Irodalom - Balla D. Károly a neten

> olvasd el ezt is > Internet és irodalom. A Gutenberg Galaxis és a Neumann Univerzum

Más oldalak: Balla D. Károly irodalmi blogja | Írói archívum | Irodalmi tárgyú posztok a főblogban | a magyar irodalom Kárpátalján

Valamely írásmű akkor képez tényleges irodalmi-művészi értéket, ha nem csupán ábrázol és nem csupán megragadja a létezés komplexitását, hanem a fikcióból, az absztraktból, a transzcendensből kilépve beavatkozik a valóságba, birtokot foglal benne, miközben elménkben olyan intenzív létezésű képzetet hoz létre, amelynek segítségével képessé válunk arra, hogy az objektív valóság szubjektív észlelését esztétikai élményként éljük meg. Ha ez az elmény elmarad, a szöveg nem ért el irodalmi hatást.

Ha az irodalom és az irodalmiság fogalmát szigorú esztétikai kritériumok alapján határozzuk meg, akkor az úgynevezett kárpátaljai magyar irodalom valószínűleg nem létezik. Ami létezik: írók, művek, publikációk, irodalmi élet. Ám az igazi irodalom több ennél: érzékelhető a folytonossága és érzékelhetők az ezt megszakító újító tendenciák, vannak iskolái, műhelyei, nagy mesterei és korszakos művei, a tradíciókra épít, de lényegét tekintve progresszív, innovatív. >> Magyar irodalom Kárpátalján

UngParty.Net - Balla D. Károly blogfő

utolsó futamok - bdkAz utolsó futamok cím alatt valószínűleg az életemben megjelent utolsó könyvem látott napvilágot, így a cím - szándékom szerint - szimbolikus: nem csupán fizikailag aktív utolsó éveimről számolok be ebben a naplókönyvben, hanem bizonyos értelemben életművem lezárásának is tekintem: ez valóban az utolsó futamom, utolsó dobásom a könyvkiadásban legalábbis. Kiadandő friss műveim nincsenek, ilyeneket megírni már sem erőm, sem türelmem, sem időm... Az utolsó futamok nem a legjobb könyvem még a saját műfajában sem (a Magyarul beszélő magyarok szerintem erősebb), szépirodalmi vonatkozásban pedig nyilvánvalóan a Tejmozi c. regény és a Kő és árnyék cím alatt összegyűjtött legjobb verseim képezik írói munkám legjavát.

A Pro Pannonia gondozásában megjelent könyv kiadói ajánlásából:

Balla D. Károly naplójegyzeteiben független értelmiségiként emelkedik felül a világ ezernyi kötöttségén, áll ellen a határon túli magyar íróval szemben megfogalmazódó különböző elvárásoknak, és megfogalmazza ítéleteit is a kárpátaljai és a magyarországi valóságról. A könyv nem egyszerű eseményleírások gyűjteménye, hanem írójegyzetek, naplóesszék, szakmai okfejtések, olykor lírai kitérők együttese. Középpontban nem a mit, hanem a hogyan éltem meg gondolatköre áll. A külső tárgyilagosság és a belső vallomásosság jellemzi – az 1997-2003 közötti évek folytatásaként megjelenő – mostani, a 2004-2007 között született feljegyzéseit tartalmazó, az ukrajnai és a magyarországi viszonyok elé tükröt állító, vallomásos jellegű, dokumentum értékű könyvét is.

Tejmozi: könyv, regény - Balla D. KárolyTejmozi című regényem egy 2004-es posztmodern szövegjátékban fogant. Akkor arra kértem idegen nyelveket is beszélő kollégáimat (írókat, szerkesztőket, fordítókat, bloggereket), hogy valamely kortárs prózaműból fordítsanak le számomra egy-egy általuk fontosnak tartott mondatot. Harmincan reagáltak felkérésemre és 19 nyelvből 53 szövegrészt tolmácsoltak számomra. Ezek felhasználásával én hosszú elbeszélést írtam. Aztán kimetszettem a vendégmondatokat és ezzel egy tömörebb novellát kaptam, amely azonban magán viselte az inspiráló mondatok intenzív hiányát. Később a szöveget regénnyé fejlesztettem: vallomásos aparegény lett a multi-kulti szövegjátékból. A szakmai kritika igen pozitívan fogadta.

