BDK POSZTUMUSZVálogatott halálaimPszichodrámabszurdA Pilinszky-projektumTejmozi 3.0A Semmi apoteózisaKárpáti limerikekNevemben a D.

...az irodalmi folyamatok és jelenségek vizsgálatakor a művet kell meghatározó entitásnak tekintenünk. Az irányzatok, műegyüttesek, érdekcsoportok, kánonközösségek vagy ... régiók által megjelenített irodalmiság vizsgálatakor mindig fokozott gyanakvást ajánlok, és ha a közös kalap-koncepciókból kilóg valami, akkor inkább a kalapot tegyük félre. (Bodor Béla: Miről beszél(t)ünk - összefoglaló)

Vízumköteles irodalom? Integrálódni - de mibe?

Internetes konferencia a Virtuális Pánsíp Irodalmi Szalonban - 2003
 
TARTALOM:
 
Előadások:
 
Kerekasztal:
 
Hozzászólások:
 
Zárszó
 
Összefoglaló
 
Kárpátaljai magyar irodalom
Infók, érdekességek, adatok Kárpátaljáról - városok, Ungvár
Kárpáti Vipera News
Kárpátalja Blog
Kárpáti limerikek
Csupakabra Kárpátalján
Cég, vállalkozók Kárpátalján
Utazás, turizmus Kárpátalján
Vereckei magyar emlékmű
Egy piréz kárpátalján

Berniczky + BDK kölcsönhatás

BDK Irodalmi Blogja

 

A Kárpáti limerikek sorozatból:

Magyar nemzeti limerik

Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.

Az Ung-parti bulváron

Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron. 

Husztnak romvára alatt

Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély,
                   csak puszta lak.

Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.

Egy ifjú szakinak

Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.

>>több limerik

 

 

 
lehetünk egyenlők?

Kántor Lajos

Lehetünk-e egyenlők?

Sajnos, nem.

Vagyis: hálistennek, nem.

Mindkét (lényegében ugyanazt tartalmazó) kijelentés általános érvényű, de íróra, művészre különösképpen érvényes. Jaj volna nekünk – és persze az olvasónak, művészetfogyasztónak – az egyenlőség abszolút érvényesítése, a kiegyenlítődés, tehát maga az unalom, minden művészet halála. Tulajdonképpen nyereség a magyar irodalomnak, hogy vannak jól (?) megkülönböztethető részei – amit persze történelmileg traumaként éltünk és élünk (még mindig) meg. Mert továbbra is beszélni lehet (beszélni kell) a magyar nemzet kultúráján, a nemzeti irodalmon belül erdélyi (romániai) magyar irodalomról, felvidéki, azaz szlovákiai magyar irodalomról, vajdasági és kárpátaljai magyar irodalomról – és talán még (valószínűleg már csak rövid ideig) nyugati magyar irodalomról; nem csupán formális, területi megosztottság alapján, hanem mert a külső – és részben belső – tényezők lényegi jegyeket fejlesztettek ki, nem lehet büntetlenül élni egy adott (más) környezetben. Ezt nyílván sokszor frusztrációként éljük meg, ám az irodalom (a művészet) nem föltétlenül az öröm kizengése. Messzemenően nem az. Hogy mondhatja Madách az angyalok karával? „S kebelében milljó lény lel / Boldogságot, enyhe béket.” Lucifer viszont kimondja: „Az élet mellett ott van a halál, / A boldogságnál a lehangolás, / A fénynél az árnyék, kétség és remény.”

Madách Imrét ma is mindenki idézi – ő ugyanis még nem volt „határon túli” magyar író, ő még idejében született Alsósztregován. Egy mai „határon túlinak”, a felfedezésre várónak egy kicsit nehezebb eljutnia a nemzet koszorús költőjéhez, az Akadémia főtitkárához – bár az igazsághoz tartozik, hogy olykor (oly korban, amikor ez éppen „sikk” volt) a határonkívűliség fölpártolást is jelenthetett, különféle díjazásokkor van erre elkülönített kategória. És noha nem egyszer berzenkedtünk ellene, de így legalább bejut egy-egy erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai író, publicista a számontartottak (időlegesen számontartottak) közé.

Mindezt – ezúttal az UngParty honlapján – olyasvalaki mérlegeli, aki semmiképpen sem tekintheti sértettnek magát; hiszen azóta, hogy 1962-ben Illyés Gyula kalauzolta a Magyar Írószövetség kongresszusán, majd Veres Péter a Ferenchegyen, Déry Tibor a balatonfüredi villában barátilag fogadta a kolozsvári ifjonc szerkesztőt, budapesti és úgymond vidéki folyóiratokban közölhetett (természetesen nem romániai engedéllyel), 1966-tól nem eredménytelenül kopogtatott magyarországi kiadóknál (Az Akadémiai pontosan Az ember tragédiájának recepciótörténetét fogadta el, az Irodalomtörténeti Füzetekben), az „elvek és utak” sorozatban tanulmánykötetet adhatott ki (1980-ban), a Magvetőnél – most pedig (2003. januárjában) készül leadni szavazatát a Magyarország Európában Alapítvány irodalmi díjára, mint a zsűri (határon túli) tagja. Ennyit tehát a szubjektív-objektív hozzáállásról.

