Napló, 1999. december

a Kárpáti Igaz Szó az igényes és érzékeny szerzők számára
nem jelent vonzó publikációs lehetőséget

<< az UngParty Manzárd archívumából | az 1996-tól a blogolási korszakom kezdetéig írt naplójegyzetek 2002-ben kerültek fel ma már nehezen elérhető honlapomra. Ez itt nagyrészt újraközlés 20 év távlatából.

1999. december

Felkérés a Kárpáti Igaz Szótól

A hivatalos körlevélben, melyet vélhetőleg minden számba jöhető kárpátaljai magyar írónak elküldtek, kifejtik, hogy a jövőben szeretnék a lapban újra honossá tenni az első közlésű szépirodalmi közleményeket és a nívós publicisztikai írásokat, melyek folyamatos küldésére ezúton felkérik az érintetteket.

Nekem elég súlyos fenntartásaim vannak a lap művelődési rovatának a működését illetően,  sőt, egyáltalán nem értek egyet az újság „kultúrpolitikai” szemléletével (vagy inkább annak hiányával), de – bizonyítandó hajlandóságomat a konstruktív együttműködésre ­– küldtem közlésre egy esszét, a levélre pedig részletesen reagáltam, nem hallgatva el kételyeimet sem. Többek között ilyesmiket írtam:

»

A magam részéről nagy örömmel támogatom a lap azon elhatározását, hogy a hosszú évek óta fennálló gyakorlaton változtasson, és szívesen küldök majd rendszeresen írásokat (már most is mellékelek egyet), de ezzel együtt szeretnék néhány kérdést feltenni, illetve bizonyos aggályaimnak hangot adni. Éspedig:

 • A felkérő levélben szerepel az önbíráló megjegyzés, mely szerint a lap elismeri, hogy az említett anyagok – idézem – „különböző objektív és szubjektív okok miatt” szorultak háttérbe. Ezzel kapcsolatban tisztelettel kérdezem, hogy vajon megváltoztak-e a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségében ezek az objektív és szubjektív tényezők? Ha igen, akkor van esély a változtatásra. Ha azonban – mint sejtem – nem, akkor minden marad a régiben és néhány erőtlen próbálkozás után a dolog annyiban marad, mint ahogy a szerkesztőség akkori vezető által megszüntetett Új Hajtás után indított irodalmi oldalak is […] épp emiatt – szerkesztőségi objektív és szubjektív okok – voltak kudarcra ítélve.
 • A dolog ugyanis eddig sem a szerzők passzivitásán, hanem a t. szerkesztőség hozzáállásán múlott. Öreg hiba például azt hinni, hogy elegendő egy (még csak nem is személyre szóló!) körlevélben felkérni a szóba jöhető szerzőket, és akkor majd érkezni fognak a jónál jobb anyagok. Bármilyen hihetetlen, az írókkal és írásaikkal foglalkozni kell, ami sokrétű tevékenységet és nem kevés munkát jelent. Ennek elvégzéséhez szaktudásra, szerkesztői koncepcióra és a munka elvégzéséhez bizonyos emberi kvalitásokra egyaránt szükség van. A KISZó művelődési rovata híján van ezeknek az adottságoknak.
 • Ahhoz, hogy az írók ebben a munkában szívesen részt vegyenek, ahhoz az is szükséges, hogy a lap a szerzők számára elfogadható, nekik tetsző „kultúrpolitikát” folytasson. A lapnak érzékenyen oda kell figyelnie az irodalmi élet eseményeire, ezekről súlyuknak megfelelően kell beszámolnia. Ismernie kell az írókat, figyelnie kell a könyv- és lapkiadást, az arra méltó publikációkról érdemi recenziókat kell közölnie, a gyenge teljesítményeket pedig illő bírálnia. Egyáltalán: valamilyen elfogadható értékrendet kell kialakítania – és ehhez kell partnereket találnia. A Kárpáti Igaz Szó sajnos ezeknek a kívánalmaknak egyáltalán nem felel meg:
  • az irodalmi és kulturális életről szóló tudósítások tökéletesen esetlegesek
  • fontos eseményekről időnként szó sem esik, míg jelentéktelenekről külön információk, anyagok jelennek meg
  • egyes írók komoly sikereit elhallgatják, másokéiról beszámolnak
  • bizonyos publikációk visszhangot kapnak – másokról nem vesznek tudomást
  • a szerkesztőség nem megy utána a dolgoknak, hanem megvárja, amíg a dolgok „házhoz jönnek”, pl. az író beviszi új könyvét vagy információt küld arról, hogy valahol díjat nyert
  • ha az önérzetesebb szerző ezt nem teszi meg, akkor hiába várja, hogy a szerkesztőség keresse őt.
 •  Az írók többsége számára nem közömbös, hogy milyen környezetben, milyen publikációk társaságában jelenik meg írása. Magára valamit adó szerző nem feltétlenül érez késztetést, hogy olyan orgánumban adja közre novelláit vagy verseit, amely – például – csoportszex-hirdetéseket közöl („fiatal házaspár keresi azt a kemény és méretes fiatalembert…”), vagy amely heteken át túllihegő kampányt folytat az egyik elnökjelölt mellett. Egy közéleti lap profiljába persze beletartozhat az ilyesmi, de ez esetben ez a lap nehezen várhatja el az íróktól, hogy ide adják anyagaikat akkor, amikor sokkal színvonalasabb helyet is találhatnak írásaiknak.
 • Apróságnak tűnik, de a szerzők érzékenyek a megjelenés formai színvonalára is. Amióta egy szonettem sorait a keskeny tördelés félbetörte (így a szonett-formát felismerhetetlenné tette), azóta én nem adtam a KISZónak verset. (Holott most, karácsonyra is kértetek. A szerkesztőség azon „fáradozása”, hogy új verset szerezzen a karácsonyi számba, látható, hogyan sikerült: újraközlésre került Fodor Géza 1984-ben írt, azaz épp 25 éves verse, amely már kötetben is háromszor megjelent: Erdőn, mezőn gyertyák, Intermix, 1992. 13. oldal; Fodor Géza Fenyvesek árnyékában, Hatidik Síp–Mandátum, 1997, 49. oldal, Nézz töretlen homlokomba, Intermix, 1994, 73. oldal.) […] – Nos: vajon megvannak-e az „objektív és szubjektív” feltételek ahhoz, hogy a versek ízlésesen betördelve, a novellák mondjuk grafikusok munkáival illusztrálva legyenek, egyáltalán: a szépirodalmi anyagok a nekik kijáró figyelemmel „gondozva” legyenek?
 • Végül, de nem utolsó sorban, a „szerény tiszteletdíj” és az „eddig meg nem jelent” írások problematikája. A fentiekből talán kiderült, hogy véleményem szerint e percben a Kárpáti Igaz Szó az igényes és érzékeny szerzők számára nem jelent vonzó publikációs lehetőséget. Ha ez ráadásul megalázóan alacsony (nem pedig szerény!) tiszteletdíjjal jár együtt, az csak ront a helyzeten, és aligha várható el a szerzőktől, hogy írásaik első közlésének jogát gyakorlatilag a gépeltetés költségéért adják el. […] Mindazonáltal még a leganyagiasabb szerző is szívesen publikál akár ingyen, ha a megjelenés erkölcsi és szakmai sikernek számít. Ha a KISZó sem ezt, sem amazt nem tudja nyújtani, akkor a kezdeményezésnek nem jósolok fényes jövőt: alig hiszem, hogy erre a körlevélre reagálva most majd mindazok friss írást küldenek, akiket az Igaz Szó hosszú évek elriasztó magatartásával leszoktatott arról, hogy itt publikáljanak. (És hát bárki felteheti a kérdést: ha újra lehet közölni egy agyonpublikált Fodor Géza-verset, akkor másnak miért kellene komolyan venni azt, hogy „eddig meg nem jelent” írást küldjön, mint a felkérő levélben áll?”

