Balla D. Károly

A város

szeret
nem szeret
akácok levele hullik a porba
szeretem gyűlölöm
fordul az idő is derűsről komorra
szeretem
gyűlölöm
százados köveken kopog a léptem
valahol félrevert Európa-harangok
riadva kondulnak értem

szeret
nem szeret
tétova ujjával tűnődve rám mutat
sziszegve
suttogva
titokban kiszámol
tátongó értelem
skizofrén öntudat
mi vonhat hozzá
mi tarthat távol
hogy is lett idegen
az ami közel volt
élőből
halottból
egyaránt hogyan lett
eleven félholt

szeretem
gyűlölöm
szemembe füstje csap
iszapos medrében szennyezett víz apad
patkányok falkája
szeméten megterem
mégis a vegytiszta hajlamok szava zeng
s harsogó megafon lobogós ünnepen

szeret
nem szeret
városom levelet tépeget
miközben panelbe szorít lelket az átok
itt is csak vak lehet
az aki jósol
szemedet behunyjad
eposzi látnok

szeretem
gyűlölöm
enyém és mégsem
szándékom elfolyik
fejekbe likacsolt résen

szeretem
gyűlölöm
utcája ringat
felborzolt hársain megpihen álmom
hitemet ébreszti
esküvő torony
s múlt idők csorbuló tégelye
százados várrom

szeret
nem szeret
tenyerem térkép
varázsos jelekkel erezve
szeretem
gyűlölöm
sorsomhoz szegezve

(1989)


 

Balla D. Károly

Tajmozi

részlet a regényből

...egyszerre szerette és gyűlölte szülővárosát..., amelyről soha nem tudta eldönteni, hogy világvárosi allűrökkel tüntető vidéki porfészek-e inkább, vagy kisvárosi báját még őrző, de már elembertelenedett agglomeráció, amely nem képes szerves egységbe foglalni alkotóelemeit, s amely utcáról utcára változtatja az arcát. A külvárosok némelyikében még megőrződött a falusias jelleg, egyszintes régi vályogházak, az út mentén gazzal benőtt árok, a portákon jószág, a kéményen gólyafészek, lepusztult kocsma a kicsi templommal szemben; amott meg már toronyházak a sugárutak mentén, ha nem is felhőkarcolók, de sokemeletes iroda- és lakóépületek, közbül fényes bevásárlóközpontokkal; emitt az óváros a Várhegyen kanyargó utcácskáival, meghitt zugaival, több száz éves, földszintes téglaépületeivel, a kéttornyú katedrálissal; amott a régi jellegét egyre inkább elvesztő központ a puccos butikokkal és méregdrága éttermekkel, luxusszállodákkal; emitt a folyópart a villasorral és a százados hársakkal; amott a hivatalnoknegyed konstruktivista bérházaival; emitt az elhanyagolt, kidőlt kerítésű, elgazosodott vadas park, ahol már nemhogy vadak nincsenek, hanem a szebb időket látott kis színpadnak is csak nyomai látszanak, a játszótérre pedig csupán a hajdani hinták, csúszdák, mászókák elrozsdásodott oszlopai emlékeztetnek; amott pedig már az újonnan épült büszke stadion, nemzetközi mérkőzések színhelye, körben a minden igényt kielégítő gyúrótermek és teniszpályák, előbbi az izomagyú testépítőknek, utóbbi a sportsznob újgazdagoknak; emitt a túlméretezett színház betonkolosszusa a bontásra váró városi fürdő szomszédságában; amott a felszámolás alatt álló cigánytelep és az összerogyó putriknál nem sokkal vidámabb képet mutató kórházak, a tüdőbaj és a rák betonbunkerei; emitt az elnéptelenedett hatalmas műszergyár a lakhatatlan, de mégis sűrűn benépesült lakótelep közepén, amott a kertváros a néhány év alatt felhúzott, hivalkodó kis kastélyokkal, és ugyancsak amott a régi malom helyén épült modern csodaüzem, mint a tőkebehozatal szimbóluma; emitt a városi kultúrház mállott vakolatú, évek óta fűtetlen szürke tömbje, amott a gigantomániás méretű, arany hagymakupolás templom; emitt ócska bérházak sora, amott elegáns bankok, üzletek, utazási irodák; emitt húsz éve épülő iskolaszárny, amott újonnan nyitott patika, pub, pizzéria, márkabolt. Az utcákon lestrapált keleti kocsik csodálkoznak rá a nyugati autócsodákra, vagy inkább fordítva, olykor még egy-egy lovas szekér is besorol a turbódízelek közé. A bakon peckesen ül a kocsis, gebéi öntudatosan csapják patkóikat az aszfalthoz, a batáron egy kilakoltatott család összes holmija. Ahogy az ő kacatjaik az összedobált halomban, úgy keverednek itt a népek, a nyelvek, a megtartott és az elvesztett hitek, a fennhéjázás és a nyomorúság, a régi helyét átvevő új és újabb törvény – és ami mindegyiken kívülrekedt. Egy rosszul rendezett abszurd dráma véletlen szereplői az idő sodorta díszletek között.

Itt született, de ma már nem érez ragaszkodást kamaszkora rajongott városa iránt. Amit valaha vonzónak talált benne, az megfogyatkozott, ami taszítja, az évről évre szaporodik, bár meglehet, vallja be magának, nemcsak a várossal van baj, ő vesztette el a szerepét ebben a színjátékban, neki csúszott ki a kezéből a folytonosság fonala, az ő érzékenysége fásult el a mindennapi képtelenségeken, a jóváhagyott megoldatlanságon, a majd csak lesz valahogy állandósult ideiglenességén. És ő lett elutasítóbb minden változással szemben, miközben épp saját életének a változatlansága az, ami leginkább nyomasztja. Jólesik leülnie egy padra a folyóparti hársak alatt, kellemesen érinti a látvány évszakonkénti ismétlődődése – ugyanakkor halálosan unja azt a valakit, aki eltelik ezzel a látvánnyal és a látványtól eltelten újra s újra elhiteti magával, hogy úgy általában mégis rendjén vannak a dolgok a világban. Pedig nem, nincsenek rendben a dolgok, botrányosan nincsenek, és mind között az ő élete az, amelyik a legkevésbé tekinthető rendjén valónak

(2010)

villany ára ukrajnában

Classic New Age infrasugárzó

Teraszfűtésre ajánlott infrasugárzó teljesítménye: 850W. Fűtött terület ~2,5 m2. Hőenergiával besugárzott terület (kültéren) megfelelő. Jellemzők: Üveg burkolat, saválló acél izzószál. Az izzó elem hőmérséklet ~950°C. Elektromos infrapanel márka: VDB 850 Classic Infrasugárzó - Infrabolt | Infrafűtés webáruház

 

UNGVÁR - Ужгород - Унгвар - Užhorod - Uzshorod - Uzsgorod

Balla D. Károly

Ungvár

Én itt lakom a lompos Várhegyen,
ahol a kőbe eltemetett múltak
erényei már régen megfakultak,
de szellemjáró bolyhos éjjelen

– ha ónkupáért rezge kezek nyúlnak –
még megretten a józan értelem,
s a várfok árnya búsan, fénytelen
vetül az ólomszínű lusta Ungra.

A víz nem tartja égre tükreit,
nem látszik benne hold, sem csillagok,
csak jámbor arcok néznek vissza itt,

s a tépett lomb, amit még meghagyott
sok költöző madár, hogy gallya közt
megüljön szürkén, hangtalan a köd.

Ungvárott lakom, a Várhegyen. Apám szerint kertünkben ér véget a Kárpátok. Igaza lehet, mert dél és délnyugat felé nézve erkélyünkről csak az alföldi táj síkja tárul elénk, és csupán a Sátorhegy elmosódó kontúrját láthatnánk a horizont fölé magasodni a határon túlról, ha azt is el nem állnák az új lakótelep emeletes épületei. Az ellenkező irányból viszont valóban a Kárpátok utolsó hegyei lépegetnek házunkig, szépen egymás mögé-fölé ívelődve az Ung völgyében. -- Szimbolikusnak is nevezhetném helyzetünket, ha nem félnék az önkéntelenül felmerülő többi képtől; például attól, hogy e mezsgyén állva szemünk ide és oda egyszerre néz, s magunk sem tudjuk, egy arccal képesek vagyunk-e kétfelé figyelni, avagy sorsunkká kell fogadni eme janusi skizofréniát. Mert hiába fogalmazzuk nemes gondolatainkat a kettős gravitációról: a nemzeti identitás és az állampolgári determináltság egyaránt megtartó erejéről, gyakran kiesünk szerepünkből, egyikünket elédesgeti az asszimiláció, másikunkat az áttelepülés... (BDK: Peresztrojkácska, 1988.)


Ungvár a jelenlegi Ukrajnához tartozó Kárpátalja székhelye, legnagyobb települése. Az Ung folyó két partján terül el, az ukrán-szlovák határ mellett, az ukrán-magyar határtól mintegy 30 km-re, az Alföld északi peremén, az Előkárpátok nyugati részén. Lakosainak száma közel 120 ezer; a magyar nemzetiségűeké az utóbbi évtizedekben 10 % alá süllyedt.

A város neve Ukránul Ужгород [Uzshorod], ruszinul Унгвар vagy Ужгородъ [Uzshorod], oroszul Ужгород [Uzsgorod], szlovákul és csehül Užhorod, németül Ungwar.

Bővebb információk a Wikipédiában

>>A mai Ungvár utcaképei

Képek a régi Ungvárról - fotók, képeslapok
(közreadom ungvári gyűjteményem néhány becses darabját):

Rituális fürdő, kis Ung

királyi postahivatal

ungvári rendőrség

látkép

Az ungvári vár kb 100 éve

Ungvár vára

a lebombázott híd

Ung-part

Bazilita szerzetesház

 

a Korzó

a Savanyúvíz

a törvényszék épülete

Korjatovics tér

püspöki palota, székesegyháu

a püspöki palota

panoráma

a Korzó sarka

 

a kis Ung

kossuth tér

vasutállomás

A legtöbbször nevet változtató ungvári tér: Szent István, Masaryk, Kossuth, Sztalin, Újraegyesülés... Jelenleg Patőfi-tér.

 

a gyalogjáró híd a Színház-tér felől

Az ungvári Korona szálló

a Korona szálló

 

az ungvári zsinagóga

a zsinagóga

színház-tér

a színház

ungvári látkép - képeslap

városkép

Ungpart, Galagó

UNGVÁR - Ужгород - Унгвар - Užhorod - Uzshorod - Uzsgorod - ungvári vár - régi ungvár fotókon, képeslapokon - történelmi városrész - Ung - Ung-parti - magyar - Osztrák-Magyar monarchia - ukrán - ruszin - rutén - szlovák - cseh - csehszlovák - szovjet - megyeszékhely -

A régi Ungvár

egy kisváros a múltban - Magyar Királyság, Osztrák-Magyar Monarchia, Csehszlovák Köztársaság, Magyarország, Pudkarpatszka Rusz, Szovjetunió, Ukrajna...

Fotók, képeslapok a város múltjából


A város különböző írásmódjai: Ungvár - Užhorod - Ужгород - Унгвар - Uzshorod, Uzhhorod, Uzsgorod, Ujgorod. A ma 100 ezer főnél többlelket számláló város a jelenlegi Ukrajnához tartozó Kárpátalja székhelye, legnagyobb városa, ipari, közigazgatási, kulturális központja. Ungvár az Ung folyó parján terül el, a régi város fényképei ekként mutatják be. - BDK weboldala Ungvárról. Kárpátalja, Ukrajna, Ung, ungvári, város, kép, fotó, képeslap, régi, seo, honlapoptimalizálás, google, linképítés, arvisura weboldal optimalizálás az ungvári Archipenko teremben a keleti egziosztencialista szeánszok keretében.

Honlapok optimalizálása, keresőmarketing

A Google-kritériumokat figyelembe vevő weboldal optimalizálás során a honlap struktúráját és tartalmát úgy alakítjuk ki, hogy azok megfeleljenek a nagy kereső által elvárt ismérveknek. Ez a SEO-szakértők által ismert és leginkább fontosnak tartott kb. 25-30 szempontot jelent: a valóságan egy más célokat szolgáló weblap esetében általban 12-15 kritériumnál többet nehezen lehet érvényesíteni úgy, hogy az ne menjen az eredeti célnak megfelelő tartalom és a kívánt küllemrovására. Ha a weboldal már keresőbarát, következhet a külső webtámogatás felépítése: hivatkozások elhelyezése idegen webhelyeken. Ez a linképítési folyamat, amelynek során igen sok komplexelvárásnak kell eleget tenni ahhogy, hogy a seo-marketing: kulcsszavas Google-helyezés javítása szakértő segítségével beálljon.

seo - google honlapoptimalizálás
Ez a honlap korábban optimalizáció alá esett, mostanában helyét már inkább egy másik oldal foglalja el, de fotógyűjteményként továbbra is ez szolgál. Arra is jól megfelel, hogy például az autó szerviz - laptop szerviz budapest honlapoptimalizálás iránti budapesti érdeklődők sofőrszolgálatot vehessenek igénybe Kárpátalján. Linktámogatásban jók vagyunk akkor is, ha a honlapok optimalizálása nem divat Ungváron.

Marketing Seo honlapoptimalizálás - keresőbarát url optimalizálás - Google-barát weboldal készítés

A régi Ungvár - fotó képeslap


Ungvár (Užhorod, Унгвар - Uzhgorod) városa a jelenlegi Ukrajnához tartozó Kárpátalja megye székhelye, központja, legnagyobb városa. Az Ung két parján terül, Kép, fénykép, fotó, képeslap: régi város, Uzshorod, Ungvár - Kárpátalja történelme, Ukrajna, Ung, ungvári, város, kép, fotó, képeslap, régi, seo,


Kiadó lakás Ungvár - Kárpátalja

A Bercsény utca elején Ungváron háromszobás berendezett, azonnal beköltözhető, mindennel felszerelt lakás kiadó. >> Lásd a legalsó boxot. Az ajánlat már nem él, a lakás nem kiadó. Áramfogyasztás ára Ukrajnában - infra fűtés lakásban


Télikert képek - teraszbeépítés - Budapest

télikert építés BpA támogatott weblap témája és kulcsszavai: a lakás dísze a télikert, télen fűthető, világos és napfényes szoba. Üvegezés, üvegezett erkély, terasz beépítés télikertelemekkel, üvegház hatás, trópusi növénykert, napfény sugárzás. Szakszerű télikertépítés Budapest és Magyarország teljes területén.

Fotók, képek és videók Budapesten létesített télikertekről, virág pavilon, üveg kupola, egzotikus szobanövény. Szecesszió Magyarországon - híres budapesti épületek, intézet, vendéglő. Mediterrán, caribi, trópusi és szubtrópusi növények elhelyezése, winter garden, green house - conservatory. Eladó lakás, kiadó ház, ingatlan, otthon: lakberendezés, belsőépítészeti tervezés. Növényház, sziklakert, pálmaház, pavilon gyártó, beszerelő cég, vállalkozás.

Terasz beépítés - Üveg erkély - a télikertek típusa

Kedvező árak, árajánlat - téli kert építés és teraszbeépítés, télikert gyártás és kertépítés. Erkély beüvegezése, télikertek, növényházak kialakítása, télikertépítés ára típusokra. Téli ablak szigetelés, eladó télikert olcsón, terasz beépites, akciós télikertárak, kedvező építési ár ajánlat. Téli kert, ajtó-ablak, épület nyílászárók, fűtött üveg, padlófűtés, pavilon, fűthető beüvegezett erkély. Kupola, ív, hajlat. Árnyékolás, szellőztetés, napsugár, napenergia, napfény terápia, üvegházhatás, emisszió, hősugárzás visszatartása, természetes világítás, tetőablak, üvegtető, építési vállalkozók, téli-kert fából, kert építés megtervezése és kivitelezése, télikert építési engedély beszerzése, mobil télikert készítés garanciával. Fényterápia, napfürdő - a fény élettani hatása - egészségmegőrzés. Üvegház-hatás, melegházi effektus a beépített terasz üveg tető alatt.

>>tovább: Terasz fűtés, sötétsugárzó infrapanel beépítés. SEO VÉLEMÉNYEK Budapesten

teraszbeépítés Budapest

télikert képek budapest

 

A régi Ungvár - fotók, képeslapok

Ungvár eleste (BDK)
A város (vers)
Ungvár - régi képeslapok
Egy ifjú aszkétához
vers: UNGVÁR
Kárpátalja infók (oldal)
Kárpátalja - magyar Blog
Kárpáti Vipera PR Nyúz
Kárpátalja könyv
Boldog Ung-vidék
Kárpáti Igaz Szó újság
Piréz Kárpátalja könyv: Infra fűtés, SEO PR cikk

 

weboldal google keresőoptimalizálás | havidíjas seo budapest |

Kárpátalja - Ungvár - Tartalommarketing

A vidék múltját bemutató történelmi könyvek Kárpátalját szegényországnak nevezik, és nem is alaptalanul. Bár a régió sokat fejlődött és a határon túli magyar történelmi kárpátaljai seo laptop honlapoptimalizálás száma is örvendetesen megnövekedett, az ukrajnai és pláne az európai átlagtól jócskán elmarad a jogi biztonság és védelem csakúgy, mint az Arvisura SEO és a pánikbetegség kezelése.

Web: Honlap optimalizálás, SEO

Ungváron él a keresőoptimalizálás nagy kárpátaljai seo-mestere és webrátora, aki olyan módon végez google seo honlap optimalizálást és kreatív linképítést hogy a nagy kereső program mind a tíz ujját megnyalhatja akkor, amikor a laptop és télikert marketing - magyar Arvisura könyv elérését fürkészi árgus szemmel és a rá jellemző gyanakvással akkor is, amikor keresőbarát url mester és title optimalizálás fennforgásáról számolhatnak be az őstörténeti seo-net a keresőmarketing szakértő és első google oldal vívmányai elévülhetetlenek, akárcsak az ukrajnai cégalapítás és a kognitív viselkedésterápia pszicho-biztonsága az az agorafóbia tünetei, leküzdése és kezelése sikerével szemben.

havidíjas keresőoptimalizálás Budapest

  • a budapesti télikert építők a teraszon

< #laptopszerviz | Optimalizációs céllal indított új tanácsadó és szolgáltató keresőmarketing projektumom az public relations cikkírás - szakmai szövegírás honlapra blogot támogatja annak a kérdésnek a feszegetésével, hogy linképítéssel és PRcikk elhelyezéssel lehet-e hatékony Google-helyezés javítást végezni. >> télikertgyárás Budapest

lakás ungváronBeredezett, háromszobás új lakás már nem kiadó Ungvár központjában

lakás fűtés infrasugárzókkal

<< katt a részletekért

>> Szolgáltatás, cégek, vállalkozók Kárpátalján

>> Télikert - lapberendezés - terasz beépítés

>> Kiadó lakás - Ungvár, Kárpátalja (laptop wifi)

Mennyezetre infrapanel fűtés - vdb infrasugárzó