az UngParty Virtuálé része | készíti: Balla D. Károly | A szerző napi blogja: BDK BLOG | bázis blogja: BDK.BLOG.HU | webmagazinja: BDK Online | írói oldala: Balla D. Károly | eligazító oldala: BLOGFŐ

Boríték címzése
- levél helyes címzése

így kell helyesen megcímezni a borítékot:

Ez az oldal a témát érintő valamennyi keresőkérdéssel: levél címzés - levélcímzés - levél címzése / boríték címzés - borítékcímzés - boríték címzése - a Google lista első 5 találata közt szerepel.
HIRDESSEN EZEN A FREKVENTÁLT OLDALON!

borítékcímzés - címzésminta

Boríték címzés - levél címzés

Az Ön hirdetésének a helye. Írjon: »levél küldése«

Keressen akkor is, ha azt szeretné, hogy saját honlapja kedvezőbb helyre kerüljön a Google találati listáin.

Vállalom honlapok előbbre mozdítását a Google-listákon. Részletek:

Honlap seo Google-optimalizálás

A keresőoptimalizálás (SEO) célja az, hogy egy adott honlap minél jobb helyezést érjen el az internetes találatok listájában. Részletek

Keresőoptimalizálás Honlapoptimalizálás
Találatoptimalizálás

Google-szakértő honlap

 
A boríték helyes megcímzése előfeltétele annak, hogy a posta jó helyre szállítsa és kézbesíteni tudja levelét. A címzés fenti mintáját követve ügyeljen a helyes sorrendre: mind a feladó, mind a címzett esetében először a nevet, utána a várost, majd az utcát és házszámot kell feltüntetni. Mindezek alá külön sorba írandó az irányítószám. - Ha külföldre vaqgy külföldről ír levelet, az ország nemzetközi megnevezését mindenütt legalulra írja!
Ennek a címzésmintának az előzménye egy válaszlevél tartalmát közreadó blogbejegyzés volt (szövege alább olvasható), ám az ebben szereplő kifejezések és boríték-kép miatt a webhely előkelő helyre került a következő kifejezésekre adódó Google-keresések találati listáján: boríték címzése - levél címzése - boríték címzés - levél címzés - borítékcímzés - levélcímzés. Ettől kezdve napi több tucat találat érte a webhelyet. Ezért egy idő után úgy döntöttem, hogy tényleges segítséget nyújtok azoknak, akik az én oldalamra kattintanak az adott témát érintő információk megszerzése céljából.

Boríték címzése, postai levél helyes címzése - hogy kell helyesen megcímezni a borítékot? - levélcímzés, címzésminta - címzés, posta, levélboríték - boríték, levél, címzése, helyes címzés, posta, külföldi levél, boríték külföldre, postai címzés

PALACKPOSTA

Oresztész nagy levelező hírében állt. Már kamasz korában kialakult a szokása, hogy utazásai során nem csupán képeslapok sokaságával árasztotta el barátait és ismerőseit, hanem hosszú beszámoló leveleket is írt. Ha módja volt a sokszorosításra, akkor több címre is elküldte általában humoros formába öntött tudósításait. Ezekre a küldeményekre nem várt, nem is kaphatott választ.
Nemcsak akkor írt, ha ő utazott, hanem akkor is, ha közeli környezetéből valaki más. Amikor Püthia rendes évi zarándoklata során Jurmalában vagy másutt áldozott néhány héten át Apollónak, már ott-tartózkodásának első napjaiban tömött boríték érkezett Oresztésztől. De rendszeresen kapták az otthoni tudósításokat a kétéves katonai kiképzésre besorozott volt osztálytársak, sőt, az osztálytársak menyasszonyai is, ha a vőlegény nem volt eléggé szorgalmas levelező.
Alig akadt összejövetel, születésnap, éttermi mulatozás vagy kirándulás, amikor pár sort ne rótt volna meghívókártyára, programfüzetre, szalvétára, söralátétre, borosüveg leáztatott vinyettájára, ne adta volna körbe, hogy a többiek is lássák el szignójukkal, és ne indította volna útra ismert vagy ismeretlen címzettekhez. Utóbbiak esetében a küldeményt a folyóba hajított palackra, vízre tett papírhajóra, a szél szeszélyére vagy a véletlenre bízta. Az asztalon hagyott söralátétekre írt sorokat például gyakran a következő vendégnek címezte.

