KÖNYVEK / Balla D. Károly könyvei

Az UngParty része. BDK BLOGBDK ONLINE • Írói oldal: Balla D. KárolyBázis blogKULTBLOGBalládium •  BLOGFŐ
BALLA D. KÁROLY - BDK  
   
   

Borító:
Balla Csönge

 

Balla D. Károly: KŐ ÉS ÁRNYÉK

Versek - Kárpáti Kiadó - Ungvár, 2012

ISBN 978-966-671-301-1 / 1000 példány, keménytáblás kötés, 264 old.

A kötet fordított időrendben a szerző 1978 és 2011 között írt verseiből ad közre több mint kétszázat, így mutatva be költői pálya egészét.

A régiónk legjelentősebb magyar alkotói közt számon tartott szerzőnek több mint húsz évvel ezelőtt jelent meg utoljára verseskönyve Kárpátalján. A mostani válogatás elsősorban az elmúlt két évtized termésének legjavát tartalmazza oly módon, hogy a legújabbak kerültek a kötet élére. Ahogy visszafelé lépdelünk az időben, a két utolsó ciklus versei elvezetnek a több mint harminc évvel ezelőtt kezdődött költői pálya legelejére – így a könyv az eddigi életmű egészéről ad átfogó képet. További > részletek, keletkezéstörténet: BDK - Kő és árnyák

Borítófotó:
Balla Csönge
Borítóterv:
Pintér József

Balla D. Károly: TEJMOZI

Regény - Magvető Kiadó - Budapest, 2011

ISBN 9789631429619 / keménytáblás kötés + védőborító, 216 old.

Tejüveg szűri meg a fényt a műteremben, az apa „megélhetési” aktképeket fest fiatal lányokról, közben halk zene szól, fia a tejüveg ajtó mögül leskelődik. Az anya kisfiával egy kitalált, csak kettejük által ismert nyelven beszélget, az apa elviszi fiát a rettentően veszélyesnek gondolt vadkörtefához ­– egy szorongó, a maga módján mégis boldog gyermekkor elevenedik meg az olvasó előtt. Az apa később elhagyja családját, a fiú, könyvünk hőse attól fogva anyja és húga szeretetjátszmáinak áldozata lesz. Képtelen a saját életét élni, és a szülők halála sem hozza meg a várva várt feloldozást. Kettős le- és elszámolás Balla D. Károly finomra csiszolt, gazdag és egyben mégis takarékos nyelven megírt könyve: egyszerre apa- és anyaregény, fájdalmas tanulságokkal, kibeszéletlenül maradt, ennél fogva feloldozhatatlan feszültségekkel. >> Tejmozi -

Borító:
Balla Csönge

Balla D. Károly: HARMADVALAKI

Versek - Savaria University Press - Szombathely, 2009

ISBN 963988211-9 / puhatáblás kötés + védőfül, 96 old.

A szerző az elmúlt évtized költői termésének legjavát válogatta jelen kötetébe. Ha belelapozunk, előbb tárgyak és személyek többszörösen absztrahált mikrovilágában találjuk magunkat (Harmadvalaki), később az emberi viszonylatok, a megragadott pillanatok, az elesettség és a kiszolgáltatottság, az egyszerre tragikusan és ironikusan bemutatott élet és halál képei sorakoznak (A síklakó), majd a korábbi szabadversek világából a szigorúan kötött formák közé érkezünk, ahol az alaktani konzervativizmus egyfajta radikális tartalmi modernizmussal alkot feszes egységet (Fordul a föld). A kötet ívét a záró szonettkoszorú (Mélyek mélye) teszi teljessé: a legnehezebb verstani forma következetes alkalmazásával és az emberi szenvedés- és megváltástörténet igen újszerű, helyenként meglepő feldolgozásával a szerző kétség kívül egyik legjelentősebb költői teljesítményét tárja az olvasó elé.

Borítóterv:
Balla Csönge

Balla D. Károly: MAGYARUL BESZÉLŐ MAGYAROK

Esszék, publicisztikák, írójegyzetek.
EÖKiK - Budapest, 2008

188 old.

Az Ungváron (Ukrajna, Kárpátalja) élő József Attila-díjas író jelen kötetébe az ezredforduló évében és az utána következő esztendőkben (2000-2007) keletkezett azon publicisztikai írásait és esszéit válogatta be, amelyek a kárpátaljai régió magyarságának politikai, szociális és kulturális helyzetével foglalkoznak. Mindezt egyfelől a változó Európa történelmi háttere elé vetítette, másfelől igyekezett belülről szemléltetni, megértetni azt, milyen ellentmondásokkal terhesek a kárpátaljai magyarságot érintő kérdések.