A Tejmozi harmadik regényem, főhőse irodalmi ambíciókat dédelgető nyelvész, aki, miközben regényével vívódik, felidézi az apjához fűződő viszonya összetett és ellentmondásos epizódjait, gyerek- és kamasz korának egyes eseményeit. Eközben feltárulnak az anyjához és húgához kapcsolódó történések csakúgy, mint saját felnőtt-életének és szakmai munkájának a problémái. Emlékezésére tanári vendégszobájának tengerre néző ablaka előtt kerül sor, hősöm ugyanis egy északi országban nyer tanári állást, itt írja apjáról szóló regényét, miután elmenekül otthoni életéből, ahol nem tudta megoldani a nyelv matematikai modellezését. Monológjai voltaképp némileg meghasonlott énjével való gyötrelmes tusakodások. - A Magvető 2010-ben adta ki a Tejmozit, én külön blogot szenteltem neki, ebben a regényről megjelent összes kritika is olvasható, továbbá a megírás előzményei is nyomon követhetők: Tejmozi - könyv, regény

válogatott versek: kő és árnyékVerseim eddig legátfogóbb válogatása fordított időrendben veszi sorra 33 év költői termését (2011-1978). A Kő és árnyék nem került kereskedelmi forgalomba: a furcsa kiadói konstrukció révén csupán kárpátaljai könyvtárakba és néhány helyi intézményhez jutottak el példányai. Így lehetetlenné vált a magyar nyelvterület egésze előtti megmérettetés, és igazából szakmai visszajelzésekre sem számíthattam emiatt. Könyvemet éppen abba a szellemi rezervátumba zárták bele, amelyből évtizedek óta szabadulni igyekszem, s amelyből ki-kitörve váltottam ki nem egy helybéli írótársam rosszallását. A kötet címadó versében a kő ráhull az árnyékára, de könyvemmel mintha fordítva történne: félő, hogy az ismeretlenség egyre sűrűbb árnya telepszik rá. Hogy ez teljesen mégse történhessen meg, irodalmi blogomban sorra közzéteszem az egyes opuszokat: a Kő és árnyék versei - Balla D. Károly.

A Kárpáti Kiadói gondozásában 2011-ben megjelent verseskötet kiadói annotációja a könyvben így hangzik:

A régiónk legjelentősebb magyar alkotói közt számon tartott szerzőnek több mint húsz évvel ezelőtt jelent meg utoljára verseskönyve Kárpátalján. A mostani válogatás elsősorban az elmúlt két évtized termésének legjavát tartalmazza oly módon, hogy a legújabbak kerültek a kötet élére. Ahogy visszafelé lépdelünk az időben, a két utolsó ciklus versei elvezetnek a több mint harminc évvel ezelőtt kezdődött költői pálya legelejére – így a könyv az eddigi életmű egészéről ad átfogó képet.

Utóbbi könyveim borítóterveit Balla Csönge készítette.

