Asszociációs játékok leírása

Az asszociációs játékban a megfejtést nem logikai levezetéssel kapjuk meg, hanem fogalmi kapcsolódások, képzettársítások, megfeleltetések révén jutunk el hozzá – miközben szabad, kreatív gondolkodásunkra és szerteágazó ismereteinkre támaszkodunk.

50 feladványból álló korábbi játéksorozat: Műcímeket keresünk

Mi az asszociációs játék alapja?

Minden asszociációs játék közös vonása, hogy képzetek társításán alapul. A kapcsolódó képzetek képi és fogalmi jellegűek egyaránt lehetnek, illetve kombinálódhatnak. Ha szavakkal, kifejezésekkel, fogalmakkal játszunk, akkor az emberi gondolkozás legfőbb jellemzőjére, a fogalmi jellegű gondolkodásra alapozzuk a képzetek összekapcsolását: bizonyos szavakról, kifejezésekről, nevekről, címekről, fogalmakról, dolgokról más szavak és kifejezések, dolgok és fogalmak jutnak eszünkbe. Az asszociációs játékokban úgy kell a képzeteket társítani, hogy az asszociált szavakból összeálljon a megoldás, amely nem áll közvetlen kapcsolatban a megadottakkal.

Az asszociációs játék éppen abban különbözik a logikai játékoktól, hogy az argumentum (ami meg van adva) és az eredmény (a megfejtés) között nincsen logikai összefüggés, a két dolog közti utat nem logikai levezetés, hanem asszociációk, fogalmi társítások mentén járhatjuk be.

Egy nagyon-nagyon egyszerű példa:

Milyen fogalom jut eszünkbe erről:

féltucat állati fekhely

A megfejtés:

hatalom

A féltucat az hat (12-nek a fele, azaz 6), a (főleg négylábú) állatok vackának, fekhelyének a neve pedig alom. Nyilvánvaló, hogy logikailag a hat állati fekhelynek semmi köze nincs a hatalomhoz, a megfejtés az asszociált fogalmak játékos összerakásával jött létre.

Az asszociációhoz itt nem kellett sok fantázia, elég volt behelyettesíteni a fogalmakat, majd összetenni két elemet. Az érdekesebb feladványok ennél sokkal összetettebbek, az igazán jókhoz széleskörű ismeretek, földrajzi, történelmi, művészeti, tudományos, kultúrtörténeti tájékozottság szükséges. Lássunk egy ilyet is.

Melyik matematikai elmélet jut eszünkbe erről a mondatról:

Woody Allen bridzsel

Megfejtés:

A gráfelmélet

Magyarázat: Woody Allen filmrendező és színész eredeti neve Allen Stewart Konigsberg, családneve megegyezik egy poroszországi városéval: Königsberg (most Kalinyingrád, Oroszország). A bridzs angol neve bridge, ez azt is jelenti, hogy híd. A városnév és a híd összekapcsolása a tudománytörténet jól ismert momentumát >> A königsbergi hidak problémáját idézi fel. Ennek a problémának a megoldásával tette le Leonhard Euler híres matematikus a gráfelmélet alapjait. (A feladvány ötletgazdája: Varga István bridzsnagymester.)

Lássunk néhány további játékot és megfejtett feladványt.

Műcímeket keresünk

asszociacios-jateka játék eredetekorábbi sorozatFUTÓ SOROZATa játék állása

Ez a játék asszociációkra épül. Lényege: megadott szavak alapján kell következtetni más szavakra, nevekre, fogalmakra – és a lehetséges asszociációkból a megfelelőket kiválasztva kell megtalálni a megfejtést. Az alábbi példák és magyarázatok segítenek a játék megértésében.

MI A MŰ CÍME? | MELYIK A HIÁNYZÓ ELEM?

Melyik a hiányzó elem?

Ebben a feladattípusban a megadott hívószavakról valamely halmaz vagy sorozat elemeire kell asszociálnunk. Megfejtésként annak a hiányzó elemnek a nevét kell megadni, amelyikre nem történt utalás. Példák:

Mi annak a zárt halmaznak a negyedik eleme, amelynek három elemére az alábbiak alapján asszociálhatunk?