Meglehetősen egyoldalú levelezést folytatott Ágnessel is, aki Drohobicsból még ímmel-ámmal, Alexandriából már csak nagyritkán, Athénból pedig már egyáltalán nem reagált hosszú vallomásaira. Oresztész ekkor még toporzékoló türelmetlenséggel várta a válaszokat.

Irodalmi levelezést, vagy legalábbis annak indultat, Júliával folytatott először. Az akkor már érettnek számító elvált fiatalasszony sok egyéb mellett az írott üzenetek ízére-zamatára is megtanította, rávezette arra, ne csupán fecsegésre, információk továbbítására vagy élcelődésre használja, hanem sajátos irodalmi műfajt lásson benne, és minden mondatát csaknem olyan műgonddal formálja, mintha novellát írna. Oresztésznek egyben ez volt az első valóban kölcsönös levélkapcsolata: Argoszból Korinthoszba és Korinthoszból Argoszba szinte azonos gyakorisággal, heti 2-3 alkalommal érkeztek az episztolák, fontos kiegészítései a havi egy-két együtt töltött hétvégének. A több vastag dossziét megtöltő anyag ma is értékelhető dokumentuma a nagy hőfokon indult, majd fokozatosan kiürülő, végül vádaskodásba, keserűségbe, majd tartózkodó barátságba, legvégül teljes elhidegülésbe torkolló kapcsolatnak.

Elektra, mint minden másba, a levelezésbe is viharos lelkesedéssel kezdett. Amikor első néhány meghitt órájuk után elváltak Athénban és Oresztész azt a könnyelmű ígéretet tette, naponta ír majd neki, akkor Elektra ezt persze nem hitte el, ideig-óráig mégis tartani próbálta a tempót, egy idő után azonban már nem kedveskedésnek, hanem nyomasztó tehernek érezte Oresztész túlbuzgóságát, halálra idegesítette, hogy partnere számozza a leveleit, hogy saját bevallása szerint mindegyiket indigóval írja, és egy példányt magának is megtart belőle. Nem is erőltette meg magát a válaszokkal, irkalapra, tenyérnyi fecnikre firkantott pár sort, nem egyszer a keltezést is elhagyta, ami Oresztészt kezdetben roppant zavarta.

Később rá kellett döbbennie, a levélírás öncéllá vált számára. Napról napra megújuló ellenállhatatlan igénye támadt arra, hogy hosszú oldalakat teleírjon, rögzítse nem is annyira a fontosabb eseményeket, mint inkább az ezekről az eseményekről és sok egyébről megfogalmazódó gondolatait. Hovatovább egyre kevésbé érdekelte, ki, hol, mikor olvassa és olvassa-e egyáltalán a vallomásait, és cseppet sem hiányolta, ha a válaszok elmaradtak. Csak évekkel később gondolt arra, a legkisebb realitásérzékkel rendelkező hajótörött egy magányos szigeten nem számíthat komolyan a tengerbe dobott palack célba érésére, s ha ennek ellenére mégis üzenetet küld a külvilágnak, erre azért van szüksége, hogy létezését és létezése minőségét önmaga előtt igazolja.

Élete legnagyobb kölcsönös levelezését Évával folytatta Oresztész. Eleinte Argoszból – Argoszba (Évát hónapokig kórházban gyógykezelték itt), később egy tengerparti szanatóriumba. A gyógyintézetekben csodájára jártak leveleinek, úgy vitték a lányhoz, mintha amerikai csodagyógyszer érkezett volna. A nővérek, szobatársak ott álltak a háta mögött, látni akarták, mi kerül elő a gyakran méretében, alakjában is különle-ges borítékból, s ha tartalmát nem is, legalább külalakját meg akarták ismerni. Beszédtémává vált az asztalnyi keresztrejtvény-levél (meg kellett fejteni az egészet a pár soros üzenet kedvéért), a tömött tasakot megtöltő, felcsévélt tízméteres távírószalag-levél vagy a nagy ív lapra rótt szöveghalmaz, amelyet csak akkor lehetett elolvasni, ha papírcsákót hajtogatnak belőle. Írt olyan levelet is Oresztész, amelynek minden szavát egy Dosztojevszkij-regényből kellett kikeresni a megadott oldal-, sor, és pozíciószám alapján, volt, hogy napilapot küldött, abban karikázta be és sorszámozta az összeolvasandó szavakat. Gyakran lepte meg partnerét maga-készítette képeslapokkal (saját szociofotóit címezte meg és bélyegezte fel) vagy magnókazettára felvett hangos levelekkel.

