A képzettársam leszel-e?

kepzet-tarsEnnek a játéknak az ötletét és a feladványok főbb típusait Varga István bridzsnagymester Kramplay elnevezésű játéksorozatából vettem át – szíves engedélyével és biztatására. Az ötletgazda a saját leleményeit eleinte levélben juttatta el barátaihoz, illetve honlapján is rendezett fordulókat, majd a Facebook egy zárt csoportjában szórakoztatta vele a társaság ilyesmire fogékony részét. Én is itt kedveltem meg ezt a játékot, miután kis késéssel csatlakoztam a résztvevők (és megfejtők) táborához.

Rendszeres rejtvényfejtők persze a képzettársításokra alapuló feladványokkal alkalomszerűen találkozhattak másutt is (rejtvényújságok, különböző kvízjátékok), a közösségi oldalon közreadottak nóvuma egyfelől az egymásra következés napi sorozatossága volt, másfelől az az egységes „stílus”, amelyet a szellemesség, a feladványok eleganciája és „nehéz, de még épp megfejthető” volta csakúgy jellemzett, mint az a jól körülhatárolható asszociációs mező, amelyben az általános műveltséghez tartozó tudáson túl kiemelt szerepet kaptak az irodalom, a filmművészet, a történelem és földrajz (illetve – sajnálatomra – a sport) tárgykörébe tartozó ismeretek. De talán ennél is fontosabb volt az a nehezen leírható-megragadható sajátosság, amely maguknak az asszociációknak a menetét, szálait, lépcsőfokait jellemezte.

kramplayValamennyi Kramplay-feladványtípus részletes bemutatására itt nem vállalkozom, de az általam legizgalmasabbnak gondolt válfaj pár iskolapéldáját megidézem kedvcsinálónak: rövidesen tehát én is hasonlókkal szeretnék jelentkezni – szórakoztatásotokra.

Mi a mű címe?

Ebben a játékban egy (lehetőleg közismert, a maga műfajában híres, jelentős) mű címét kell kitalálni úgy, hogy a cím egyes szavaira más szavakról-fogalmakról lehet asszociálni. Alább a játék facebookos archívumából kiragadott példák következnek, előbb könnyebbek, majd pár nehezebb. (Aki önállóan szeretné őket megfejteni, lassan görgesse az oldalt, úgy, hogy a megfejtést ne lássa meg azonnal):

Melyik műcímre asszociálhatunk az alábbi szavakból?

JEGYZŐ
OSTOR
KISMALAC
TÖLTELÉK

A megfejtés egy műalkotás négy szóból álló címe. A címben szereplő szavakra a fenti szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Falu végén kurta kocsma

Magyarázat (az asszociáció menete):

JEGYZŐ >> A falu jegyzője (Eötvös József regénye) >> FALU
OSTOR >> A végén csattan az ostor (közmondás) >> VÉGÉN
KISMALAC >> Kurta farkú kismalac (a mondókából) >> KURTA
TÖLTELÉK >> Kocsmatöltelék (köznyelvi kifejezés) >> KOCSMA

Így áll össze Petőfi versének a címe négy asszociáció révén: a megadott szó és a kitalálandó szó között egyetlen összekötőre kell rátalálni, esetünkben ez regénycím, közmondás, mondóka vagy szokványos szóösszetétel. Előfordulhatnak persze több lépcsős, hosszabb asszociációs sorok.

A játék fő érdekessége és sajátossága minden feladvány esetében az, hogy másfelé kanyarodó asszociációkkal egyetlen más műcímet sem tudunk kihozni, illetve ha esetleg mégis, akkor túl esetleges, túl bonyolult képzettársításokat kell használnunk, ellentétben a fenti egyértelmű és világos asszociációs sorokkal.

Én a képzettársítások itt alkalmazandó mechanizmusát így képzeltem el: minden megadott szó körül létezik egy asszociációs tárcsa, ezen szerepelnek a társítható fogalmak (kb. úgy, mint a félkarú rablónak nevezett játékautomata tárcsáin a képecskék). A megfejtés során gondolatban minden szó tárcsáját addig forgatjuk (külön-külön és ha erre képesek vagyunk, akkor többet egyszerre is), míg végül egymás mellé kerülnek a megfelelő fogalmak és kijön az egyetlen helyes megoldás.

A következő példa kicsit nehezebb:

Melyik műcímre asszociálhatunk az alábbi három szóból?

SZÉN
FORDULÓ
REMETE

A megfejtés egy mű három szóból álló címe. A címben szereplő szavakra a fenti
szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Száz év magány (Gabriel García Márquez regénye)

Magyarázat:

SZÉN >> vegyjele C >> a C mint római szám 100-at jelöl >> SZÁZ
FORDULÓ >> Évforduló (szokványos szóösszetétel) >> ÉV
REMETE >> Remetemagány (szokványos szóösszetétel) MAGÁNY

Talán ennél is nehezebb a következő:

Melyik műcímre asszociálhatunk a következő tulajdonnevekből?

NEMO
MEGYESI
DOORS

A megfejtés egy mű három szóból álló címe. A címben szereplő szavakra a fenti
szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Jules és Jim (François Truffaut filmje)

A megoldás menete:

NEMO >> Nemo kapitány >> Jules Verne >> JULES
MEGYESI >> Megyesi Gusztáv >> Élet és irodalom >> ÉS
DOORS >> Doors zenekar >> Jim Morrison >> JIM

Végül egy emelt nehézségi szintű feladvány, amely azt is megmutatja, hogy a szójátékok is bőven megengedettek:

Melyik műcímre asszociálhatunk a következő szavakból?

ANDERSON
ERICH
ŐSZÖD

A megfejtés egy mű két (tehát nem három, csak kettő!) szóból álló címe. A két szóra
(illetve az egyik szó két részére) a fenti szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Halotti beszéd (Kosztolányi vagy Márai verse, illetve a nyelvemlék)

A megfejtés menete:

ANDERSON >> Lindsay Anderson filmrendező >> Ha… című film >> HA
ERICH >> Erich Kästner >> A két Lotti c. ifjúsági regény >> LOTTI
ŐSZÖD >> Az elhíresült Öszödi beszéd >> BESZÉD

A feladványokban a kitalálandó műcím helyett persze szerepelhet más egyéb is: közmondás, szólás, verssor, gyakran elhangzó mondat… A fontos az, hogy pontosan tudjuk, milyen típusú megoldás keresünk, és hogy a megadott szavak-fogalmak „asszociációs tárcsáit” forgatva végül egyértelmű bizonyossággal kijöjjön a megfejtés.

Végül megemlítem a játék néhány egyéb feladványtípusát:

  • Mi bennük a közös, mi kapcsolja össze őket? – a megadott szavak alapján egyetlen olyan szót keresünk, amely összeköti őket.
  • Mi a halmaz hiányzó eleme? – a megadott szavak alapján valamely halmaz elemeire asszociálhatunk, ezeket megtalálva tudhatjuk meg, melyik elem hiányzik a sorozatból.
  • Egy megadott mondat szavai alapján kell összerakni műcímet, szokványos kifejezést.

Példákat majd menet közben hozok fel, ha sorra kerül ilyen típusú fejtörő. Minden egyéb tudnivalót (megoldás beküldésének módja, esetleges díjazás) is időben közlök majd. Heti egy feladványt tervezek – és talán e héten el is indul a képzettársítások játéka.


Frissítés: elindult…

A játék feladványai ezen a linken érhetők el:

Szólj hozzá!