Balla D. Károly / Károj író - BDK

Balla D. Károj (azelőtt Károly) kárpátaljai magyar író, költő, szerkesztő, blogger - Ungvár, 1957 (vagy 1956). Első Piréz, a legaktívabb posztumusz író.

Balla D. Károly elérhetőségei | fontosabb könyvei | BDK posztumusz | Első Piréz | elipszilon nélkül | ÚJABB ÍRÁSOK | BDK BLOG

Egy posztmodern író Kárpátalján

Rövid életrajzi összefoglaló, írói munkásság, könyvek

bdkBalla D. Károly - újabban Károj - 1957-ben (más források szerint 1956-ban) született Ungváron (Kárpátalja, jelenleg Ukrajna), ma is itt él családjával. Regényíró, költő, publicista, irodalomszervező, szerkesztő, blogger. Imaginátor, virtualizátor, szövegperformer. 2007-es sikeres virtuális öngyilkossága óta a legaktívabb posztumusz író. Gyakorló piréz.

Szülővárosában érettségizett (Ungvár, 1974) és folytatott különböző szakokon egyetemi tanulmányokat (1974-1986), közben volt illegális távirdai műszerész, egyetemi segédlaboráns, műhold- és földrengésmegfigyelő, újságnál irodalmi mellékletet szerkesztő és tördelő fizetésnélküli munkatárs, később kiadói korrektor és tankönyvszerkesztő. 1989-től szabadfoglalkozású, internetre költözése óta talán szabad is. De mindenképpen liberális. És nemzeti. Leinkább azonban posztmodern. És aktívan posztumusz.

Folyóiratok (Hatodik Síp - 1989, Pánsíp - 1993) kiadói műhelyek, alapítvány, irodalmi díjak alapítása fűződik a nevéhez, több társadalmi és szakmai szervezetben töltött be vezető szerepet, majd az fokozatosan kivonult a közéletből és a 2000-es évek eleje óta nem vesz részt pátriája kulturális életében sem, kárpátaljai lapokban elvből nem publikál.

Meglehetős elvonultságban élve intenzív internetes tevékenységet folytat. Írói weboldalain, az ezredforduló kezdetétől blogjain napi rendszerességgel publikált, közismertek irodalmi projektumai és webakciói. Ekkoriban íróként a publicisztika és a blogjegyzetek írása lett fő működési területe. A 2010-es évek közepétől - több mint két tucatnyi megjelent könyv után - alkotó tevékenységének intenzitása alábbhagyott, illerve haikukra és aforizmákra szűkült, az utóbbi tíz esztendőben pedig leginkább honlap-optimalizálással - SEO, keresőmarketing, linképítés - foglalkozik.

2017-től szépirodalmi műveiben Balla D. nem használ el-ipszilont.

1973-tól publikál (versekkel kezdte), művei közel 30 önálló könyvben jelentek meg, ezek sorát stílszerű címmel Az utolsó futamok (2014 zárja). Legfontosabb könyveinek két válogatott verseskötetét, három publicisztikai gyűjteményét, egyik novelláskötet és három posztmodern regényét tartja, azaz megjelenési sorrendben ezeket:

  • Kis(ebbségi) magyar skizofrénia. Publicisztikák. Ungvár 1993.
  • Élted volt regénye. Egy önmagát mintázó torzó. Regény. Basel 1998.
  • Halott madárral. Válogatott és új versek. Pécs 1999.
  • A hontalanság metaforái. Publicisztikák, esszék, vallomások. Budapest 2000.
  • Világvége. Válogatott novellák. Pécs 2002.
  • Szembesülés. 121 fragmentum egy regényhiány környezetéből. Pécs 2005.
  • Magyarul beszélő magyarok. Esszék, publicisztikák, írójegyzetek. Bp 2008.
  • Tejmozi. Regény, Magvető Kiadó, Budapest 2011.
  • Kő és árnyék. Versek 2011-1978, Kárpáti Kiadó, Ungvár 2012.

Teljes lista: Balla D. Károly könyvei

Kritikusai szerint Balla D. Károly költöként az intellektuális modern líra képviselője, publicistaként az esszéisztikus kimunkáltságra való törekvés, a személyes érzékenység és problémákkal való kíméletlen szembenézés jellemző rá, regényei pedig a szövegművészetet és az egzisztencialista világértelmezést preferáló posztmodern trükkregények.

