Mind a Kárpátalján, mind a Magyarországon napvilágot látott értékeléseknek közös gyengéjük volt (kivételek persze akadtak), hogy igen gyakran vagy a hivatalos kultúrpolitika irányában tett gesztusok voltak, vagy ellenkezőleg: bizonyos ellenzéki attitűd jegyében fogantak. Mindkét hozzáállás egyszersmind bipolarizálta is irodalmunkat.

Az első megközelítés szerint (és ez inkább a helyi értékelők véleménye volt) a kárpátaljai magyar írók leginkább: vagy derék szovjet magyarok, akik tartalmában szocialista és csak formájában nemzeti (de semmi esetre sem nemzetiségi!) literatúrát művelnek, vagy pedig a burzsoá ideológia által megfertőzött, a szovjet valóságtól elidegenedett dekadensek, akik mindezen felül természetesen tehetségtelenek is.

A másik (főleg magyarországi ítészek sugallta) megközelítés két pólusa: a kárpátaljai magyar írók vagy a hatalom elvakult kiszolgálói, akiknek munkássága a pártünnepélyek nyakkendős szónokainak teljesítményéhez hasonlatos, vagy meghurcolt ellenzékiek, az igaz művészet mártírjai. Azok az értékelők pedig, akik egyik szélsőséget sem vallották (akadt belőlük itt és ott egyaránt), furcsa módon a mellőzött ideológiai-politikai megközelítés helyett nem a tárgyilagos esztétikai elemzés útjára léptek, hanem megelégedtek a regisztrálással és a vállonveregetéssel: minden írói teljesítményt egyformán jelentősnek tartottak, minden könyv megjelenését egyformán üdvözölték. A tényt, hogy e régióban egyáltalán vannak írók-költők, s hogy megjelennek lapok és könyvek – fontosabbnak tartották, mint azt, hogy az írók kvalitásáról és a publikációk nívójáról véleményt alkossanak és közöljenek.

Ez a hetvenes-nyolcvanas évekből öröklött szemlélet a mai napig nem tűnt el teljesen sem a szakma, sem a közvélemény tudatából, ugyanakkor mégis látványos előrelépés történt. Egyrészt a Kárpátalján élő írók, költők egyre gyakrabban (de sajnos még mindig nem magától értetődően) vannak jelen a magyarországi lapokban, így nagyobb az esélyük az érdemi megmérettetésre; másrészt a múltbéli előítélek is kezdik érvényüket veszíteni, illetve – aligha örülhetünk ennek – új, másfajta megosztottság jelei tűnnek fel. Ezt az új jelenséget pedig a következőképpen tudnám megfogalmazni.

Olybá tűnik, mintha a magyarországi irodalmi közvélemény (ha ilyen létezik egyáltalán), sőt, gyakran a szakma is azt tartaná a Kárpátalján élő alkotókról, hogy legfőbb ismérvük a nemzeti identitás iránti feltétlen elkötelezettség és aggodalom, a szülőföld szeretetéből származó ún. “tájélmény” megjelenítése, a történelmi és nemzeti hagyományok felelevenítése és irodalmi feldolgozása, továbbá az anyanyelv hivatásszerű védelmezése, a sorsverés minden módjának és fajának tételes számbavétele, a nemzet-(nemzetiség-)mentés tudatos vállalása, plusz még a helyi értékek és sajátságok hiteles felmutatása, megtetézve a népi gyökerekből történő bőséges táplálkozással és a megtartó közösség iránti felelősségérzettel.

Ilyen lenne a kárpátaljai magyar író? És aki nem ilyen, az vagy nem író, vagy nem kárpátaljai, vagy nem magyar? Ha meg mégis, akkor veszélyes játékot űző individualista, gyökértelen kozmopolita, ártalmas avantgardista, s különben is: vagy őrült, vagy tehetségtelen, vagy alkoholista, vagy buzi, esetleg mind egyszerre?

A fenti vélekedés nem is annyira önmagában veszélyes, hanem atekintetben, hogy nem ritkán mint igény is megfogalmazódik, s ilyenkor áthömpölyög tárgyára, a kárpátaljai magyar íróra, aki esetleg igyekszik ezen elvárásoknak megfelelni, vélve, hogy az anyaország irodalmába csak e réven integrálódhat. És gyakran ebbéli vélekedésében nem is csalatkozik. Könyvkiadók, lapszerkesztők, pályázatok hirdetői, műsorösszeállítók, irodalmi estek szervezői (és hallgatói!), találkozók rendezői stb. éppen és jellemzően ezt várják: a kárpátaljai irodalomról kialakult saját képüknek a visszaigazolását. Verset, novellát, regényt írni “csak úgy” ezerszámra tudnak Magyarországon; ha köztük publikációs teret, nevet, elismerést akarsz szerezni: írj kárpátaljai, kisebbségi, határon túli, kívülrekedt, megkeseredett, nemzetmentő, nyelvet őrző, történelmet és hazát sirató műveket, mert ezt te tudod a legjobban és leghitelesebben!