Közéleti írásában főleg a kárpátaljai magyarság morális válságával, az anyaországgal fenntartott viszonyának ellentmondásaival, a határon belüli és túli magyarság politikai és ideológiai megosztottságával foglalkozik. Külön elemzi e népcsoportnak (és vezető rétegének, értelmiségének) a kölcsönviszonyát Ukrajnával, Magyarországgal és önmagával. Figyelmet fordít az anyaország EU-csatlakozásával előállt új helyzet sajátosságaira és arra a körülményre, hogy ma Kárpátalján egymással harcban álló két magyarságszervezet igyekszik a közösség érdekképviseletét ellátni, minek következtében energiák jelentős része belharcokra fecsérlődik el. A szerző arra a következtetésre jut, mindez nem is annyira politikai vagy gazdasági, hanem morális válságba sodorja a kérdéses nemzetrészt.

Esszéiben kritikusan szembenéz a kisebbségi irodalmak létének vagy nemlétének általános kérdéseivel csakúgy, mint a saját régiójában tapasztalt tendenciákkal. Számba veszi az írógenerációkat, elemez folyamatokat és irányzatokat, stílusokat, érint életműveket, foglalkozik az információs forradalom identitásformáló hatásával, értékel új könyveket; tényekre alapozva vonja le vállaltan szubjektív, gyakran élesen fogalmazott következtetéseit. Szemléletesen, olykor képekbe ágyazottan mutatja be a visszás helyzeteket. Szavain egyszerre érződik a kritikus hozzáállás, az ironikus megközelítés és a féltő aggodalom.

Balla D. Károly nemcsak írásainak tárgyát mutatja be, hanem számot ad önmagáról is, bepillantást enged egy olyan alkotó gondolatvilágába, aki ugyan mindennapi létében szűkebb környezetéhez szorosan kötődik, de elveti a rezervátum-lét bezártságát, szemléletének kitágításával szélesebb dimenziókat keres, kevéssé törődve azzal, hogy véleménye gyakran élesen ütközik mind a közbeszédben kialakult sztereotípiákkal, mind a határon túli magyarsággal kapcsolatos hivatalos álláspontokkal.

 

 

Balla D. Károly könyvei - teljes könyvlista

  

Könyv Online - letöltések

Honlapok optimalizálása

Keresőmarketing - SEO

Honlapkészítés - WEBDESIGN


BDK évek óta foglalkozik keresőoptimalizálással (honlapok előbbre juttatása a Google találati listáin). Ha optimalizáltatná honlapját:
» keresse őt  «


BÉRELHETŐ HIRDETÉSI FELÜLETEK BDK TEMATIKUS OLDALAIN. Ha érdekli:
» lépjen kapcsolatba a weboptimalizáló szakértővel «

 

A magát piréz identitású posztumusz írónak nevezeő Balla D. Károly 1957-ben született Ungváron (Kárpátalja, jelenleg Ukrajna), ma is itt él családjával. Író, költő, publicista, irodalomszervező, szerkesztő, blogger. Szülővárosának egyetlen magyar iskolájában érettségizett és folytatott egyetemi tanulmányokat, közben volt laboráns, kiadói korrektor és szerkesztő. 1989-től szabadfoglalkozású. Folyóiratok, kiadói műhelyek alapítása fűződik a nevéhez, több társadalmi és szakmai szervezetben töltött be vezető szerepet, majd fokozatosan kivonult a közéletből és hosszabb ideje nem vesz részt pátriája kulturális életében sem. Meglehetős elvonultságban él, de intenzív internetes tevékenységet folytat. Írói weboldalain, blogjain napi rendszerességgel publikál, közismertek irodalmi projektumai és webakciói. 1973-tól publikál, művei több mint 20 önálló könyvben jelentek meg. József Attila-díjas. - » kapcsolat  «

Kiadványok, könyvek - Balla D. Károly író, költő publicista nyomtatásban megjelent könyvei. Kortárs magyar irodalom, Kárpátalja, Ungvár, határon túli magyar irodalom, könyv, kötet, könyvek, ungvár, kárpátaljai kortárs magyar nyelvű irodalom, ungváron élő prózaíró, novellista és regényíró, szerző, alkotó az irodalom területén, versek. Legújabb regényében honlap optimalizálás közben leplezte le a hamis hun-magyar történelem legendáját, az Arvisura IgazszólástlBalla Dé, az avatott digitális rovósámán.

Az UngParty weboldalak tematikus szájtok, amelyek témájuk releváns kifejtése mellett szakértői web kereső marketing célokat is szolgálnak, részt vesznek a kreativitásra és minőségi webtartalmak összefüggéseire épülő honlapoptimalizáló és keresőmarketing munkában. A keresőszempontok sokrétű érvényesítése és a linkprofil építése webrendszer megalkotását igényli, ez lehetővé teszi a google keresés első hely elérését a kulcsszavas organikus találatok oldalán. A kreatív tartalommarketing eljárásokra építek. A SEO-program kulcsszavai 2022 februárjában: seo szakértő - honlapoptimalizálás, google első hely, illetve: Ivóvíz fertőtlenítés - Infrafűtés - Műanyag tartály - laptop szerviz budapest és hangoskönyvek: tartalommarketing stratégia, seo tanácsadás, valamint pr cikk és link elhelyezés - kültéri terasz infra fűtés és télikert Budapesten