Magyar irodalom Kárpátalján

Az 1990-es évek elejétől kritikusi igénnyel igyekeztem elemezni azt, ami régiónkban az irodalom tárgykörében zajlott, vagyis azt a jelenségkört, amelyet jobb híján így szokás megnevezni: kortárs kárpátaljai magyar irodalom. Ám egy bő évtizednyi gyötrelmes szembenézés után azt tapasztalva, hogy írásaim őszinteségével nemhogy önvizsgálatra nem ösztönöztem kollégáimat, hanem inkább még jobban beleszorítottam őket abba a szerepbe, amelynek veszélyeire figyelmeztetni szerettem volna őket; tapasztalva, hogy az ellentmondások nem oldódtak, hanem elmélyültek és tovább növelték azt az intellektuális deficitet, amelynek leküzdése nélkül nem alakulhat ki egészséges irodalmi folyamat; tapasztalva, hogy az újítás, a megmerevedett szerepből való kilépés, a magasabb esztétikai norma érvényesítése és a kárpátaljaiságon túllépő, szélesebb körű megmérettetés ellen nem is annyira elvi vagy alkati okokból berzenkednek a legtöbben, hanem saját jól felfogott övédelmi és önző (nem ritkán: anyagi) érdekükben; s végül tapasztalva, hogy a rendszerváltással megszűnt cenzurális viszonyok és a szabad információáramlás adta lehetőségek ellenére a kárpátaljai magyar irodalom magamagát zárja szellemi rezervátumba azzal, hogy sem a megújulásra, sem a teljesítmény- és minőségelvű szemlélet érvényesítésére nem képes és nem hajlandó (hanem talán inkább ellenkezőleg) - nos, ezeknek a fájó felismeréseknek a birtokában a szembenézés gyötrelmes évtizede után úgy döntöttem, a korábbi rendszerességgel-módszerességgel szakmai szinten többé nem foglalkozom a kárpátaljai magyar irodalom problémáival. Egy-egy friss reflexió, naplójegyzet, rövidebb-hosszabb észrevétel, netán visszaemlékezés olykor még megszülethet, de igazi kritikát, esszét, tanulmányt 2004 óta nem írtam. Meglehet, ez sem kevésbé lesújtó minősítés, mintha tételesen megírnám, mi a véleményem arról, ami irodalom címén az utóbbi években Kárpátalján történik.

Ki az a Balla D. Károly?

balla d. károlyBecsületes nevem BDK (BéDéKá), de irodalmi berkekben Balla D. Károly néven bujkálok, mint a legaktívabb posztumusz író és önkéntes mérvadó publicista. 30 könyvet követtem el, mostanában inkább a weben hemzsegek mint piréz blogfő nemes és hiperaktív webrátor. Ha pedig már szerencsémül adatott akkor haldokolni e fizikai világban, amikor a Gutenberg-galaxis Neumann-univerzummá tágul, élek a lehetőséggel, hogy virtualizáljam magam. Digitálok, nem tehetek másként (Luther nyomán szadon). Meghagyásom, hogy halálom után szövegállomány szeretnék lenni. Rólam többet itt tudsz meg: Balla D. Károly

BDK FŐBLOG

bdk blogA BDK napi BLOGban teszem közzé friss jegyzeteimet. Ez élcelődéseim, internetes akcióim, dohogásaim, játékaim színtere, itt írok filmekről, irodalomról, művészetről, de témám a közélet és politika is. Figyelem az internetet, tűnödöm a web lehetőségeiről, számot adok halálaimról. | Újabban számos más blogot is indítottam, de a főblog lehetőséget ad olvasómnak arra, hogy másutt írt frisseimet is megtalálják: blogom jobb hasábján ott sorakoznak az új posztok linkjei. Aki tudni akar rólam, itt követ - és itt mondhat véleményt hozzászólásaiban: főBLOG

Virtuális megelőzöttség

A tudományosan megalapozott virtuális megelőzöttség fogalmát Balla D. Károly, a nagy imaginátor, a fikciók webmágusa vezette be az internetes eseménymegjelenítések újkori gyakorlatában. A maga alkotta kifejezést (amely rokon az Arvisurával) korábbanindított olyan webakcióira alkalmazta először 2011-től, amelyek során egy-egy még be nem következett (de várt vagy várható) esemény világhálós interpretációját készítette elő és alkotta meg. Ezen akciói során weboldalak és rájuk mutató hivatkozások révén igyekezett olyan rendszereket létrehozni, amelyek egyfelől alkalmasak lettek arra, hogy a várható esemény iránt előzetesen érdeklődők internetes kereséseik során weboldalaira rábukkanjanak, másfelől előkészítettségük azt valószínűsítette, hogy az esemény bekövetkezésekor várható tömeges keresések az aktuális tényközlő hírek mellett az adott weblapok lehívásait is ugrásszerűen megnövelik. Márpedig tudjuk: minden keres-talál-kattint interakció növeli az adott webhely internetes értékét.

