Infra fűtés - transzfer ár

SEO 2020: FŰTÉS INFRASUGÁRZÓ PANEL használatával. Az oldal az UngParty része. Tulajdonos: Balla D. Károly

Transzferár nyilvántartás

Magyarországon 2003. óta minden érintett vállalkozás számára kötelező az infra transzferár nyilvántartás vezetése. A kötelezettség alapvetően azon kapcsolt cégek egymás közötti ügyleteire vonatkozik, amelyek csoportszinten legalább 50 főt foglalkoztatnak, és amelyek együttes nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege eléri az évi 10 millió eurót.

Transzferár nyilvántartás - 2012

A törvényi rendelkezések értelmében 2012-től némi könnyebbséget jelent, hogy a korábbi előírásokkal ellentétben bizonyos ügyletekről már nem kell nyilvántartást készíteni. Például: ha az összevonható szolgáltatások együttes, ÁFA nélküli piaci értéke az adóévben legfeljebb 50 millió forint, vagy ha ingyenes pénzeszközátadásra kerül sor.

Ugyancak mentesülnek a kötelező transzferár nyilvántartás kötelezettsége alól a cégek, ha a csoporton kívülről beszerzett árut vagy szolgáltatást változatlan formában, felár nélkül adják csoporton belül tovább. Ám tudni kell, hogy ez utóbbi eset alól csak akkor van kivétel, ha a szolgáltatást nyújtó csoporttag főtevékenysége körében jár el.

Társoldal:

SEO Transzferár nyilvántartás és honlapoptimalizálás -sms marketing

Transzferár dokumentáció - laptop szerviz

SEO:

gateway sms marketing

laptop billentyűzet tisztítás - tömeges sms küldés

  • krízis helyzet ukrajnában - ügyvédi iroda
  • cégalapítés ukrajnában; krízis
  • krízis ukrajnában: válsághelyzetek megoldása

Infrafűtés - sötétsugárzók

teraszfűtes infrasugárzókkal

Az infra hősugárzó kültéri teraszfűtésre is kiválóan alkalmas. Az elektromos sötétsugárzók energiatakarékosak.

Használt laptop szerviz Bp

laptop szerviz - budapesti szolgáltatás

Notebook személyi számítógépek javítása Budapest garancián túli laptopszervizeiben márkafüggetlenül. Dell akkumulátorok, Lenovo kijelzők és transzformer Asus laptop töltőkGradon.Hu

Hibrid laptop / transzformer tablet: Dell Latitude - Olcsó notebook választás. Árak. Budapest Weblaptop

Teraszbeépítés - télikert képek

Gyönyörködjön budapesti épületek teraszos, télikertes kialakításában - a szellemes építészeti eljárással növelheti lakása konfortját, energifelhasználásét, egzotikus déli növényeit - pálma, narancsfa, citruszfélék - elhelyezheti a teraszbeépítéssel kialakított karibi hangulatú üvegszobában:

Terasz beépítés - infra télikert típusok, fajták képek Bp

terasz beépítés - télikert

terasz beépítés és infra fűtés

Kik kötelezettek a transzfer-dokumentáció elkészítésére?

A hozzánk levélben fordulók közül többen is afelől érdeklődnek, vajon az ő vállalkozásuk-e kötelezett-e transzferár nyilvántartás készítésére. Természetesen minden esetet konkrétan kell elbírálni, de általános esetben a jogi szabályozás vehető alapul. Lássuk.

A 22/2009. (X.16.) PM rendelet kimondja, hogy transzferár-nyilvántartási kötelezettség terheli az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaságot, egyesülést, európai részvénytársaságot, szövetkezetet, európai szövetkezetet, és külföldi vállalkozót (kivéve a közhasznú, kiemelkedően közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), ha kapcsolt vállalkozásával kötött hatályos szerződése alapján az adóévben teljesítés történt.

Amint az a fenti (kissé nehézkes, a jogi nyelv körmönfontságát tükröző) mondatból látható, kisvállalkozások nem kötelesek kapcsolt vállalkozással megkötött szerződéseik szokásos piaci árának meghatározását dokumentálni, azaz a kisvállalkozásoknak nincs transzferár-nyilvántartási kötelezettségük.

Kisvállalkozásnak minősül az a társaság, amelynek
•    összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
•    éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A fenti mutatóknak való megfelelést csoport szinten összesítve , az utolsó összevont
(konszolidált) beszámoló, ennek hiányában az éves beszámolók vagy egyszerűsített
éves beszámolók szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell vizsgálni. Az éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

A mikro- (kis-) és középvállalkozási besorolás megállapításánál is érvényes a számvitelben sok helyen megtalálható kétéves szabály: ha egy vállalkozás éves szinten túllépi a fent meghatározott foglalkoztatotti létszám- vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép- (kis-) vagy mikrovállalkozási minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól.