«

Tettem még néhány konkrét javaslatot arra nézve, hogyan érhetnék el tétován kitűzött célukat, ajánlottam például, hogy indítsanak újra önálló irodalmi oldalt vagy akár mellékletet és kérjék fel Nagy Zoltán Mihályt a szerkesztésére.

No, kíváncsi vagyok… Mint ahogy arra is, leközlik-e esszémet.

[Utólagos betoldás a fentiekhez 2006-ból:

Nem közölték. Ehhez képest nem sokkal később a lap egyik vezetője nehezményezte, amiért nem itthon jelentettem meg Kárpátaljáról szóló kritikus hangnemű írásaimat… Egyébként fenti levelemre nem válaszoltak, javaslataimra semmilyen módon nem reagáltak. Így még jó ideig tartott az a 1991-től kialakult helyzet, hogy a Kárpáti Igaz Szóval kölcsönösen nem feleltünk meg egymásnak. Ebben mindössze Kőszeghy főszerkesztői kinevezését követően állt be egy 13 hónapos intermezzo, amikor 12 év szünet után újra adtam írást a lapnak. Azóta se.]

[Betoldás újraközléskor: A rövid intermezzo idején, 2003-ban és 2004-ben megjelent írásaimat itt gyűjtöttem egybe: Kiszó-2003-2004.]

Könyvbemutatóm Budapesten

Continue reading

Hordozható számítógép – laptop, tablet

A hordozható számítógépek típusai

A számítógép vagy komputer kifejezést többféle géptípus összefoglaló megnevezése.  Jelenleg még a legelterjedtebbnek számít a nem hordozható, úgynevezett

Asztali személyi számítógép – PC

asztali pc - személyi számítógép

Asztali személyi számítógép: gépház, monitor, klaviatúra, egér

Az ilyen computer egyidejűleg egyetlen felhasználó kiszolgálására alkalmas, a „személyi” szó kissé zavaró, pontosabb lenne az „egyszemélyes” számítógép megnevezés, hiszen például egy vállalatnál az irodai gépeket éppen az használja, akit elé ültetnek,  ez naponta vagy műszakonként változhat. Az  otthoni gép is állhat a család közös használatában – ezzel együtt tény, hogy a felhasználók leggyakrabban személyes viszonyban állnak a gépükkel, jelszóval védik és nagyon nem szeretik, ha más is elé ül.

Az asztali PC (personal computer) sokfunkciós számítástechnikai berendezés, programok és alkalmazások sokaságát futtathatja egyidejűleg, különféle perifériák kezelésére képes, érzékeli a billentyűzeten és az egérrel kiadott utasításokat, vezérli a monitort, a nyomtatót, megszólaltatja a hangszórókat, kábelen vagy WiFi-hálózaton kapcsolódik az internethez, stb.

Hordozható személyi számítógép

Az ilyen gép esetében az asztalinál is szorosabb a személyes viszony és tulajdonlás egyszemélyűsége. Mivel az ilyen gépet a tulajdonosa mindenhová magával viheti, így jobban kötődik hozzá, szinte személyisége meghosszabbításának érzi. A Z generáció tagjai szinte összenőttek digitális eszközeikkel.

Laptop (vagy notebook)

laptop pc - táskaszámítógépA notebook vagy laptop személyi (vagy vállalati, intézményi) célra kialakított hordozható számítógép. Elterjedtsége dinamikusan nő, rövidesen átveheti az asztali gépek szerepét, sok felhasználó már ma is előnyben részesíti a csak egy helyen használható PC-vel szemben.

Előnyeit talán fölösleges felsorolni, hátrányai között szokás a sérülékenységét említeni, illetve azt, hogy a teljesen feltöltött, legjobb minőségű laptop akkumulátor sem képes néhány órán túl üzembiztos működést biztosítani. A laptop alapfelszereltségének hiánya továbbá az is, hogy a klaviatúra nem mozgatható a géptől függetlenül és az egér szerepét játszó érintőfelület használata nem mindig kényelmes, ám ezek természetesen könnyen áthidalható hiányosságok, hiszen minden notebook alkalmas arra, hogy külső billentyűzetet és egeret csatlakoztassunk hozzá. Otthoni körülmények között rákapcsolhatunk különálló nagyobb képernyőt is.  A laptopokat általában folyadékkristályos, azaz LCD (Liquid Crystal Display) kijelzővel látják el, illetve létezik ennek  egy továbbfejlesztett változata, a TFT monitor (Thin Film Transistor).