Ez volt Oresztész utolsó olyan levelezése, amikor küldeményeit még gesztusnak, meglepetésnek, kedveskedésnek szánta, és a válasz, a reakció, az ellenirányú üzenet kiváltása volt a célja, amelyet aztán mindig nagy izgalommal vett magához.

Későbbi évtizedeiben, amelyeket már Éva mellett töltött, újra visszatért a leginkább önmaga számára fontos palackposta-szerű levelezésre, és soha nem zavarta a válaszok időleges elmaradása vagy teljes hiánya.
Korosodván rákapott a fiktív levelek műfajára, előbb Mikes Kelemen-féle episztolákat írogatott a virtuális nagynéninek, majd maga-kreálta irodalmi alakokhoz címezte hosszú vitairatait és monológjait (a megszólí-tottak időnként meglehetős hasonlóságot mutattak egyes írótársaival). Levelezésének ebből a szakaszából már nemcsak a visszajelzés igénye, hanem a palack tengerbe vetésének a gesztusa is hiányzott.

Az aktuális SEO-munka néhány oldala:

Súlyos bűnöm: közreműködtem abban, hogy Orbán Viktor hosszú éveken át folyamatosan megtévessze a magyar levélírókat. Ezrekkel hitette el, hogy a feladó nevét nagyobb betűvel kell írni, mint a címzettét.

Ha már régóta csak emaileket írsz és nem tudod egészen pontosan, hogyan is kell egy hagyományos postai borítékot megcímezni, akkor beütöd a Google keresőbe, hogy boríték címzése vagy levél címzése. Az első találati oldalon felbukkanó kis képtalálatok között a legelső egy hosszúkás boríték, nemzeti színű sávozással a sarkában. Magyar lelked felujjong: hát hiszen nem is gondoltad, hogy borítékot címezni nemes hazafias cselekedet. Ha pedig a feladó nevét is meglátod, egekig csap nemzeti büszkeséged.

Naponta félszáznál többen kattintanak rá gyanútlanul erre a képecskére, remélve, hogy megtudják, hogyan kell helyesen borítékot címezni. Ha valóban járatlanok a postai dolgokban (és az udvariassági szabályokban), akkor legalább három dologban súlyos megtévesztés áldozataivá válnak: elhiszik, hogy hangsúlyozni kell az üzenet személyes jellegét, hogy nem kell megadniuk a válaszcímet és hogy a saját nevüket sokkal nagyobb betűvel kell írni, mint a címzettét.

Az itt látható borítékot és a benne küldött „személyes üzenetet” még 2006-ban kaptam, akkor meg is szellőztettem rendesen, írtam rá kimerítő választ, lett belőle bejegyzés akkori bloghelyemen, cikk az ÉSben és a Népszabadság Online-ban, topik az Indexen és az Origón. Oldalam látogatottsága erősen megnőtt. Aztán persze szépen elfelejtődött a dolog, bejegyzésemet egy idő után már senki nem olvasta.

Hosszú évek teltek el, közben új blogot nyitottam, a régi, fapados webhelyemet csak archívumként használtam. Aztán egyszer észrevettem, hogy a Google jó ideje meglepően sok új látogatót, naponta akár tucatnyit is szállít a korábban már teljesen elhagyatott, látogatatlan oldalra. Gondoltam, talán a Fidesz-elnök névére keresők érkeznek ilyen nagy számban. De nem.