Egyéb elismerései mellett Salvatore Quasimodo-, Potusnyák- és József Attila-díjas.

Balla D. Károly életrajza

Életének és munkásságának részletesebb ismertetése

Balla D. Károly / Károj (BDK, BéDéKá, BallaDé) posztumusz író, költő, publicista, esszéíró, blogger, műfordító, drámaíró, szerkesztő, virtualizátor, imaginátor és webrátor, továbbá nyugalmazott manzárdőr, önkéntes mérvadó, első piréz, Ung-parti blogfő nemes és keresőoptimalizáló Seo-mester (jelesül ez a tevékenység honlapok Google-helyezésének javítását jelenti).

Az Új Magyar Irodalmi Lexikonban rövidebb, a Wikipédiában terjedelmes szócikkel szereplő Balla D. Károly a kárpátaljai Ungváron (Ужгород - Ukrajna) született vitatott időpontban, a magyar Wiki szerint 1956. szeptember 9-én, más források, pl. az ÚMIL szerint 1957. január 17-én. Halálának időpontja is vitatott, 2007, 2012 és 2014 is szerepel elhalálozásának éveként.

BDK szülővárosának egyetlen magyar középiskolájában érettségizett és folytatott egyetemi tanulmányokat. Előbb fizikát hallgatott esti, majd magyar nyelvet és irodalmat levelező tagozaton, összesen cirka 17 szemesztert végzet 12 év alatt át - a diplomáig minden külső (apai és tanári) ösztönzés és későbbi téves életrajzi adat ellenére sem jutott el. Tévesek azok az adatok is, amelyek szerint balla a Tudományos kommunizmus c. tantárgy elvi alapjai elleni tiltakozásból tagadta volna meg a vizsga abszolválását. Inkább csak megunta az egyetemesdit, írói ambíciói és merész lapalapítói tervei hajtották.

Tanulmányai közepette kisebb-nagyon szünetekkel munkában is állt, volt illegális távirdai segédműszerész az ungvári városi postán, adatleolvasó a szeizmográfiai és műholdkövető tudományos intézetben, laboráns a helyi egyetem technológiai laboratóriumában, társadalmi munkában pártlap irodalmi mellékletét szerkesztette és tördelte, majd csaknem tíz éven át tankönyvkiadói korrektorként és szerkesztőként élt mások hibáiból. 1989-től munkaviszony nélküli szabadfoglalkozású.

Publikálás, könyvek, elismerések

Publikálni még középiskolásként kezdett 1973-tól.. Írásai előbb helyi kiadványokban jelentek meg (Kárpáti Kalendárium, Kárpátontúli Ifjúság, Vörös Zászló, Kárpáti Igaz Szó), később Magyarországon és a nyelvterület szinte valamennyi régiójában. Egy rövid intermezzótól (2003-2004) és néhány tudtán kívüli közléstől eltekintve az utóbbi 20 évben kárpátaljai periodikákban egyáltalán nem publikál, így a kárpátaljai magyar irodalom jelenlegi egyetlen irodalmi orgánumában, az Együttben sem.

Versei, novellái, esszéi, publicisztikai írásai, műfordításai, színpadi művei, naplójegyzetei és regényei közel 30 önálló kötetben jelentek meg 1979-től. Legutóbbi regénye Tejmozi címen a Magvető gondozásában látott napvilágot 2011-ben. 22 évnyi szünet után a Kárpáti Kiadónál is könyve jelent meg (Kő és árnyék, válogatott versek, 2012.). Ezidáig (és lehetséges, hogy végképp) utolsó kötetét a szimbolikusnak méltán nevezhető Az utolsó futamok címen a több korábbi opuszát is gondozó pécsi Pro Pannonia adta ki. Utóbbi köteteinek a borítóját leánya, Balla Csönge tervezte (és nagyrészt készítette).

Az 1970-es, de főleg 80-as és 90-es években, majd még egy ideig az ezredforduló után is jelentős irodalomszervezői munkát végzett. Alkotócsoportok vezetése, folyóiratok (Hatodik Síp, Pánsíp), kiadói műhelyek (Galéria, UngBereg, Liber-All), alapítványok, díjak alapítása, könyvfesztivál és irodalmi szalon szervezése fűződik nevéhez. Rövidebb ideig a kárpátaljai érdekvédelmi és szakmai magyarságszervezetek vezető testületeinek a munkájában is részt vett az 1989/90/91-es rendszerváltást éveiben és egy ideig még azt követően is. Előbb a közéletből, majd fokozatosan pátriája kulturális életéből is kivonult és valamennyi szerkesztőségi, kiadói, alaptíványi formációját is felszámolta, beszüntette szervezői munkáját. Ezzel párhuzamosan működésének fő színterét az internetetre helyezte át, ahol is még egy ideig kifejtett szerkesztői tevékenységet (UngParty NetCafé cím alatt irodalmi-kulturális webmagazint működtetetti, ennek részét képezték a Pánsíp digitális évfolyai), majd ezzel is felhagyott. A függelmi viszonyok és az intézményi háttér megszüntetésével és lassú, de tudatos visszavonulásával megelőlegezte magának fizikai állapotának azt a romlását, amely ma már amúgy is nehezen engedne meg másfajta életvitelt.

Mára a legkülönbozőbb témájú és műfajú világhálós oldalainak, blogjainak a száma sok százra tehető. Irodalmi projektumait és webakcióit, közéleti, kulturális és naplószerű jegyzeteit, aktuális műveit és alkotói archívumát összességében napi több ezres számban látogatják az olvasók; olykor egy-egy blogbejegyzése napokig önmagában is sokezres látogatót vonz - ez többek között a Facebookon kifejtett aktivitásának is köszönhető, ahol is a blogokra mutató bejegyzések, megosztások a lájkok és újramegosztások révén olykor mém-szerűen terjednek. Legutóbbi ilyen írása - A komisz Ukrajna - pár nap alatt ezernél több „like”-értékelést kapott és orosz-ukrán szájtokról is linkelték. >> Balla D. Károly fontosabb oldalainak listája

Számos díjban és szakmai elismerésben - így József Attila-díjban (2000) részesült, munkáival több szakmai pályázaton szerepelt eredényesen, Berzsenyi-, Quasimodo- és két Lilla-díja is van (a Csokonai Társaság elnyert elismerése).

Balla D. mindkét írószövetségből kilépett

1984-től az Ukrajnai Írószövetség tagja. 1993-tól 2004-ig a Magyar Írószövetség rendkívüli, majd rendes, 1995-től pedig választmányi tagja, 2002-től a Költői Szakosztály elnökségi tagja.

2004-ben minden tisztségéről lemond és az akkor zajló Döbrentei-botrány miatt kilép a Magyar Írószövetségből.

Az ukrán írószövetségből a nemzeti kisebbségek kollektív jogait durván korlátozó nacionalista hátterű nyílt diszkrimináció törvénybe foglalása miatt 2017-ben lép ki Berniczky Évával.

Virtuális öngyilkossága, posztumusz BDK

Ötvenedik születésnapján, 2007-ben virtuális öngyilkosságot követ el, azóta posztumusz írónak tekinti magát. Ahogy ő fogalmaz:

virtuális öngyilkosságom nem egyéb, mint posztmodern önreflexiós gesztus: kísérlet egy ojan önprezentáció létrehozására, amej a direkt referenciaelméletet meghaladóan nem a kognitív értéket, hanem saját szuicid mivoltomat teszi attitűdöm tárgyává
Ídőnként naplójában hírt ad újabb haláleseteiről. A kárpátaljai magyar irodalom fenegyereke meghalt már síbalesetben, Balaton-átúszásban és súlyos diszlexiában is - ágyban könyvek közt.

Balla D. Károly az Első Piréz

Ugyancsak 2007-ben nyilvánítja magát piréznek és mellesleg megalakítja a világirodalmi jelentőségű és igen népes Egyek alkotócsoportot, amelynek tagsága egyemberként elnökének választja a pirézek nagy költőjét..

A pirézségnek BDK saját jelentést tulajdonít és úgy véli, egy nem létező etnikumnak saját személyével való megképezése olyan művészeti performansz, amellyel kísérletet tehet arra, hogy az előítéletes gondolkodás valóságába beavatkozzon, megfelelve a beavatkozó művészet esztétikai ismérveinek.

A fenti összefoglaló 2017-ben készült.

Lásd még: Balla D. Károj a Liberális Portálon.