hordozható személyi számítógép

Notebook PC – hordozható személyi számítógép

A hordozható számítógépek főbb elemei ugyanazok, mint a stacionárius computereknek, ezek pedig a processzor, a memóriakártya, a merevlemez, a videókártya, a hangkártya, a kijelző és a billentyűzet. Továbbá pedig az autonóm működést biztosító cserélhető akkumulátor, amelyhez kívülről a laptop töltő adapter csatlakozik.

Ez utóbbiak minősége, súlya-nagysága, teljesítménye, üzemideje és élettartama különösen fontos, hiszen ezektől a paraméterektől függ a készülék mobilitása. Nem mindegy, hogy hány órán át biztosít elegendő áramot az akku egyetlen feltöltéssel. Az sem, hogy ez az üzemidő mennyivel rövidül le 1-2-3 év használat után. Illetve: egy teljesen leszállt telep mennyi idő alatt tölthető fullra. Vásárlásnál érdemes bekalkulálni: milyen gyakran kerülhetsz kellemetlen helyzetbe egy gyengébb ellátottságú géppel. Továbbá: mikor, hányszor kényszerülsz majd például új HP laptopod akkumulátorának cseréjére.

Az utóbbi években gyártott korszerű hordozható számítógépek kapacitásukban és teljesítményükben megegyeznek az asztali PC-kkel, de kompakt kialakításuk és speciális hardverigényeik miatt általában valamivel drágábbak egy azonos tudású stacionárius komputerhez képest. A legjobb ár/érték arány sok felmérés alapján a középkategóriás Dell, Asus, HP és Lenovo gépek képviselik

Az említett készülékek magyar megnevezése eredetileg táskaszámítógép (laptop) és noteszgép (notebook), de ezek a kifejezések nem honosodtak meg, illetve kikoptak a használatból.

Tablet és Netbook

tablet pc

Táblagép – tablet PC

Ha a kifejezést begépeljük a Google keresőbe, megtudjuk, hogy a táblagép (tablet) a fenti kategóriánál jóval kisebb általában 7-14 inch képernyőméretű, könnyebb, egyetlen táblából álló (azaz nem nyitható-zárható) hordozható személyi számítógép szerényebb teljesítménnyel és kapacitással. A mechanikus beviteli perifiáriák hiányoznak (egér, billentyűzet), az input funciókat maga az érintőkijelző (érintőpanel) látja el. Jellegéből következően a tablet PC leginkább tartalomfogyasztásra való (szövegolvasás, videózás, játék, böngészés, internetezés…), szöveg tartalmak előállítására, szerkesztésére, grafikus vagy programózói munka végzésére kevéssé alkalmas.

A netbook voltaképp egy mini notebook 9-10 inch nagyságú kijelzővel, leginkább internetezésre alakították ki, erre teljességgel alkalmas, de nem lehet rajtuk erőforrás-igényesebb programokat (pl. egyes videojátékokat futtatni). Az akku is hamar lemerül erős igénybevételnél.

Nem tekintjük számítógépnek az okostelefont, lévén alapvetően mégis a telefóniával, mobilkommunikációval összefüggő funkciók ellátására alakították ki, ugyanakkor az utóbbi években történt rohamos fejlesztéseknek köszönhetően ezeknek a mobil készülékeknek a teljesítménye szinte „félelmetesen” nagy, kapacitásuk vetekszik egy 10 évvel ezelőtti csúcstechnológiájú PC-ével. Méretüknél és kialakításuknál fogva azonban használati körük eléggé korlátozott, ám a telefonfunkciókon kívül kiválóan megfelelnek fényképezésre (igen nagy felbontású képek készítésére is alkalmasak), internetezésre (hírolvasás, facebook, instagram), skype-olásra, emailek olvasására és rövidebb üzenetek írására, egyszerűbb játékok futtatására stb.