Visszapillantva az utóbbi három-négy évtizedre: azóta, hogy a még Darvas József elnöksége alatt működő Írószövetségben megfogalmazódott a „kettős kötödés” (a szomszédságban a hivatalosságok által élesen támadott) tétele, egyre inkább tere nyílt a magyar országhatárokon kívüli területek magyar íróinak. Neveket és folyóiratcímeket kell idézni, emlékeztetőül: Czine Mihály, Ilia Mihály, Pomogáts Béla, Széles Klára akkor tett sokat a határok – legalább irodalmi – légiesítéséért, amikor ezért igazán nem járt dicséret. A Tiszatáj frontnyitását más lapok is követték – mára elmondható, hogy (szerkesztői ízlés szerinti, végső soron teljesen normális megosztásban) számos folyóiratban otthonra, fórumra találtak erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai magyar írók. Az irodalomtörténet-írás is tudomást vesz rólunk. A „Nagy Spenótot” követő akadémiai összefoglalásban (A magyar irodalom története 1945-1975) külön kötetet kapott, Bélády Miklós szerkesztésében, „A határon túli magyar irodalom”. Igaz, bő évtizedig tartott, amíg a testes kötet megjelenhetett, 1982-ben (Kovács Vilmos már nem élte meg tanulmánya kinyomtatását, de mi többiek igen: Béládi, S.Benedek András, Bori Imre, Csanda Sándor, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Pomogáts Béla, Rónay László és Szeli István). Valahol megírtam – évekkel később, persze, amikor hozzájutottam a dokumentumhoz –, hogy lektoraink milyen tájékozottsággal és milyen jóindulattal olvasták, minősítették irodalomtörténeti ítéleteinket (a legijesztőbb még csak nem is Pándi Pál, hanem Illés Endre volt!!!) – a kötet azonban megjelent.

Hogy hatott is? Azt nem merném állítani. Legalábbis nem széles – a középiskolai irodalomoktatást is befolyásoló – körben. Mert aligha tagadható, hogy a sorolt példák ellenére a „határon túli” magyar irodalom jelenléte Magyarországon jószerével ma is virtuális – és ez nem a világhálóra értendő. Az olvasói tudatban virtualitásunk töretlen. Piaci jelenlétünk alig van. Folyóirataink, könyveink nincsenek valóságos versenyhelyzetben a magyar irodalom piacán. Ennek megvalósulásához nem elég ugyanis néhány irodalmár változatlan jóindulata, ehhez átgondoltabb stratégiára volna szükség.

És ez még a Schengen előtti helyzet.

a BDK BLOG frissei:
Kárpátalja Blog:
 

BDK SEO

BDK legutóbbi könyvei:


 

 


Vízumköteles irodalom? - Integrálódni - de mibe? Internetes konferencia - Virtuális Pánsíp Irodalmi Szalon, 2003. Balla D. Károly virtuáléja. Határon túli magyar irodalom, kárpátaljai magyar irodalom, kortárs magyar irodalom, irodalmi szalon, kárpátalja, kárpátaljai, könyv, próza, vers, regény, líra, epika, dráma, publikáció, folyóirat, újság, rovat, kánon, téma, stílus, irányzat, iskola, műhely, könyvkiadás, stúdió, támogatás, író, költő, irodalmár, publicista, újságíró, szerkesztő, kiadvány, kötet, antológia, almanack, bdk, ungvár, határontúli, kisebbségi, nemzetiségi, mű, alkotás, írás, szöveg, tanulmány, értekezés, esszé, tárca, novella, tárca, hangjáték, könyvek, könyvtár, nyelv, magyar nyelv, orosz, ukrán, keverék, vegyes, határ menti, virtuális konferencia, tanácskozás, irodalomtörténet, irodalomtudomány, elmélet, gyakorlat, hipotézis, posztmodern, hagyományos, modern, korszerű, A határon túli (jelesül a kárpátaljai) magyar irodalom befogadásának a problémái - recepció, integritás, integrálódás, provinciális, dilettáns, európai

Az UngParty weboldalak tematikus szájtok, amelyek témájuk releváns kifejtése mellett szakértői web kereső marketing célokat is szolgálnak, részt vesznek a kreativitásra és minőségi webtartalmak összefüggéseire épülő honlapoptimalizáló és keresőmarketing munkában. A keresőszempontok sokrétű érvényesítése és a linkprofil építése webrendszer megalkotását igényli, ez lehetővé teszi a google keresés első hely elérését a kulcsszavas organikus találatok oldalán. A kreatív tartalommarketing eljárásokra építek. A SEO-program kulcsszavai 2022 februárjában: seo szakértő - honlapoptimalizálás, google első hely, illetve: Ivóvíz fertőtlenítés - Infrafűtés - Műanyag tartály - laptop szerviz budapest és hangoskönyvek: tartalommarketing stratégia, seo tanácsadás, valamint pr cikk és link elhelyezés - kültéri terasz infra fűtés és télikert Budapesten

BDK, 2012