Kárpátalja


FATAL ERROR

A költeményt ért

végzetes és visszaállíthatatlan rongálódás miatt

Balla D. Károly Kárpátalja című szonettje

nem olvasható.

 

 


Kárpátalja vers

Balla D. Károly olvashatatlan szonettje

Vandálok kíméletlenül megrongálták Balla D. Károly Kárpátalja c. patetikus és patriotikus szonettjét. Az elkövetők  összetörték a vers rímképletét, megszaggatták jambusait, és belső szerkezetét is megbontották a sorcezúrák kitépdesésével. A vers a végzetes roncsolások és csonkítások miatt nem olvasható.


 

 

 

 

 


varacka

Varacka – avagy a kárpátaljaiság

A varacka, más néven kárpátaljaiság nehezen megragadható és ellentmondásos fogalom. Van benne némi pejoratív él, de a legtöbbek szívét mégis megmelengeti. A varacka kialakulásában nyilvánvalóan szerepet játszott a származási, a történelmi-kulturális örökség, leginkább pedig az egymást váltó társadalmi struktúrák szocializáló hatása. Aki Visken találkozott már székelyes észjárású szófukar magyarokkal vagy a palóc nyelvjárást beszélő rátarti, vastagnyakú kálvinista nagydobronyiakkal, aki Munkácson megtapasztalhatta Zrínyi Ilona felmagasló várának már-már ingával kimérhető identitásmegtartó erejét, vagy aki ugocsai öregeket II. Rákóczi Ferencről kérdezett és meghallgatta a nagyságos fejedelem alakjához fűződő romantikus legendákat, aki megcsodált már a beregi szőttes makkos vagy szekfűs mintáit vagy hallott Szenczi Molnár Albert nyelvén zsoltározó gyülekezetet karácsony estéjén, annak elképzelése lehet a jó értelemben vett varackáról. Ellenben aki megtapasztalta, mondjuk, a beregszásziak fenn az ernyő, nincsen kas-mentalitását, a Felső-Tisza mentén élő vagy az ungvári magyarok szlávos kiejtését és „idegen” hanghordozását, aki „folklórfesztiválon” leginkább csak magyar nótákat és operett-dalokat tudott magnóra venni, aki „humorfesztiválon” spicces újságírók lapos jópofáskodását hallgatta egy fűtetlen rideg ls sivár kultúrházban, aki alaposabb szakmaisággal megvizsgálta, mi is kerül itt nyilvánosságra irodalom, képzőművészet, vagy akár tudomány címszó alatt, aki belelátott a kisszerűen önérdekű torzsalkodások bugyraiba, aki tapasztalta, az önszerveződő érdekvédelmi szervezetek az eredetileg kitűzött cél helyett milyen nemtelen eszközökkel kezdik a kárpátaljai magyarok érdekei helyett a saját hatalmukat védeni, akit fojtogatott a valós teljesítményt nyújtókkal szemben felmerülő gyanú és féltékenység, aki látta többre érdemes kezdeményezések sorát emberi kicsinyességek vagy a szervezetek önérdekű működése miatt elvetélni, aki tapasztalta, hogy a baklövések elkövetői soha nem saját hibáikra, hanem ezek szóvátevőire haragszanak, aki találkozott nova-bortól elbutult tekintetekkel és aki szembesült a közömbösség, az igénytelenség, a tájékozatlanság, az elmaradottság, a provinciális szűken látás, bornírtság  és stupiditás minden fajával és fokával, az árnyaltabban értelmezi a kárpátaljaiság fogalmáta. Mindennek persze történelmi gyökerei vannak: be kell látnunk, hogy a régebbi századok során a Kárpátalja mai területét alkotó vármegyék (Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros) kulturális és civilizációs szempontból elmaradott peremvidéknek, provinciának, „sötét helynek”, porfészeknek számítottak akkor is, ha egy-egy fényes elme itt is fel-felragyoghatott. A huszadik században egymást követő hatalomváltások megzavarták az itt élők identitását, hagyományvilágát, értékrendjét; a magasabb rendű, értelmes és tartalmas élet lehetőségei helyett inkább csak a túlélés gyakran gyötrelmes, megalázó és gerincet roppantó csapdahelyzeteit kínálták. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az itt élő emberek az anyagi javakban sem dúskáltak soha és a civilizációs komfort sem adatott meg számukra, akkor Kárpátalját akár történelem mostohagyermekének is nevezhetjük. Szomorú tapasztalni, hogy ebből a szorongatott helyzetből a kárpátaljai magyarok akkor sem tudnak kitörni, ha egyszer-egyszer erre ritka lehetőségük adódik. Nem tudnak élni a rájuk szakadt szabadság lehetőségével, újraépítik a szűk karámot és fölé emelik a szent varackát.


 

 

Blogoldal ezekkel a kulcsszavakkal: vers, költemény, kárpátalja, rongálás, irodalom, kárpátaljai, magyar, kortárs, költészet, posztmodern, akció, balla d. károly, bdk, kárpátaljai magyar irodalom, határon túli, kisebbségi, irodalom kárpátalján

Facebook hozzászólások

Szólj hozzá!