JÁNOS
PÁL
GYÖRGY

Megfejtés:

>

>

Ringo Starr

Merthogy

PÁL >> Paul McCartney > a Beatles tagja
JÁNOS > John Lennon > a Beatles tagja
GYÖRGY >> George Harrison >> a Beatles tagja

A hiányzó Beatles-tag Ringo Starr, ez a megfejtés.

Más példa, kicsit nehezebb:

A tovább is folytatható sorozat ?-lel helyettesített hiányzó eleme egy esemény neve; ezt keressük:

CSAPÁS
CSOLLÁNY
SZEMAFOR
AUDI
?
MILLIÓ

Megfejtés:

>

>

Olimpia

CSAPÁS >> karikacsapás > 1 karika
CSOLLÁNY >> Csollány Szilveszter > gyűrű mint tornaszer > 2 karika
SZEMAFOR >> három kerek színes lámpa > 3 karika
AUDI >> az Audi emblémája >> 4 karika
? >> hiányzik az 5 karika > ötkarikás játék  > OLIMPIA
MILLIÓ >> 1000000 > 6 karika

Még egy példa játékmesterünk feladványa nyomán:

Melyik a zárt halmaz hiányzó eleme?

ELEFÁNT
PAKTUM
ULTI

Megfejtés:

>

>

Az Északi-sarki-óceán

ELEFÁNT >> indiai elefánt >> INDIAI-ÓCEÁN
PAKTUM >> Atlanti paktum > ATLANTI-ÓCEÁN
ULTI >> csendes ulti > CSENDES-ÓCEÁN

(Megjegyzés: a feladvány vitára adhat okot, ugyanis az Északi-sarki-óceánt a magyarban leginkább  Jeges-tenger hivatalos elnevezés alatt ismerik, holott valójában szintén óceán, földrajzi értelmezésben tehát a fenti halmazhoz sorolandó, bármilyen néven is említjük.)

 

Mi a mű címe?

Ebben a feladványtípusban egy (lehetőleg közismert, a maga műfajában híres, jelentős) mű címét kell kitalálni úgy, hogy a cím egyes szavaira más szavakról-fogalmakról lehet asszociálni. A játék ötletgazdájától származó példák következnek (aki önállóan szeretné őket megfejteni, lassan görgesse az oldalt, úgy, hogy a megfejtést ne lássa meg azonnal):

Melyik műcímre asszociálhatunk az alábbi szavakból?

JEGYZŐ
OSTOR
KISMALAC
TÖLTELÉK

A megfejtés egy műalkotás négy szóból álló címe. A címben szereplő szavakra a fenti szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Falu végén kurta kocsma

Magyarázat (az asszociáció menete):

JEGYZŐ >> A falu jegyzője (Eötvös József regénye) >> FALU
OSTOR >> A végén csattan az ostor (közmondás) >> VÉGÉN
KISMALAC >> Kurta farkú kismalac (a mondókából) >> KURTA
TÖLTELÉK >> Kocsmatöltelék (köznyelvi kifejezés) >> KOCSMA

Így áll össze Petőfi versének a címe négy asszociáció révén: a megadott szó és a kitalálandó szó között egyetlen összekötőre kell rátalálni, esetünkben ez regénycím, közmondás, mondóka vagy szokványos szóösszetétel. Előfordulhatnak persze több lépcsős, hosszabb asszociációs sorok.

A játék fő érdekessége és sajátossága minden feladvány esetében az, hogy másfelé kanyarodó asszociációkkal egyetlen más műcímet sem tudunk kihozni, illetve ha esetleg mégis, akkor túl esetleges, túl bonyolult képzettársításokat kell használnunk, ellentétben a fenti egyértelmű és világos asszociációs sorokkal.