Az 1990-től foglalkozik Tsúszó Sándor munkásságával. Műfordítói tevékenysége is említésre méltó, főleg Alberd Yollaka és Arabella Dolyk verseinek interpretátoraként ismret.

balla d. károly író

BDK POSZTMODERN

Balla D. Károj önvallomása (2021):

Három posztmodern regényt írtam. Mindegyik másképpen az, de az önreflexió, az intertextualitás, a dekonstrukció és a további nyalánkságok mindegyikben fontos szerepet játszanak. Az Élted volt regénye egy rejtéjes szerző megfejtendő kézirata körül forog. A Szembesülés egy nemlétező regény járulékos szövegeiből áll össze, a Tejmozi kereteit idegen nyelvekből számomra írótársak által fordított mondatok jelölték ki, a főhősöm pedig saját regényét meséli el benne, miközben a külső-belső narratíva kellőképpen keveredik. A szöveg ezzel a posztmodern felütéssel kezdődik:

Azon a reggelen majdnem megszerettem az apámat, mondja a regényem elején hősöm az ablaküvegnek.

Tartalmi szempontból nevezhetők egzisztencialista regényeknek is, mivel a létezés komplexicitását, a lét, a semmi, az élet és a halál, az objektív valóság és a szubjektív érzékelés összefüggései képezik fő tárgyukat.

balla d. károly versekballa d. károly tejmozi regényballa d. károly posztmodernballa d károly kárpátalja

BDK POSZTUMUSZ

Az író Posztmodern halál, posztumusz élet c. esszéjében azt fogalmazza meg, hogy miután Ady a Halál rokonának irigylésre méltó szimbolista pozícióját már elfoglalta, posztmodern eszközökhöz kellet nyúlnia. 2007-es virtuális öngyilkossága nem egyéb, mint posztmodern önreflexiós gesztus: kísérlet egy olyan önprezentációs tér létrehozására, amely a direkt referenciaelmélet következményeit meghaladóan nem a kognitív létértéket, hanem saját szuicid mivoltját teszi habitusa tárgyává, és bár ezen a réven az önfelmutató performance nem képes a halottá válás kimondott propozíciójával felülírni életbevetettségát, ám képes azonosítani őt az adott módon végrehajtott prezentáció eredményével, jelesül a halálkontextusban megalkotott posztumusz létezéssel. Az egzisztencialista halálfelfogás és a létet a Semmiből eredeztető ontológiai felfogása regényeiben is mehmutatkozik, az 50. születésnapján elkövetett öngyilkosságról pedig azt állítja, hogy ha nem is törvényszerűen, de szükségszerűen következett be, és ebben egy pontosan okadatolható hermeneutikai szükségszerűség érvényesült.

BDK, az Első Piréz

A Tárki közvéleménykutató 2007-ben a képzelt piréz népcsoport elutasítottságát dokumentálva kimutatta, hogy Magyarországon nő az idegenellenesség. A sajtóhír megjelenése után Balla D. Károly pirézzé nyilvánította magát. Azóta piréz íróként definiálja magát és piréziánus magatartást tanusítva fellép az előítéletes véleményalkotás ellen:

Piréznek lenni annyi, mint szemébe röhögni az összes fajvédőnek, rasszistának, antiszemitának, sovinisztának, nácinak. Piréznek lenni annyi, mint átélni a szabad identitásgyakorlás felemelő érzését.

Balla D. Károj nem használja az elipszilont

BDK 2017-ben jelentette be, hogy a magyar akadémiai hejesírási szabájzatának vaskalapossága elleni tiltakozásul újonnan keletkező írásaiban nem használja a ly betűt, j-t ír helyette, beleértve saját nevét is. Döntését alaposan megindokolta blogbejegyzáseiben és külön weboldalán (lásd a lentebbi libket). Elhatározásához csak részben tartja magát, leginkább csak szépírói munkájában és naplójegyzeteiben igyekszik következetes maradni, weboldalak optimalizálásakor a Google algorítmusok elvárásaihoz igazodva eltér ettől a gyakorlattól, de új verseiben például egyáltalán