Ez alól az elvárás alól kibújni: nem túl hálás vállalkozás. Kiválthat értetlenséget, kirekesztést, sőt: azon pályatársak rosszallását, akik már jól begyakorolták magukat a kipróbált formulák alkalmazásába.

Új, más vágányra terelni irodalmunkat, elérni, hogy “csak úgy” írassék vers, novella, esszé Kárpátalján: alighanem a legfiatalabbaknak lehet csak kiváltsága. Azoké, akik nem születtek bele semmilyen nyomorító kultúrpolitikába, akikbe nem idegződött bele semmilyen megfelelni-akarás kényszere, ellenkezőleg: kamaszos daccal fordulnak el mindattól, ami megrögzült, ami elvárt. >> folytatás Balla D. Károly irodalmi blogjában

futamok

bdk

tejmozi

 

Balla D. Károly

© Balla D. Károly 2001-2014. - A web oldalaimon közölt tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek, minden engedélyem nélküli publikálás jogsérelemnek számít.

Frissek:


könyv
Könyv és internet
e-könyv - online könyv

Weblap Seo

HONLAPOK optimalizálását VÁLLALOM - előre a Google-listán!

Helyezés javítás

honlap-seo: szemantikus keresésSzemantikus keresés - Honlap optimalizálás - web SEO

a Google Pingvin és Kolibri 2013-as szigorításai miatt a keresőoptimalizálásban új módszerekre lett szükség, előtérbe került a komplex honlapoptimalizálás és kreatív linképítés. ezek egyik hatékony válfaja a szemantikus keresésre alapozott, organikus találati helyezéseket javító arvisura-seo

keresőmarketing netmarketing - Google Keresőoptimalizálás

arvisurák kárpátalján - palóc linképítés és ufó-optimalizálás

seo kárpátalja - linképítő google optimalizáló arvisurák

kreatív ügyességi játékok


Én a blogolást mindig is egyfajta folyamatos író-olvasó találkozónak tekintettem, olyan helyzetnek, amikor az alkotó minden egyes megnyilvánulása azonnali megbeszélésre kerül. Jó esetben a blogírónak kialakul a törzsközönsége, „egymásra szoknak”, a felek alig várják, hogy szóba elegyedhessen egymással. Ez rám, bevallom, ösztönzőleg hat, ugyanakkor időről időre arra is rá kell döbbennem, hogy energiám elaprózását is jelenti, elvon az elmélyült alkotómunkától. Most éppen visszavonulási ágon vagyok. A feleszmélésemhez – sajátos módon – fájó konfliktus segített hozzá. Néhány havi intenzív blogolással tagja lettem egy közösségnek, és talán a kelleténél is jobban a magamévá szerettem. Sajátos módon azonban – és ebbe csak most, utólag gondoltam bele – ennek a közösségnek nem csupán a nagy számú blogger és a még több olvasó volt a tagja, hanem maga a szolgáltató is, amely kifejezetten a közösségépítés szándékával lépett fel. Ennek következtében a közösség hierarchikusan rendezetté vált, néhány bloger – köztük én is – több lehetőséget, nagyobb figyelmet kapott az átlagos felhasználókhoz képest, további néhány szerző pedig favorizált belső emberként élhetett a kiemelt állandó jelenléttel. Blogoltak és kommenteltek a szolgáltató belső munkatársai is, a pénzügyi vezető, a tartalmi vezető, a közösségi menedzser, a programozó… Miközben folyt a közösség kialakítása és megerősítése, aközben a szolgáltató természetesen saját üzleti érdekeit képviselte. Nem tudom, hogy ez a struktúra mennyire hordja magában annak a veszélyét, hogy időnként kisebb-nagyobb konfliktusok bontakozzanak ki a közösségen belül, s hogy ezek a szolgáltató és felhasználók között is felszikrázzanak (esetemben megtörtént és balul sült el). Nem tudom, mennyire egészséges, ha egy blogszolgáltató vállalkozás vezetői barátkoznak a felhasználóikkal, találkozókat szerveznek, ajándékokat ajánlanak fel számukra. Amikor az ember benne van, úgy érzi, épp ezek miatt a körülmények miatt érzi jól köztük magát (állítom: így volt), kívülről nézve azonban kételyeim vannak afelől, vajon használ-e a magyar blogszféra egészének ez a megszokottól eltérő felépítés, s vajon nem egészségesebb és természetesebb dolog-e a közösségek kialakulását a spontán szerveződésekre bízni.