Én a képzettársítások itt alkalmazandó mechanizmusát így képzeltem el: minden megadott szó körül létezik egy asszociációs tárcsa, ezen szerepelnek a társítható fogalmak (kb. úgy, mint a félkarú rablónak nevezett játékautomata tárcsáin a képecskék). A megfejtés során gondolatban minden szó tárcsáját addig forgatjuk (külön-külön és ha erre képesek vagyunk, akkor többet egyszerre is), míg végül egymás mellé kerülnek a megfelelő fogalmak és kijön az egyetlen helyes megoldás.

A következő példa kicsit nehezebb:

Melyik műcímre asszociálhatunk az alábbi három szóból?

SZÉN
FORDULÓ
REMETE

A megfejtés egy mű három szóból álló címe. A címben szereplő szavakra a fenti
szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Száz év magány (Gabriel García Márquez regénye)

Magyarázat:

SZÉN >> vegyjele C >> a C mint római szám 100-at jelöl >> SZÁZ
FORDULÓ >> Évforduló (szokványos szóösszetétel) >> ÉV
REMETE >> Remetemagány (szokványos szóösszetétel) MAGÁNY

Talán ennél is nehezebb a következő:

Melyik műcímre asszociálhatunk a következő tulajdonnevekből?

NEMO
MEGYESI
DOORS

A megfejtés egy mű három szóból álló címe. A címben szereplő szavakra a fenti
szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Jules és Jim (François Truffaut filmje)

A megoldás menete:

NEMO >> Nemo kapitány >> Jules Verne >> JULES
MEGYESI >> Megyesi Gusztáv >> Élet és irodalom >> ÉS
DOORS >> Doors zenekar >> Jim Morrison >> JIM

Végül egy emelt nehézségi szintű feladvány, amely azt is megmutatja, hogy a szójátékok is bőven megengedettek:

Melyik műcímre asszociálhatunk a következő szavakból?

ANDERSON
ERICH
ŐSZÖD

A megfejtés egy mű két (tehát nem három, csak kettő!) szóból álló címe. A két szóra
(illetve az egyik szó két részére) a fenti szavak sorrendjében következtethetünk.

Megfejtés (ha magad akarod megfejteni, ne görgess lejjebb):

>

>

Halotti beszéd (Kosztolányi vagy Márai verse, illetve a nyelvemlék)

A megfejtés menete:

ANDERSON >> Lindsay Anderson filmrendező >> Ha… című film >> HA
ERICH >> Erich Kästner >> A két Lotti c. ifjúsági regény >> LOTTI
ŐSZÖD >> Az elhíresült Őszödi beszéd >> BESZÉD

Frissítés, 2014. február 12.

Lefutott az első, 10 fordulóból álló bevezető sorozat, feladványai a megfejtésekkel együtt itt érhetők el:

Néhányuk mutatóba:

Mely műcímre asszociálhatunk az alábbi szavakból?

LOVAT
LOVASSÁG
FEJT
SOKAT

A megfejtés egy mű 4 szóból álló címe; a képzettársítások a fenti szavak sorrendjében adják ki a megfejtést

Megfejtés:

>

>

Anyám könnyű álmot ígér

Sütő András regénye, 1970.

LOVAT >> Anyám, én nem ilyen lovat akartam >> ANYÁM
LOVASSÁG > Könnyűlovasság >> KÖNNYŰ
FEJT >> álmot fejt >> ÁLMOT
SOKAT >> Sokat ígér, keveset ád >> ÍGÉR

Lovászy Károlynak 1913-ban jelent meg Anyám, én nem ilyen lovat akartam címmel kötete, a kifejezés valószínűleg a címadó vers alapján vált gyakran említett frázissá. A könnyűlovasság nemcsak a hadászat közismert kifejezése, művek címében is előfordul, közismert zenemű pl. Suppé Könnyűlovasság nyitánya, de háborús filmdrámát is ismerünk A könnyűlovasság támadása címmel. Az álmot fejt köznyelvi szókapcsolat, szerepel műcímben is, Friedrich Wilhelm von Schadow romantikus festő egyik műve a József álmot fejt a börtönben. Az Aki sokat ígér, keveset ad  közmondás, de a megállapítás közismert népdalban is előfordul:  Ez a világ olyan világ, Mint a mogyorófa virág. Sokat ígér, keveset ád, Amit ád is, keserűt ád! Számos feldolgozása létezik, szerepel többek között  a Besh o droM zenakar Macsó hímzés (2000) c. albumán.