A fentebb vázolt, a keresőoptimalizálás szempontjából jelentőséggel bíró szempont mellett BallaDé az akcióihoz minden esetben társadalmi-közéleti-politikai, esetleg tudományos és/vagy utopisztikus vonatkozásokat is hozzárendelt, így általában valamely kívánatos, általa nem csupán valószínűnek gondolt, hanem el is várt esemény képezte a megelőzöttség tárgyát. Ilyennek tekinthetjük például az Ukrajnát felvették az EU-ba! utópiáját, amely a kárpátaljai magyaroknak is megelőlegezi az uniós állampolgárságot, de ide sorolhatjuk az Ember a Marson!-projektet is, amely egy sikeres űrexpedíció bekövetkezését vetíti elő. >> A virtuális megelőzés - megelőzöttség az interneten

A virtuális megelőzöttség speciális esete az Arvisura-projektum, amely egy hamis magyar őstörténeti mítosz meghekkelésére irányul.

Az Arvisura meghekkelése

arvisura könyv Az Arvisura néven ismert „hun-magyar őstörténet” mint tudomány, mint történelem, mint tudás hosszabb ideje zavartalanul terjed az interneten. Aki kicsit is beleássa magát a témába, elolvas néhány cikket, megnéz pár videót, annak még akkor is égnek áll a haja, ha már olvasott efféle elmebaj szülte fantazmagóriákat. Nyilván akadnak, akik elhiszik, hogy a Szíriusz csillagról származó magyar ősanya - Ardvisura Anyahita - kozmikus tudása egyfelől rovásírásos aranylemezek és hun-magyar-finnugor rovósámánok közvetítése, továbbá egy szovjet-manysi ejtőernyős partizán elmondása, leginkább pedig a kollektív tudatalattival közvetlen kapcsolatot létesítő félig írástudatlan ózdi kohász lejegyzése révén valóban a magyarság egyetlen igaz eredettörténetét és újkori históriáját tartalmazza. Ám hogy minél kevesebben bukkanjanak erre a hamis, manipulatív mítoszra és minél kevesebbel dőljenek be a sok baromságnak, a Google seo-optimalizálás és keresőmarketing segítségével elértem, hogy a saját dezinformatív Arvisura oldalaim is ott legyenek a legfontosabb kulcsszavakkal indított internetes keresések találati listáinak organikus élmezőnyében, pl. könyv letöltés - arvisurák online

BDK posztumusz

bdk posztumusz2007-től vagyok posztumusz író. 50. születésnapomon igen sikeres virtuális öngyilkosságot követtem el. Azóta minden művem posztumusz...

A még legjobb barátaim és irodalmi munkáim legjobb ismerői számára is érthetetlen posztmodern írói gesztuson túl ennek az akciónak bizonyíthatóan igen komoly irodalomtörténeti háttere is volt, többek között Szembesülés c. hiányregényem is ezt készítette elő, amely regény egy kritikusom ( a szép emlékű Bodor Béla) szerint „nem mű, hanem emlékmű (...) megalkotása nem a szó hagyományos értelmében vett írás, hanem inkább performance. … míg a performance-művész fizikai jelenlétével, testének műtárggyá, jellé alakításával sokkolja közönségét, addig Balla D. éppen a jelenlét, az (ön)azonosság minden formájának felszámolásával gyakorol gesztust: követ el virtuálisan rituális öngyilkosságot.” - én tehát voltaképp nem tettem mást, mint beteljesítettem az említett posztmodern gesztust. Bővebben: BDK virtuális öngyilkossága

Én vagyok az első piréz

bdk első piréuA sajtóban megjelent közvélemény-kutatási eredmények olvastán 2007-ben lelkiismereti okokból egy határozott döntéssel piréznek nyilvánítottam magam, bizonyos mértékben elindítva vagy legalábbis megelőzve azt, hogy a pirézekkel szembeni ellenszenv nyilvánosságra kerülését (Tárki 2006, 2007) követően a fogalom a kirekesztés, az idegengyűlölet elleni fellépés szimbólumává vált.