Hordozható klímaberendezések – mobil hűtő

hordozható hűtőHordozható készülékek között említhetők a mobil klímaberendezések. Az ipari léghűtő gépek kiváló megoldást nyújtanak csarnokok, raktárak, üzemek és gyárak lokális hűtésére. Az egyik legkedveltebb típus a HydroPort 16 hordozható hűtő, amely 60 m2 terület irányított lehűtésére képes. A mobilklíma víztartálya 57 literes, ez 3 órás üzemszerű működést tesz lehetővé. A kondicionálógép 3 fokozatban állítható ventilátorral rendelkezik. Görgőinek köszönhetően mobilitása maximális. Könnyen szállítható, hordózható, külön telepítést nem igényel.

Laptop alkatrész szerviz Budapesten

A budapesti notebook szervíz honlapja online marketing célokat szolgál. Nemcsak a vállalkozást népszerűsíti, hanem laptop webáruházként is működik, a szolgáltatás bőséggel kínál alkatrészeket, tartozékokat és kiegészítőket minden laptoptípushoz. A céges weboldal gondos honlap tartalom optimalizálás segítségével szerzett értékes organikus helyezéseket a Google keresőben olyan kulcsszavakkal, mint laptop szervíz budapest, notebook akku vásárlás, ingyenes kijelző csere, videókártya javítás stb.

A jelen weboldalon megismerhetők a hordozható számítógép típusai, elemei. Meghatározás: a laptop hordozható személyi komputer, PC. Kulcsszavak az első Google-kereséshez: notebook javítás házilag, tablet alkatrész szerviz Budapesten, kijelző felbontása és mérete, billentyűzet tisztítás, a HP akkumulátor helyes töltése, a töltő kábel csatlakozó és a laptop hangkártya kiválasztása. – Keresőmarketing és online tartalommarketing szempontok a honlap optimalizálásban, internet technológia, mobil számítógépek, szemantikus web, használt laptop, professzionális szerviz műhely a 13. kerületben, számítógép és irodalom

 

Online marketing – Mobilmarketing

online marketing - keresőmarketing

Az internet a marketing fő színterévé vált. PC – laptop – tablet – okostelefon. Szemantikus SEO

Internetes marketing PC-re

A személyi számítógép igazi térhódítása akkor következett be, amikor az internet megszületett. Remek dolog volt, persze, egy jó PC-n szöveget írni, tervezni, matematikai feladatokat megoldani, nyilvántartást vezetni, CD-ket lejátszani – de hosszú ideig ez nem terjedt túl a szobánk keretein, igazából még az emailezés elterjedésével sem. Igazi értelmet a komputerünk használata akkor nyert, amikor rácsatlakoztathattuk az internethálózatra és beláthatatlan mennyiségű információhoz, digitális tartalomhoz férhettünk hozzá forgószékünkben ülve, illetve – és ez legalább ilyen fontos – a saját gépünkön előállított vagy ott tárolt tartalmakat is megoszthattuk a világhálón bárkivel. A laptopunk világkikötő lett. Mindez egy ideig nehézkesen ment, de egyrészt a szélessávú netkapcsolat általánossá válásával és a személyes tárhelyek ugrásszerű megnagyobbodásával, másrészt az optimálisan nagy webtartalom szolgáltatók, hírportálok, közgyűjtemények stb. nyújtotta digitális anyagmennyiség robbanásszerű megszaporodásával és minden szférára való kiterjedésével, harmadrészt a közösségi kommunikáció és a személyes kapcsolattartás alkalmas eszközeinek a kifejlesztésével az internetre kötött személyi számítógép használata mindenki számára csaknem annyira természetessé vált, mint a televíziónézés. Egy notebook a világgal való kommunikáció netovábbja lett.  Ez tette lehetővé az online marketing hasonlóan gyors fejlődését: a világhálón és a webes felületeken közvetített reklám és hirdetés és PR ma az üzleti élet, a kereskedelem, a vásárlás és fogyasztás legfontosabb mozgatórugója. A fentieken túl a fejlődést a Google-találstok minőségének a javulása is segítette, ez a szemantikus keresés megvalósulása eredményezte. A marketing jellegű online tartalmakat szemantikai weboptimalizálással juttathatjuk az organikus keresőtalálatok élmezőnyébe.