Statisztikáimból kiderült, hogy az írásomban használt szavak és a boríték-kép okán ez az oldalam a Google képtalálatai között kerül előkelő helyre akkor, ha valaki a boríték címzése – levél címzése – borítékcímzés – levélcímzés kifejezések valamelyikére keres rá. Kicsit furcsálltam a dolgot, de azt gondoltam, idővel majd alábbhagy az érdeklődés, mert a szabványos címzés szabályait kereső böngészők egy idő után elfordulnak ettől a hamis lelőhelytől. DE NEM! Sőt!

Az oldalra kattintók száma hónapról hónapra nőtt. Mára átlagosan bőven napi 50 felett van, a boríték képe pedig a fent sorolt keresésekre stabilan az első a listán.

És ekkor súlyos bűntudatom támadt. Rádöbbentem: bár akaratlanul, de közreműködtem abban, hogy Orbán Viktor hosszú éveken át folyamatosan megtévessze a magyar levélírókat.

Ezt a vétkemet sürgősen jóvá kellett tennem! Tájékozódtam, és gondos munkával olyan ábrát készítettem, amely valóban hasznos eligazítóul szolgálhat – fogtam, és feltettem az orbániáda fölé. Most már jöhetnek az érdeklődők. Nemzeti trikolór és nagybetűs pártelnöki gesztus ugyan nem kecsegteti őket, de talán még akadnak, akik a pontos információt többre becsülik.

Ui. A keresőrendszer elég lassan reagál a képek cserélődésére. Így még jó ideig a korábbi boríték fog megjelenni a találati táblán. Ám nem kétséges, hogy a Google előbb-utóbb leváltja Orbánt.


Boríték címzéselevél címzéseboríték / levél címzése – borítékcímzés – levél helyes címzése – boríték címzéslevél címzés / boríték címzés

Balla D. Károly

Válaszlevél Orbán Viktornak

avagy
SZEMÉLYES ÜZENET BALLA D. KÁROLYTÓL

A névnapom elég rég volt, a születésnapom pláne, vajon mit akar tőlem Orbán Viktor a Szovjet Hadsereg napján érkezett tegnapi levelében?

A címzés majdnem pontos, az irányítószám nem stimmel, a többi igen. A feladó neve kétszer akkora betűből van, mint a címzetté. Személyes üzenet, áll a borítékon, de mire elkezdi a levelét, addigra az elnök úr elfelejti a nevemet, inkább tisztelt határon túli honfitársaként szólít meg. Ez se igazán stimmel, de arről alább. Nyilván körlevélről van szó, a kék golyóstollal rótt aláírás azonban, úgy tűnik, eredeti és nem sokszorosított. Nézzük azonban a tartalmát. (Olvasható méretben: 1. oldal | 2. oldal) És nézzük tegnapi válaszomat, amelyben viszonzásként én is a saját nevemet írtam nagyobb betűvel:

SZEMÉLYES ÜZENET

BALLA D. KÁROLYTÓL

Orbán Viktor
1088 Budapest, Szentkirályi u. 18.
valasztas2006@fidesz.hu

TISZTELT FELADÓ!

Ön a nekem küldött, iktatószám nélküli, január 30-án kelt kéretlen levelében a közelgő választás tétjéről szólva többek közt ezt írja:

A tét mindannyiunk számára, határon innen és túl az, hogy sikerül-e ismét összetartó közösséggé kapcsolnunk össze a világ minden részén elő magyarságot?

Az Ön szájából ennek a kijelentésnek számomra nincsen hitele, hiszen Ön számos esetben - kijelentéseivel és tetteivel egyaránt - nagyban hozzájárult a magyarság megosztásához, szétszakításához. Hogy egy engem is érintő konkrétumot is említsek: Ön és az Ön pártja nem hárította el a Magyarok Világszövetségének a kettős állampolgárságra vonatkozó népszavazási kezdeményezését, mi több, mellé állt az ügynek, résztvételre buzdított és - mint oly sokszor - megpróbálta belpolitikai célokra felhasználni a határon túli magyarság szorongatott helyzetét. Ön nevét és tekintélyét adta egy politikai ámokfutáshoz, egyértelműen pozitív állásfoglalásra késztette a magyar állampolgárokat egy olyan kérdésben, amelyre nem lehetett jó választ adni. Ezen felül még azt is sugallta, hogy aki nem az Ön és a pártja megkívánta módon szavaz, az nem becsületes magyar ember. Szerintem ez tisztességtelen, magyarellenes és antidemokratikus magatartás volt az Ön részéről, amelyet magyarként, demokrataként és határon túliként egyaránt elutasítok, kivált azért, mert Ön énrám, határon túli magyarra hivatkozva ragadtatta magát érzelmi zsarolásra.

