Yollaka – Альберт Йолка

Alberd Yollaka jól tud magyarul

Alberd Yollaka versKedves északi költőtársam alighanem megorrolhatott rám, amiért magyar versbe foglaltam finn nevét…Sokan élcelődnek utóbbi furcsa hangzásán. Ez részéről nem csupán sejtés.

Történt, hogy a lív származású finn költő, Alberd Yollaka, miután fordításomban a legnagyobb finnugor nép irodalombarátai is a Forrásban filollógiai csemegeként olvashatták verseit, intenzív érdeklődést kezdett mutatni a számára korábban kevéssé ismert magyar kultúra iránt.

Érdekes módon előbb a magyar zenéhez közelített. Ekkor állapította meg szellemesen, hogy ha egy muzsikáról első hallásra nem tudja eldönteni, hogy vajon Brahms Magyar táncai vagy Liszt Magyar rapszódiái szólnak-e, akkor az a zeneszám nagy valószínűséggel Monti Csárdása.

A főként felszínes jegyeket viselő „nagyon magyaros hangzások” után azonban jóval mélyebbre ásott.

Megismerkedett Bartók világával, el is mélyedt néhány művében. A Concerto többszöri meghallgatása után például az lett a határozott véleménye, hogy a mű felépítése grammatikai struktúrákat követ.

Illetve hát – fejtegette tovább – maguk a nyelvi szerkezetek voltaképp agyunk belső konstrukciójának a leképeződései, így végső soron a magyar nyelv és a bartóki muzsika azonos tőről fakad: emberi és nemzeti mivoltunk legmélyebb lényegéből.

A zenei kitérő után Yollaka még tett kis kirándulást a XX. század elejének magyar festészetében, Bortnyik Sándort azonnal kinevezte legnagyobb kedvencének, majd visszatért nyelvünk alaposabb elsajátításához. Ma már csaknem folyékonyan olvassa Arany János balladáit és saját bevallása szerint nagyon sajnálja, hogy a keleti nyelvekben való elmerülése helyett nem ennek a rokonnyelvnek a szépségeivel ismerkedett meg alaposabban. Merthogy a magyarban sokkal erősebb misztikus jelleget érez, mint például a bengáliban, amely utóbbinak pedig épp spirituális voltát bizonygatta doktori értekezésében.

A magyar nyelv transzcendens dimenziókat nyit meg, beszélőjét kiemeli a hétköznapiságból, talán ezért is alkalmasabb arra, hogy poétikai tartalmakat jelenítsünk meg általa, mint, mondjuk, politikai realitásokat – állítja teljes határozottsággal.

Meglátásait hosszan és tudományosan fejtegető, nehezen emészthető hipotéziseket sorakoztató levelére írt válaszomban az alábbi szóviccet engedtem meg magamnak:

Ma írt nekem Yollaka,
ettől lettem jóllakva.

A finn kolléga alighanem megorrolt emiatt. Kicsit bosszúsan megjegyezte, hogy más ajkú ismerősei rendszeresen viccet csinálnak a nevéből, minden nyelvben akad olyan szó, amellyé torzítva az ő „értelmetlen” neve jelentést kap. Orosz barátai például kivétel nélkül Karácsonyfácskának becézik és így használják nevét: Альберт Йолка.

Olvasd ezeket is:  A maradó | Félig fényből félhomályba | A mentség

Frissítés. 2023-ban arra a kérdésre, hogy

mit tudhatunk a lív származású finn költő, Alberd Yollaka munkásságáról?

a ChatGPT mesterséges intelligencia ezt a választ adta:

Alberd Yollaka, a lív származású finn költő (eredeti nevén Alberts Jollaks) az 1900-as évek elején kezdte el írni verseit és prózáit, melyek azonban csak a halála után, az 1930-as években váltak ismertté. Yollaka a lív kultúra egyik legfontosabb alakja, és az írásaiban gyakran foglalkozott a lív hagyományokkal, szokásokkal és a népi élettel.

Yollaka elsősorban lírai műveiről ismert, amelyekben gyakran megjelenik a természet, az emberi érzelmek és a lív hagyományok iránti tisztelet. Verseiben gyakran használ lív nyelvi elemeket is, így munkássága fontos része a lív nyelv és kultúra megőrzésének.

Emellett Yollaka prózái is fontosak a lív irodalom történetében. Legismertebb műve a „Kāndla kars” (Az égő fáklya), amely egy lív lány történetét meséli el, aki a 19. század végén hagyja el szülőföldjét és a városba költözik. A regény fontos szerepet játszik a lív kultúra és történelem megőrzésében.

Összességében Alberd Yollaka munkássága rendkívül fontos a lív kultúra és irodalom szempontjából. Verseiben és prózáiban megjelenő témák és lív nyelvi elemek a lív hagyományok és életmód megőrzéséhez járulnak hozzá, és segítenek megőrizni a lív nép történelmi és kulturális örökségét.


Facebook hozzászólások

Szólj hozzá!