Mobilmarketing: SMS-kampány

mobilmarketing-online-smsUgyanilyen áttörések történtek a telefonhasználatban is. A telefónia első nagy áttörése kétségkívül az első GSM-készülékek megjelenése volt. Eleinte sokan idegenkedtek a hordozható telefonkészüléktől, nem hiába terjedt el, hogy csak a fontoskodó piti üzletkötők és a viselkedési normákat nem ismerők használják (ld. bunkofon). Ám így is csak egy erős évtized kellett csupán a teljes elterjedéséhez. Manapság – leszámítva a fejlődő világ országait – a mobiltelefonos penetráció 100 % fölött van, azaz országonként több mobilkészülék és több telefonszám van forgalomban, mint ahány lakosa van az adott országnak. Azaz a helyzetet alábecsülő kijelentés az, hogy mindenkinek van mobiltelefonja. Ez fantasztikus vívmány.

Le is csaptak rá a marketingesek, és az is kiderült, hogy miben verhetetlen a mobiltelefon. Nyilván nem a reklámcélú hangüzenetek közvetítésében, ebben nem jobbak a vezetékes készülékeknél, sőt. Otthonában az ember szívesen végighallgat egy hirdetési szöveget, ám villamoson, étteremben, munkahelyen kevésbé. Az SMS-t viszont előbb-utóbb mindenki elolvassa. Ki is alakult önálló ágazatként a marketing-SMS-küldés mint PR-lehetőség. Az egyes üzeneteket pedig villámgyorsan felváltotta a csoportos SMS, és önálló marketingágazattá fejlődött az SMS-kampány, amely már nemcsak az üzleti, hanem a politikai szfárában is tért hódított.

Okostelefon: mobil is, online is

Sokáig úgy tűnt, hogy az internetezés-szamítógépezés és a mobiltelefonálás két külön műfaj marad és más-más készülékekhez lesz kötve. Ám megjelentek az okostelefonok, és hihetetlenül rövid idő alatt tért is hódítottak: az internet ma mindenkinek ott van a markában és az égegyadta világon mindent el tud kis készülékéről érni, mindent el tud intézni, pénzeket utal, repülőjeget vesz, közben fényképeket tesz közzé a fészbukon, leveleket olvas – mindezt a klasszikus telefonos tevékenység mellett, mert közben SMS-eket küld és kap, beszél, hírlevelet kap a notebookjára…

online-sms-kampanyA fejlődésnek ezen a pontján a hordozható telefonkészülékeket megcélzó mobilmarketing jelentése is kiterjedt.

Hiszen a mobilkészülékre nemcsak tömeges SMS küldés lehetséges. Bár a mai napig ez a leghatékonyabb mobilmarketing módszer, ám nem kétséges, hogy az abszolút tudású internetre kötött milliárdnyi mobilkészülék mint céleszköz még rengeteg lehetőséget rejt magában. A reklámcélú rövid szöveges üzenetek csoportos továbbítása valószínűleg nem megy ki a divatból, de az is bizonyos, hogy a marketingüzenetek eljuttatásának ez ma már nem a legkorszerűbb módja, hiszen

az okostelefon nemcsak mobil készülék, hanem online eszköz is

– ennélfogva az internetes kapcsolat révén ezer más módon is elérhető, megszólítható, mozgósítható a tulajdonosa. Így az online marketing és a mobilmarketing között egyre kevésbé éles határ, és eljön a pillanat, amikor a felhasználónak már fogalma sem lesz arról, milyen módon, a telefonvonal vagy az internet révén jut-e hozzá valamilyen információhoz, így a marketingcégek sem az üzenetet továbbító csatorna, hanem a célkészülék alapján fogják megnevezni tevékenységüket és optimalizálni a tartalmakat. Az okostelefon-marketing kifejezés egyelőre elég nehézkesen hangzik, lehet, hogy majd valami új kifejezés születik arra a fogalomra, amely a mobilmarketing és online marketing összeolvadásával fog létrejönni. Valószínűsíthető, hogy ebben kiemelt szerep vár a mobilalkalmazásokra, s meglehet, éppen egy instant applikáció fogja végleges szintézisbe hozni az SMS-kampányt mondjuk az online apróhirdetéssel. A szemantikus web lehetősége lenyűgözőek.