A kisvállalkozásnak nem minősülő társaságoknak kell tehát transzferár/nyilvántartást
készíteniük azokra a kapcsolt vállalkozással megkötött szerződéseikre, amelyekkel
kapcsolatban az adóévben teljesítést történt. Nem nyilvántartás-köteles az a szerződés, amelynek keretében a vállalkozás magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként állapodott meg, a tőkepiaci törvényről szóló tőzsdei ügylet, továbbá az a szerződés melynek keretében hatósági árat, vagy jogszabályban meghatározott más árat alkalmaznak a felek.

 

Transzferárazás

A 2012-es törvényi változásokkal kapcsolatban érdemes tudni, hogy a Magyarországon kívüli fióktelepekre vonatkozóan megszűnik a transzferár nyilvántartási kötelezettség. A belföldi illetőségű adózó fióktelepe és külföldi kapcsolt vállalkozások között létrejött ügyletek esetében tehát nem kell adóalap-módosítást végezni, illetve transzferár nyilvántartást készíteni, amennyiben a szokásos piaci ártól eltérő árakat alkalmaznak a felek. Az egyetlen kitétel hogy a belföldi illetőségű adózó fióktelep, olyan egyezményes országban található, ahol az egyezmény mentesíti a magyarországi adózás alól a fióktelep külföldön adóztatható jövedelmét.

Továbbra sem mentesül a nyilvántartás készítési, illetve adóalap módosítási kötelezettség alól az adózó külföldi fióktelepe, illetve külföldi vállalkozó és belföldi telephelye közötti tranzakció. >>további részletek:

A 2012-től érvényes transzferár törvénymódosítások lényege

 

google első hely - seo

Első oldal - organikus Google keresőoptimalizálás - első hely

 


A transzferár

A legtöbb gazdasági ügylet árát a piac alakítja ki, ezáltal a független felek között létrejön a piaci ár, mely mindig változó.

Vannak azonban olyan ügyletek, amelynek a szereplői egymástól nem függetlenek. Ilyen esetben előfordulhat, hogy egymás között nem a piaci árat alkalmazzák, hanem annál magasabb vagy alacsonyabb értéken kereskednek egymással. ezt nevezzük elszámolói árnak vagy transzferárnak.

Kik a nem független vállalkozások? Olyanok elsősorban, amelyek egymásban tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. Nézzünk erre néhány példát:
  •     két vagy több cégben ugyanaz a tulajdonos személye vagy ugyanaz a tulajdonosi kör
  •     egyik vállalkozásban a másik vállalkozás többségi tulajdonnal rendelkezik
  •     a belföldi társaságnak külföldi anyavállalata van
  •     egy külföldi cég magyarországi fióktelepe
A megfelelő tulajdonosi arány esetén ezeket a társaságokat kapcsolt vállalkozásoknak hívjuk. A kapcsolt vállalkozások közötti ügyleteknél az ár eltérhet a piaci ártól, például egy külföldi termelő cég a belföldi leányvállalatának 30%-os árengedménnyel értékesíti a terméket, amit a belföldi leánycég 100%-os áron ad tovább belföldön.

Ilyen és hasonló eseteknél a két fél között alkalmazott árat hívjuk transzferárnak (angolul Transfer pricing). [Előfordul a transzfer-ár és transzfer ár írásmód is.] A transzferárakkal befolyásolni lehet a résztvevő cégek eredményét, ezáltal a keletkező fizetendő adó összegét is.

 

Bármely cégnél várható a transzferár nyilvántartás ellenőrzése

transzferár nyilvántartás ellenőrzés

Megfelelően elkészített transzferár nyilvántartás hiányában a cégek nem csupán mulasztási bírságra számíthatnak. Ugyanis ha a piaci ártól eltérő áron számláznak, akkor az adóhatóság a társasági adóalapjukat is módosíthatja, és jelentős adóbírságot, késedelmi pótlékot állapíthat meg. Érdemes tehát a kapcsolt vállalkozásoknak alaposan odatefigyelniük 2012-ben arra, hogy valamennyi érintett ügyletet precízen dokumentáljanak.

 

© bdk. Balla D. Károly Kárpátalja

Honlap optimalizálás és keresőmarketing: laptop szerviz: asus töltő, dell akku - teraszbeépítés

Az UngParty weboldalak tematikus szájtok, amelyek témájuk releváns kifejtése mellett szakértői web kereső marketing célokat is szolgálnak, részt vesznek a kreativitásra és minőségi webtartalmak összefüggéseire épülő honlapoptimalizáló és keresőmarketing munkában. A keresőszempontok sokrétű érvényesítése és a linkprofil építése webrendszer megalkotását igényli, ez lehetővé teszi a google keresés első hely elérését a kulcsszavas organikus találatok oldalán. A kreatív tartalommarketing eljárásokra építek. A SEO-program kulcsszavai 2022 februárjában: seo szakértő - honlapoptimalizálás, google első hely, illetve: Ivóvíz fertőtlenítés - Infrafűtés - Műanyag tartály - laptop szerviz budapest és hangoskönyvek: tartalommarketing stratégia, seo tanácsadás, valamint pr cikk és link elhelyezés - kültéri terasz infra fűtés és télikert Budapesten