BDK SEO SZAKÉRTŐ

BéDéKá írói munkája mellett, mint másutt erre már utalás történt, intenzíven foglalkozik a keresőoptimalizálás (SEO) elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Egyéni módszerekkel éri el, hogy az optimalizálás alá volt weboldalak előre kiválasztott kulcsszavakkal a Google találati listáján jó pozíciót szerezzenek. Kidolgozta a komplex honlapoptimalizálás és kreatív linképítés saját, egyéni módszerét, amelynek lényege a tartalmi alapú és jelleg-rálényegítő diszperzív optimalizálás és a fogalmi háló gócpontjait létrehozó webrendszer kiépítése. Az információelméletből és a keleti egzisztencialista filozófiából eredeztethető eljárást ma már SEO-Arvisura néven ismeri a szakma. A szakember ezzel kitágította az Arvisurák eredeti jelentését, állítva, hogy... - de jobb, ha erre rákeresnek Google programmal.

Balla D. Károly / Károj író

Rövid és részletes életrajz, email, cím, skype, elérhetőség. Ukrajna - Kárpátalja - Ungvár. Balla D. Károly kárpátaljai magyar író, költő 1957-ben született a kárpátaljai Ungváron. Ő az Első piréz alkotó. Balla D. Károj életrajza, elérhetőség, könyvei, honlapja és blogja, jelenléte a magyar weben. Posztmodern magyar írodalom Kárpátalján. Regény, versek, aforizmák és idézetek.

BDK SEO PR linképítés

Google alapú, szövegcentrikus honlap optimalizálás. Tartalom- és keresőmarketing eljárások. Szövegírás, releváns kontextus.

Balla D. Károly írói SEO-módszere a fikciós szövegekbe ágyazott linkekkel való helyezésjavítás

Internet - Könyv - Irodalom - Hangoskönyv

Könyv és internet - e-könyv - online könyv. BallaDé interneres jelenléte, könyvei a világhálón. Digitális irodalom. Kárpátalján BDK a legsikeresebb SEO szakértő, megbízások alapján weboldalak keresőtalálati pozícióinak javításával foglalkozik. Főbb módszerei: 1) a honlaptartalom általános és speciális (kulcsszavas) optimalizálása, valamint 2) a szemantikus linképítés. Az utóbbi tevékenység végzésében biztonságos és hatékony eljárásnak számít a PR-cikkes linképítés, amelynek során a kulcsszavas hivatkozások sajtóanyagokban kerülnek elhelyezésre. Balla optimalizációs munkájában ezek az anyagok gyakran inkább írójegyzetek, kisnovellák, fiktív fogalmakkal és szeméjekkel operáló írások (lásd például az első budapesti autókölcsönző vagy Tsúszó Sándor télikertjének a történetét).

UngParty.Net - Keresőoptimalizált weboldalak

Az UngParty Portál honlapjai olyan tematikus weboldalak, melyek tárgyukra nézve releváns tartalommal rendelkeznek és ekként keresőmarketing célokat is szolgálnak, a szemantikus hálózat gócpontjaiként vesznek részt a webtartalmak összefüggéseire épülő linképítő tevékenységemben. A SEO-szempontok sokrétű érvényesítése és az online visszacsatolások rendszere lehetővé teszi az organikus Google találatok közt az első hely elérését a kulcsszavas eeredményoldalon (SERP). A tartalommarketing eljárások keresókifejezései 2021-ben: honlap-seo szakértő - pr-cikk linképítés - gitáriskola budapest és hangoskönyvek letöltése.

keresőmarketing tippek - honlap seo szakértő | jazz gitáriskola budapest | prémium linkek - PR-cikkes linképítés ára, 2021 | honlapoptimalizálás

PR-cikkes prémium linképítésA PR-cikkes prémium linképítés ára - 2021

A linképítő tarifacsomagok árai a különböző nehézségű versenyhelyzetekre, a hivatkozói hálózat minőségére és kiépítésének intenzitására vonatkozóan különböznek egymástól. Nagy konkurencia, sok célzott kulcsszó és gyors építkezés esetén az online szolgáltatás havidíja több százezer forintos is lehet, alacsony versenynél és kevés kulcszónál a lassú linképítés ára 60 - 80.000 Ft / hó / honlap. Egy nagy üzleti hasznot hozó webáruház optimalizálása megtöbbszörözheti a forgalmat. A Google mesterséges intelligenciájának szemantikus web-tartalom kereső algoritmusa érzékeny a backlinkek minőségére.