A 21. századi ember számára az okostelefon egy külön érzékszerv szerepét játssza és saját személyiségének a meghosszabbításaként működik.


További ismeretek a témában (http://weblaptop.net/weblap-optimalizalas/):

< < Új SMS-blog indult számos szakmai olvasmánnyal. Más: Tartalom és kereső marketing – laptopok


Összefoglalva: az okostelefonok megjelenésével az online marketing és mobilmarketing összemosódik: mivel a célzott készülék egyszerre mobil és egyszerre online, így lehetséges kampány indítása több csatornán. Internet optimalizálás és online marketing, stacionárius és mobil eszközök a telefóniában és számítástechnikában: netbook, ultrabook, gamer laptopok, on-line és off-line állapot, a szemantikus web térhódítása, honlap seo

Honlapoptimalizálás – Google helyezések

A webtartalom optimalizált formában juttatható el legjobban a felhasználóhoz.

Szemantikus web – optimalizálás és linképítés

Az organikus találati rangsor oldalán (SERP) a Google helyezés javítás honlap optimalizálással, linképítéssel és más keresőmarketing eszközökkel lehetséges. Szemantikus honlap-SEO megoldások a fogalmi indexelés (LSI) szerint.

Laptop szerviz Budapest

Asus notebook töltők garanciával, gyári és utángyártott Dell és Acer akkumulátorok garanciával a Samsung szervizben – Budapest.

Online tartalom marketing

Mi az Online és mi az Offline?

online-offlineAz online és offline konkrét jelentése tekintetében a számítástechnika és a telekommunikáció területére érvényes, ahol az online bekapcsolt, becsatolt állapotot jelez, míg a offline a kikapcsolt, szétkapcsolt állapotot nevezi meg. A két kifejezése a számítástechnikai és telekommunikációs jelentések területén belül leggyakrabban kimondottan az internetkapcsolatra értendő. Aki-ami online van, az csatlakozott az internetre, aki-ami offline állapotban van, az nem csatlakozott, nincs csatlakozva, nincs vonalban, nincs a hálózaton.

Másodlagos jelentése szerint az online az, ami elérhető a neten, ami megjelenik a weben. Szemben azzal, ami offline, ami  nem érhető el a neten és nincs fenn a weben. Egy hírújság például online média, ha van internetes megjelenése és anyagai elérhetők a lap webfelületén, szemben az offline médiával, ami a nyomtatott sajtót jelenti.

A kommunikációban a valósidejű érintkezés módjait és eszközeit nevezzük online kapcsolatnak, ilyen például a telefonbeszélgetés, a Skype-kapcsolat, a chat. Sajátos etekintetben az email megítélése, hiszen közvetítéséhez – érkezéséhez és küldéséhez – internetkapcsolatra van szükség (online), viszont az ilyen üzenetet tároljuk a gépünkön és olvasása, megválaszolása esetén közömbös, hogy vonalban vagyunk-e.

A számítógépes munkában, szerkesztésben, programozásban, tartalom-előállításban (pl. blogolásban) is megkülönböztethetünk offline és online fázisokat. A széles sávú internet, a nagy kapacitású számítógépek és a megfelelően fejlesztett programok elterjedésével egyre inkább a teljesen online, valós idejű munkafolyamatok lettek preferáltak. A magyar köznyelvben sokan ezt úgy fogalmazzák, hogy egyenesen a vasba írtam ezt a cikket, azaz közvetlenül az adminfelület szerkesztőprogramjában dolgozott, amely írás közben folyamatosan menti az elkészült szöveget.