Felfogásom szerint piréznek lenni annyi, mint magatartásunkkal, véleményünkkel szembefordulni az előítéletekkel. Annyi, mint a másságot értéknek tekinteni, a hátrányosan megkülönböztetett kisebbségekkel elvi alapon szolidaritást, ha kell: ezonosságot vállalni. Piréznek lenni annyi, mint szemébe röhögni az összes fajvédőnek, rasszistának, antiszemitának, sovinisztának, nácinak. Piréznek lenni annyi, mint átélni a szabad identitásgyakorlás felemelő érzését. - A piréz mivolttal kapcsolatos bizonyos írások itt érhetők el: A piréz identitás

Nagy László ezüst feje

Bár tudományos pályára készültem, a 70-es évek derekától másfél évtizeden át mégis minden kortárs költő verseskötetét megvettem. Persze csak azokat, amelyek Ungváron, a Druzsba könyvesboltban megvásárolhatók voltak – de így is roskadozik alattuk a polc. A szép választék darabjai fillérekbe, pontosabban kopekokba kerültek, az én segédlaboránsi fizetésemből is futotta rájuk. Össze is állt egy egészen tisztességes kollekció az elsőkötetes Bolgár Györgytől (igen, ugyanaz a Bolgár György) Ladányi Mihályon, Baranyi Ferencen, Váci Mihályon át Pilinszkyig, a három- vagy több kötetbe összegyűjtött Vass Istvánig, Weöresig, Juhász Ferencig, Nagy Lászlóig, Illyésig

Mint ungvári szobafestő

Fiatal koromban (tudvalevő dolog: én 27 éves koromig voltam kamasz) igen hosszú időn át kacérkodtam az izmusokkal. Izgatott minden, ami eltért attól, amit előbb az iskolában majd az egyetemen meglehetősen szűk látókörű tanáraink irodalomról, művészetről gondoltak és tanítottak. A legtöbben még Ady dekadens szimbolizmusát is úgy kerülgették, mint macska a forró kását. Kassák és József Attila csak a munkásosztály vonatkozásában volt érdekes, avantgárdról és az ismusokról szinte szó sem esett. Ha mégis – akkor elítélőleg.

Pedig én éppen József Attila korai szürrealizmusától indulva találtam rá előbb az aktivista-futurista-konstruktivista Kassákra és az inkább csak a dimenzionizmus okán izgalmas Tamkó Sirató Károlyra, majd onnan visszafelé jutottam el Bretonig, Tristan Tzaráig. Hasonlóan a képzőművészetben is: Bornyik Sándor volt az első nagy kedvenc, s csak utána, rajta keresztül botorkáltam el a művészetet fenekestül felforgató franciákig, olaszokig, katalánokig. Izgalmasnak, felkavarónak találtam a dadaisták művészi forradalmát, alkatilag alkalmasnak éreztem magam a konvenciók elvetésére, az irodalmi-művészeti kísérletezésre. Írtam több avantgárd hangütésű verset, felfedeztem a dadaista dadogást, készítettem fotogramokat és montázsokat. Olykor viselkedésemet is a polgárpukkasztásnak vetettem alá: egyszer például nőnek öltözve, anyám jókora szőke parókájában mentem ki az Ung-partra sétálni egy nyári vasárnapon. (Nem, transzvesztita hajlamok nem hajtottak, egyetlen célom a meghökkentés volt.)

Később, egyre inkább elköteleződvén a kárpátaljai magyar irodalomban, eltávolodtam az avantgárd törekvésektől. Az írói szerepvállalás pózában tetszelegve magam is elfogadtam azt a hamis képzetet, amelyet kollégáim vallottak, tudniillik hogy kisebbségi helyzetben a költőnek mindenáron közérthetőnek, identitást pallérozónak, nyelvet ápolónak kell lennie, csak így szólíthatja meg és így szolgálhatja híven azt a közösséget, amellyel szemben kötelességei vannak. >>tovább >> Balla D. Károly tárcáiból

Kárpátalja maga

Úgy tűnik, a kárpátaljai magyar irodalom fogalma, stílszerű szóvirággal élve, mint a lelkiismeret-furdalás fekete hollója, továbbra is itt kuporog a vállamon. Hiába hessentem el hosszabb időre azzal, semmi közöm hozzá, mert én bizony az egyetemességben gondolkodom, mit érdekel engem „Kárpátalja maga”, nekem a nagyvilág az otthonom és a globális emberi problémák foglalkoztatnak! Ám ez a jómadár folyton visszatér, károg a fülembe, csípkedi a halántékomat, sérelmezi, hogy nem rakhat fészket a fejemen. Én meg hiába sóhajtok fel megkönnyebbülten, amikor elrebben és azt hihetem, hogy megszabadultam tőle – voltaképp mégis örülök annak, amikor újra feltűnik, köröz a fejem fölött és gyanakodva bár, de leszáll a vállamra.

A legendás Joepardy

Részlet az életrajzból:

1928-ban, hosszú készülődés után európai körutazást tesz. Isztambult érintve hajóval érkezik Marseille-be, ahonnan gyalog indul Párizsba, hogy megismerje Franciaországot és a franciákat. Naplójában arról számol be, hogy az Indiai-óceán környéke és annak emberei túlságosan is lekötötték korábbi érdeklődését, szinte tudomást sem vett az európai kultúráról, hagyományokról, életvitelről – így most elhatározta: új tapasztalatokra tesz szert. Ebben lett is része már az első éjszakán, amikor egy út menti fogadóban haramiák ütöttek rajta, csúful helybenhagyták és ki is rabolták. Magával hozott pénzének a javát azonban szerencséjére nem találták meg, ezt ugyanis nem tárcájában tartotta, hanem derékszíjának belső rejtekében. Így folytathatta útját.

Tsúszó esete a pirézekkel

A dolog annyira kézenfekvő, mint egy bepólyázott csecsemő. Nem is értem, eleddig miként s mi módon kerülhette el becses figyelmemet. Mint szitával az esővíz, szinte annyira felfoghatatlan, hogy korábban miért nem hoztam nagyszerű összefüggésbe Tsúszó Sándor páratlan alakját és a pregnáns piréz mivoltot. Holott a legendás literátor és bohém gondolkodó, akit ma már joggal tekintünk a magyar irodalom grandiózus megújítójának és hagyományteremtő fároszának, a piréz identitást vallotta sajátjának. Ami természetes is, tekintve, hogy alkotói és emberi magatartásában nem csupán domináltak, hanem éppenséggel szolmizáltak is a piréziánus vonások.

Keresőmarketing - Tartalommarketing

Weboldal optimalizáló projekt 2017.

Számítástechnikai Szerviz és harver webáruház: Laptop szerviz szolgáltatás - marketing: kijelző csere - hordozható számítógépek javítása, alkatrészcsere Budapest két pontján

Muhammad ibn Salim Balfas

Részlet az életrajzból:

Az egyre több műfajjal próbálkozó és országszerte egyre népszerűbb alkotó legfontosabb munkája az 1952-ben megjelent Lingkaran-lingkaran Retak (Törött körök) című elbeszélésgyűjtemény, amelyben többek között a törzsiből civilizációsra, népiből urbánusra váltó életformák emberi vonatkozásait mutatja be meggyőző drámai erővel, a szokványos YAG-novellák stiláris behatároltságán jóval túlmutató kifejezésbeli gazdagsággal. A yag (kaland) nála messze túlmutat eredeti jelentésén, nem az események fordulatosságát jelzi, az olvasók számára sokkal inkább intellektuális, szellemi “kalandot” jelent a szereplők vívódásainak és a rájuk leselkedő pszichikai csapdahelyzeteknek a bemutatása.

1954-ben Hollandiában folytatott bölcsészeti tanulmányokat, és kisebb európai körutazást is tett. Mint visszaemlékezéseiben (Arganpend agiver mihab) említi, legnagyobb hatással nem az írók és költők voltak rá, hanem a festők és zenészek – no és a kaszinók… (Ekkor vált szenvedélyes póker-játékossá.)

Az önálló indonéz nemzeti irodalom megteremtéséből Balfas nem csupán szépíróként vette ki a részét, és nem csupán újságírói teljesítménye számottevő, hanem emellett jelentős kritikai, irodalomtörténészi munkássága is. Emellett filozófiatörténettel is foglalkozott, illetve pontosabb úgy fogalmazni, hogy egy bizonyos bölcseleti tannak szinte a rabjává vált, és hosszú éveket töltött azzal, hogy a nagyrészt archaikus gyökerekből táplálkozó misztikus elmélet-rendszernek valamiféle modern értelmezését adja. Ez az egy bizonyos tant pedig nagy maláj gondolkodónak, Cecil M. Jeopardynek a csaknem ötven évvel korábban kifejtett tézisei képezték.

SEO keresőoptimalizálás

Az ajánlott weboldal azért készült, hogy tanácsot adjon a téma iránt érdeklődőknek és bepillantást engedjen a weboptimalizálás boszorkánykonyhájának titkaiba. A honlap másik célja: a keresőoptimalizálás, a honlap optimalizálás, a Googleoptimalizálás, a SEO, a kereső optimalizálás, a linképítés, továbbá GOOGLE ELSŐ HELYRE KERÜLÉS és más kulcsszavakkal ÉS KERESŐKIFEJEZÉSEKKEL a találati listák élmezőnyébe, lehetőleg első oldalra vagy mégnkább az 1. helyre kerülni, illetve ezekre a keresőszavakra nézve releváns linket küldeni a keresőmarketing témájában indított más weblapokra, szakmai blogokra, illetve esetleg reklámfelületként legyen hasznosítható az online Google kereső optimalizálás területén működő kollégák számára, azik velem együtt pontosan tudják, hogy az internet mára egy grandiozus világlexikon és világarchívum lett, az emberi tudás globális enciklopédiája, amely az információk digitális rögzíthetősége, tárolása, továbbítása, sokszorosítása révén bámulatos gyorsasággal növekedett az elmúlt másfél évtized alatt. Ma a web billiós nagyságrendben tartalmaz szájtokat. SEO: Honlapok előre kerülése a Google-találatok között

 

Irodalom - BDK UNGPARTY NET - Balla D. Károly írói jelenléte az interneten, a weben

Internet és Irodalom. Magyar irodalom Kárpátalján. Balla D. Károly író internetes jelenléte. Webfelületeken megjelenő szépirodalmi művek és publicisztikai jellegű írások. A weboldal témája és kulcsszavai: belletrisztika, szépirodalom, próza. vers, novella, regény, líra, epika, költészet, kisepika, nagyepika, internet, piréz identitású író, web. blog, könyv, továbbá: Ungvár, Kárpátalja, Ukrajna, BDK, írói tevékenység, íróság. Kárpátalja, Ungvár, kortárs magyar irodalom, határon túli irodalom, kárpátaljai magyar irodalom, web, net, blogok, könyv, könyvek, SEO, keresőoptimalizálás, linképítés, laptop szerviz, honlapoptimalizálás, weboldal optimalizálás, Google optimalizálás, arvisura, piréz, posztumusz, posztmodern, avantgárd, modern, szöveg performansz

Kárpátaljai magyar irodalom