Melyik műcímre asszociálhatunk az alábbi szavakból:

MAGYAR
NEKIMEGY
FARKASOK

A megfejtés egy műalkotás 3 szóból álló címe. A cím egyes szavaira a fenti szavak sorrendjében asszociálhatunk.

Megfejtés:

>

>

Vándor éji dala

Johann Wolfgang Goethe verse. Számos magyar fordítása ismert, Tóth Árpádé itt olvasható.

A megfejtés menete:

MAGYAR >> Magyar vándor >> VÁNDOR
NEKIMEGY >> Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak >> ÉJI
FARKASOK >> Farkasok dala >> DALA

A Magyar-vándor  eredetileg Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász nevéhez fűződő elem a lólengésben,  szójátékként ezt használta fel Herendi Gábor rendező 2004-es filmvígjátékában (Magyar vándor).  A Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak Arany János Családi kör c. versének egyik legismertebb sora. A Farkasok dala Petőfi Sándor verse, gyakran idézik utolsó sorait: Részünk minden nyomor… /
De szabadok vagyunk!


Végül egy nehéznek bizonyult feladvány:

Mely műcímre asszociálhatunk az alábbi szavakból?

KUTYA
MADÁR
MACSKA

A megfejtés egy mű 3 szóból álló címe, ezek egyike névelő. A további két szó közül az egyik összetett, ennek 2 részére külön kell asszociálni, ezért van 3 szó megadva, amelyek sorrendjében áll össze a megfejtés. (Segítségül: az asszociációk nem esetlegesek, hanem eléggé egyértelműek, a kitalálandó mű pedig igen jelentős a maga területén.)

Megfejtés:

>

>

A kopasz énekesnő

La Cantatrice chauve – Eugène Ionesco egy angol nyelvkönyv példamondatainak tanulmányozása közben döbbent rá a kispolgári lét abszurditására. Színpadi művet írt élményéből. A társalgási klisékből építkező darab 1950-es bemutatója után megváltoztatta az európai drámairodalmat. Azóta az abszurd színház alapműve lett, ma már megkerülhetetlen klasszikus.

KUTYA  >> Kopaszkutya >> KOPASZ
MADÁR >> Énekes madár >> ÉNEKES
MACSKA >> A Macskanő  >> NŐ

A Kopaszkutya Szomjas György  1981-es zenés filmszatírája egy fiktív rockzenekarról, amelynek tagjait azonban ismert muzsikusok (a P. Mobil és a Hobo Blues Band közismert állandó vagy vendégszereplő zenészei, így Schuster Lóránt, Földes László, Deák Bill Gyula) alakítják.  – Az Énekes madár „székely népi játék”, Tamási Áron gyakran játszott színműve.  – A Macskanő eredetileg képregény-figura, filmvásznon lett a legismertebb szuperhősök egyike


2014. február 16-án új sorozat indult Állj! Asszociálj! címmel.

asszociacios-jatek
Állj, asszociálj – játék, feladvány, rejtvény

Legutóbbi feladványfolyam másik blogomban: Asszociálj és rakd össze! <a címekre kattintva nyithatók meg a feladványok! |

 

A szavakkal, fogalmakkal játszott asszociációs játék légyege: megadott szavak, kifejezések más szavakat juttatnak eszünkbe, a lehetséges asszociációkból a megfelelőket kiválasztva állítjuk össze a megfejtést: játék, asszociáció, logika, képzettársítás, összefüggés, szó, szavak, asszociációs játék, feladvány, rejtvény

Facebook hozzászólások

Szólj hozzá!