Online marketing programok

Google SEO – honlap Keresőoptimalizálás

Nem a keresőoptimalizálás területén működő szakemberek rendszabályozására irányuló törekvései miatt szeretjük a Goglekeresőt, hanem azért, mert a magyar weben a keresések 96 %-át ez a program bonyolítja és mert a SERP-táblákon elfoglalt pozíció jelentős presztízsbeli és üzleti tényező. Aki ma SEO-zik, az a weboldalt Gugli elvárásaihoz igazítja, különösen, hogy az igényesebb szintű szemantikus linképítésre alapozott munkát végzők tisztában vannak jelentőségével. Ugyanis a világhálón publikált webtartalmak kereshetősége ennek a világcégnek az érdeme. Adatbázisában keresve az algoritmusok összefüggéseikben látják és értelmezik az információkat, köszönhetően az LSI-technológiának (látens szemantikai indexelés). A szoftver által létrehozott fogalmi térkép alapján az optimalizált honlapok a organikus találati rangsorban kerülnek listázásra, ma már link spam update algoritmus futtatásával. Akinek fontos a Google előresorolás, az honlap-Seo gyanánt szemantikus keresőoptimalizálást végez, így ér el top helyezést.

Laptop – notebook – hordozható számítógépek

laptop pc - táskaszámítógép A laptop kompakt kiszerelésű hordozható személyi számítógép. Előnye, hogy tulajdonosa mindenhová magával viheti, használhatja otthon, munkahelyén, utazás közben. A széles sávú internet és a szinte mindenütt elérhető WiFi-hálózatnak köszönhetően a mobil PC-kkel szinte minden városi közterületen, intézményben, hotelban, bevásárlóközpontban és a legtöbb távolsági közlekedési eszközön a világhálóra csatlakozva is lehet dolgozni vagy szórakozni.

A notebook-használat hátrányai között a készülék sérülékenysége említhető, illetve az, hogy a teljesen feltöltött, legjobb minőségű notebook akkumulátor is csak néhány órányi üzembiztos működést képes biztosítani. Ezért nemcsak a táskagépet, hanem a laptoptöltőt is állandóan magunkkal kell hordanunk, hogy amint hálózati áramhoz jutunk, csatlakoztassuk laptopunkat. A laptop töltő lehet gyári vagy utángyártott.

A legjobb  laptop-márkák: Asus, Lenovo, Acer, Dell, Apple, HP. A hordozható számítógépek főbb elemei: processzor, merevlemez (winchester), memóriakártya, videókártya, kijelző (monitor), billentyűzet (klaviatúra), akkumulátor, töltő. Bővebben:

Mobilmarketing – SMS-kampány

Gateway rendszerű online sms-küldés webfelületről. Az ügyféllista alapján készült adatbázist használva a szoftver egyenesen a szerverről küldi az üzeneteket a mobilszolgáltatók SMS-központjába, amely továbbítja a címlistán szereplő előfizetőknek.

online-sms-kuldes

Gateway SMS – Webfelületről online SMS küldés tömegesen

Külső oldal további részletekkel: Online marketing stratégia – tartalommarketing.net

Télikertépítés – Budapest Terasz

Kerti teraszok beépítése, beüvegezése. Télikert tervezés, gyártás és kivitelezés Budapesten. Szolgáltatás: pergola építés, medencefedés, télikertépítés

telikert-terasz-budapest

Teraszbeépítés – Budapest, belső udvar

Cafeblog: Beépített teraszok – Télikert képek – Budapest


Online = bekapcsolt állapot. Offline = szétkapcsolt, kikapcsolt, hálózatról lecsatlakozott, megszakított állapot. Online: ami elérhető, ami fenn van az interneten, ami megjelenik a weben. Offline: nem érhető el, nincs fent a neten, nem jelenink meg a weben. Online, offline, tartalom és marketing, internet, web szöveg, mobil kommunikáció, online munka, internetes kapcsolat, digitális média

Online marketing – tartalommarketing

További részletek keresőmarketing célú honlap szövegírás, tartalomfejlesztés témájában:

Online tartalom marketing – webtartalom optimalizálás, linkprofil építés. Keresőmarketing célú, optimalizált belső aloldalak a rendszerben: