Határhelyzetek

Éva bukkant rá a Határhelyzetek III c. könyv internetes anyagára a neten (lásd, .pdf formátum), pontosabban benne Temető Krisztina tanulmányára: Kárpátaljai írók identitása a „kulturális átöltözés” időszakában (a 40. oldalon kezdődik). Figyelemre méltó munka, kis irodalmunk több neuralgikus pontját is érinti, s tisztázni próbál sok olyan kérdést, amelyek értelmezésével korábban csak erősen elfogult szemléletű interpretációban találkozhattunk. A tanulmány készítője láthatóan igyekezett tárgyilagos maradni, egyforma távolságot tartani az érintett felek privát igazságaitól. Kellő tisztelettel közeledik literatúránk egy-két mitikus jelenségéhez, miközben – leginkább a vélemények ütköztetése révén – részben le is bontja ezt a mitikusságot.

Persze mondhatnám, hogy egyes ellentmondásokra sokkal élesebben is rávilágíthatott volna vagy hasznos lett volna ama mítoszok negatív hatásait is hangsúlyozni („múltból élés” és legendaképzés tényleges alkotói teljesítmények helyett, a továbblépést hátráltató sérelmi magatartás, ellenségkép faragása stb.), de azt gondolom,  ez esetben egyes körökben magára a szerzőre is rásütötték volna az ellenség bélyegét, mérsékeltebb magatartásával azonban talán sikerülhet elfogadtatnia nemcsak magát, hanem bizonyos nézeteket is – s ez hozzájárulhat ahhoz, hogy valami tisztázódási folyamat elinduljon.

Ezzel kapcsolatban persze nincsenek túlzott illúzióm: ha valaki permanens harcnak fogja fel az irodalmat, az nem tud ellenség nélkül meglenni; ha valaki örökösen valami-valaki ellenében határozza meg magát, az nem adhatja fel oppozícióját, mert saját identitása ürülne ki; illetve aki jól beburkolózott az önáltatás szimbolikus-mitikus burkába, attól nem várható őszinte szembenézés. Ezzel együtt üdvözlök minden olyan törekvést, amely a görcsök feloldására látszik irányulni – és Temető Krisztina tanulmánya alighanem ilyen. Jó lenne bízni abban, hogy ezt a túlfélen is így látják.


A szerző tanulmányát többek között az írókkal készített különböző jellegű interjúira alapozza. A enyém itt olvasható.

Az említett könyv adatai:
HATÁRHELYZETEK III
Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig
Szerkesztő: Fábri István – Kötél Emőke
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
Budapest 2010
Facebook hozzászólások

Szólj hozzá!