 

Balla D. Károly archív honlapja - UngParty Virtuálé

Archív oldalak elérhetősége. Balla D. Károly régi honlaprendszerének főbejárata, a főszerkesztő régi honlapjai - főbejárat. Ungparty Archívum: NetCafé webmagazin, Pánsíp lap. Irodalom és keresőmarketing, honlap optimalizálás, Google-seo. A Netpánsíp digitális iratfolyam és az UngParty Manzárd webnapló archívuma - oldalak linkjei - Kárpátalja, Ukrajna, kárpátaljai magyar irodalom, Ungvár, határon túli író, kortárs magyar irodalom, határontúli, kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség, balla d. károly költő, bdk virtuálé, könyv, blog, könyvek, vers, regény, ungparti, honlap optimalizálás, keresőmarketing, seo, google weboldal optimalizáció - seo net web honlap, weboldal

Honlap optimalizálás - Google SEO NET

A Google Pingvin és Kolibri 2013-as szigorításai miatt a keresőoptimalizálásban új módszerekre lett szükség, előtérbe került a komplex honlapoptimalizálás és kreatív linképítés. Ezek egyik hatékony válfaja az arvisura-seo

Aktuális keresőmarketing program

Télikert építés - terasz beépítés

  • láblécben is >> x telikertepites >> növény a lakásban - napfény - üveg szoba

Virtuális noteszgép - Asus notebook javítás - HP laptop szerviz

Asus notebook szerviz Budapest. Teljes körű laptop akkumulátor szerviz szolgáltatásainkkal várjuk. Gyorsaság, minőség és garancia - ügyfélszolgálat weboptimalizálás minden Asus akkumulátor és Dell notebook szerviz, LCD termék garanciális ügyintézésében eljár.

 

Ungvár, Kárpátalja

A vidék múltját bemutató történelmi könyvek Kárpátalját szegényországnak nevezik, és nem is alaptalanul. Bár a régió sokat fejlődött és a történelmi kárpátaljai seo honlapoptimalizálásoka száma is örvendetesen megnövekedett, az ukrajnai és pláne az európai átlagtól jócskán elmarad a jogi biztonság és védelem csakúgy, mint a virtuális szerver bérlés és a pánikbetegség kezelése.

  • Ungváron él a keresőoptimalizálás nagy kárpátaljai seo-mestere és webrátora, aki olyan módon végez google seo honlap optimalizálást és kreatív linképítést hogy a nagy kereső program mind a tíz ujját megnyalhatja akkor, amikor a szövegíró magyar Arvisura könyv - SEO-elérését fürkészi árgus szemmel és a rá jellemző gyanakvással akkor is, amikor keresőbarát url mester és title optimalizálás fennforgásáról számolhatnak be az budapesti sofőr szolgálat gépkocsivezetői az őstörténeti seo-net illetően a keresőoptimalizálás és első google oldal vívmányai elévülhetetlenek, akárcsak az ukrajnai cégalapítás és a kognitív viselkedésterápia a télikertépítés és gyártás sikerével szemben.

  • Honlap kereső optimalizálás - link marketing makkai

Balla D. Károly virtuáléja - UngParty Archívum

Archív oldalak elérhetősége. Balla D. Károly régi honlaprendszerének főbejárata. Az UngParty NetCafé webmagazin, a Netpánsíp digitális iratfolyam és az UngParti Manzárd webnapló archívuma - irodalom és keresőmarketing oldalak linkjei - Kárpátalja, kárpátaljai magyar irodalom, Ungvár, határon túli, magyar, határontúli, kárpátaljai magyar kisebbség, balla d. károly, bdk, könyv, blog, könyvek, vers, regény, télikert építés, terasz honlapoptimalizálás, keresőmarketing, seo, google weboldal optimalizáció - seo net web optimalizálás - honlap ajánló: szemantikus keresés

weboldal google keresőoptimalizálás | havidíjas seo budapest |

Kárpátalja - Ungvár - Tartalommarketing

A vidék múltját bemutató történelmi könyvek Kárpátalját szegényországnak nevezik, és nem is alaptalanul. Bár a régió sokat fejlődött és a határon túli magyar történelmi kárpátaljai seo laptop honlapoptimalizálás száma is örvendetesen megnövekedett, az ukrajnai és pláne az európai átlagtól jócskán elmarad a jogi biztonság és védelem csakúgy, mint az Arvisura SEO és a pánikbetegség kezelése.

Web: Honlap optimalizálás, SEO

Ungváron él a keresőoptimalizálás nagy kárpátaljai seo-mestere és webrátora, aki olyan módon végez google seo honlap optimalizálást és kreatív linképítést hogy a nagy kereső program mind a tíz ujját megnyalhatja akkor, amikor a laptop és télikert marketing - magyar Arvisura könyv elérését fürkészi árgus szemmel és a rá jellemző gyanakvással akkor is, amikor keresőbarát url mester és title optimalizálás fennforgásáról számolhatnak be az őstörténeti seo-net a keresőmarketing szakértő és első google oldal vívmányai elévülhetetlenek, akárcsak az ukrajnai cégalapítás és a kognitív viselkedésterápia pszicho-biztonsága az az agorafóbia tünetei, leküzdése és kezelése sikerével szemben.

havidíjas keresőoptimalizálás Budapest

  • a budapesti télikert építők a teraszon

< #laptopszerviz | Optimalizációs céllal indított új tanácsadó és szolgáltató keresőmarketing projektumom az public relations cikkírás - szakmai szövegírás honlapra blogot támogatja annak a kérdésnek a feszegetésével, hogy linképítéssel és PRcikk elhelyezéssel lehet-e hatékony Google-helyezés javítást végezni. >> télikertgyárás Budapest