De léphetnénk hátrább az időben, említhetném, hogy az Önök kormányzása idején alakult ki és épített maga köré védfalat az a határon túli klientúra - legalábbis Kárpátalján így történt -, amely nem az adott nemzeti kisebbség, hanem a saját érdekeinek a védelmében működve kisajátítani igyekezett minden "magyar ügyet", lehetetlenné téve a külső kezdeményezést, pártérdekeknek rendelve alá a civil érdekeket, saját alattvalóivá téve azokat, akik csak közvetítésével juthattak hozzá különböző támogatásokhoz, magyarországi tanulási, képzési lehetőségekhez. A kárpátaljai magyarok vagy arra kezdtek törekedni, hogy a kedvezményezettek kedvezményezettjei legyenek, vagy elfordultak a nemzeti értékek mentén szerveződő formációktól. Csoda-e, hogy amikor egy másféle elveket valló és más gyakorlatot folytató (de azonos súlyú, bár más jellegű hibákkal terhes) ellenszervezet fellépett és a 2002-ben hatalomra került magyarországi koalícióban támogatóra talált, akkor végletessé vált a magyarság kettészakadása, amely mára oda vezetett, hogy a kárpátaljai magyarság képtelen kollektív jogait hatékonyan érvényesíteni, hosszú évek óta először nem lesz képviselője az ukrán törvényhozásban, és a helyi hatalomért folytatott harcban is egymás ellen indulnak jelöltjei. Mindebben Önnek, tisztelt Feladó, tevőleges szerepe volt, kérem tehát, ne jöjjön nekem a magyarság egységbe kovácsolásával, ne jöjjön azzal, hogy

fogjunk össze, dolgozzunk együtt a választási győzelem érdekében! Arra kérem, hogy amennyiben lehetősége nyílik rá, segítse munkánkat, éljen a választás jogval áprilisban, adja le szavazatát a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségre, és bíztassa erre a környezetében élő honfitársainkat is!

- mert Ön és az Ön pártja ennek az egységnek a legfőbb bomlasztója, nem pedig kovácsa.

Végül engedje meg, hogy tudomására hozzam, nem vagyok az Ön honfitársa, lévén ukrán állampolgárként és születésemtől a mai napig állandó itteni lakosként élek Kárpátalján, így ha akarnék, sem tudnék a Fideszre szavazni. Hogy akarnék-e, az a fentiekből, gondolom, kiderül. Egyben kérem, szóljon kollégájának, az MSZP elnökének, hogy ha meg akarja kímélni magát a válaszomtól, ő már ne küldjön levelet; kár a 170 Ft-ért.

Tisztelettel köszönti:

Balla D. Károly
Ungvár, 2006. február. 23.

________________________
A levél-rész megjelent: ÉS, 2006. márc. 3.Könyv és internet
e-könyv - online könyv

Regény - Könyv - Tejmozi

Berniczky Éva

 


Az UngParty portál weboldalai tematikus szájtok, amelyek témájuk kifejtése mellett keresőmarketing célokat is szolgálnak, így részt vesznek a kreativitásra és a minőségi honlap-tartalmak összefüggéseire épüló honlapoptimalizáló és linképító tevékenységemben. A honlapok keresőoptimalizálásában a Google-szempontok sokrétű érvényesítését tartom szem előtt, a linkhálózat felépítésében pedig olyan webrendszer megalkotására törekszem, mely lehetővé teszi ezt: google keresés első hely a kulcsszavas találatok rangsorában. Új keresőmarketing program kulcsszavai: agoraphobia gyógyítása, kognitív pánik, kezelés, pánikbetegség leküzdése, illetve: prince2 télikert építés Budapest
Kárpátaljai magyar irodalom