Ádám Tünde: Németh László univerzuma

Ádám Tünde

Németh László Univerzuma

„… akadnak magyarok is, akik nem tudnak rólam többet, mint a svédek…” (Bemutatkozás)

Csak remélhetjük, hogy Németh László ezen gondolata már nem érvényes. Azt viszont állíthatjuk, hogy a Helio-Biblos kiadásában Németh László Univerzuma címen, „Üzenet az emberiséghez” alcímmel megjelent CD-ROM szerkesztői, Erdélyi Erzsébet, Hajas Magdolna és Nobel Iván mindent elkövettek, hogy a lehető legtöbbet mutassák meg Németh Lászlóból. Ez a vállalkozás nem csupán az író, a művész felől közelít Németh Lászlóhoz. A kiadvány címének megfelelően, meg kívánja ismertetni a felhasználóval az írót, a műfordítót, a pedagógust, az orvost, az irodalomban és a tudományban tucatnyi nyelven tájékozódó olvasót és – a családapát is.

Ha a CD-ROM elindítása után a lemez borítóján is látható — a Borsos Miklós által készített, szép és karakteres – Németh László-emlékéremre kattintunk, máris a főmenüben találjuk magunkat, ahonnan azután érdeklődésünknek megfelelően léphetünk tovább. Minden menüpont új ablakban nyílik meg, más-más színű háttérrel, ezzel is megkönnyítve a tájékozódást.

Az író életéről többfajta megközelítésben olvashatunk, sőt életének fontos eseményeit láthatjuk-hallhatjuk is. A CD-ROM szerkesztői kihasználták a multimédiás eszközök nyújtotta lehetőségeket. Így láthatunk dokumentumfilm-részleteket, például a Németh László-emlékházakról, hallhatjuk a Németh-lányokkal (Magdával, Judittal, Ágnessel és Csillával) készült interjút, de a feleség, Démusz Ella visszaemlékezését is. Részletes, évekre lebontott életrajzot találunk dr. Lakatos István összeállításában. A Németh-család családfáját Czeizel Endre elemzi kitűnő, adatgazdag tanulmányában, szintén az ÉLETRAJZ címszó alatt.

ÉLETMŰSZILÁNKOK címmel válogatást kapunk az író műveiből, levelezéséből. Erősen válogatott antológia ez, valóban csak ízelítő, hiszen a Németh László összes műveit tartalmazó CD-ROM az Arcanum Kiadó gondozásában már korábban megjelent.

Az ÍRÓ menüpontra kattintva megismerkedhetünk a regény- és drámaíró, a költő, az esszé- és tanulmányíró Németh Lászlóval. Tanulmányokat olvashatunk a Tanuról, az író egyszemélyes folyóiratáról és korszakáról (1932-1938). Érdekes, szövegstilisztikai szempontú elemzést írt két társadalmi drámájáról (Villámfénynél, Cseresnyés) Madarászné Marossy Ágnes. Elismert Németh László-kutatók: Grezsa Ferenc, Kocsis Rózsa, Vekerdi László és mások tanulmányaiból is szemezgethetünk.

Ugyanitt tekinthetjük meg az Iszony filmváltozatának részleteit, csakúgy, mint a drámák közül a Villámfénynél, A két Bolyai, a Galilei, vagy a Széchenyi egy-egy fontos részletét.

A „képesítés nélküli” PEDAGÓGUS: így mutatja be Németh Lászlót Katona András könyve, melyből részletet találunk a CD-ROM-on. Képet kapunk arról, hogy ez a rendkívül széles látókörű, különösen művelt ember hogyan vélekedett a tanításról, hogyan tanított egyszerre humán és reál tárgyakat is. Németh László saját írásai mellett olvashatjuk volt tanítványa visszaemlékezését, valamint tanulmányokat, melyek a művein keresztül mutatják be a pedagógus Németh Lászlót.

A GYÓGYÍTÓ címszó alatt betekintést kapunk Németh László orvosi pályájába, fogorvosi, majd iskolaorvosi működésébe. Megismerhetjük e témában írott műveit is. Olvashatunk a híres hipertónia-levelekből, melyekben önmagán „kísérletező emberként” saját betegségéről vall.

Németh László, az OLVASÓ feltárja előttünk olvasmányélményeit: saját, személyes irodalomtörténete bontakozik ki ezekből az írásokból, amelyek legalább annyit árulnak el Németh Lászlóról, mint a művekről, melyekről ír. Olyan szerzők szerepelnek ebben az „olvasónaplóban”, mint Ady, Móricz, József Attila, Dosztojevszkij, Gogol, Dürrenmatt, Joyce, vagy Camus.

Az IDEGEN NYELVEN címszó alatt műfordításokat találunk. Egyrészt a Németh László által idegen nyelvből – főként oroszból — fordított művek listáját a megjelenés éve szerinti időrendben; másrészt a Németh László-életmű európai nyelvekre lefordított darabjainak gyűjteményét. Emellett érdekes kísérletet végezhetünk a program készítőinek jóvoltából: egyes Németh-művek részleteit és azok fordításait összevethetjük egymással, akár több különböző nyelven is.

Az INTERJÚK és UTÓÉLET címek alatt családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, irodalomtörténészekkel folytatott beszélgetésekből olvashatunk érdekes és tanulságos részleteket. Szintén ide kerültek az írónak ajánlott versek, és a róla szóló tanulmányok, kötetek. Az utóbbiak a Németh László-centenárium alkalmából születtek.

A levélíró Németh Lászlót mutatja be a KAPCSOLATOK címszó. Az író levelezéséből kapunk itt válogatást, amelyet leánya, Németh Ágnes állított össze; valamint tanulmányokat olvashatunk Németh László baráti kapcsolatairól. Például Cs. Varga István Németh László és Pilinszky barátságát értelmező tanulmányában felveti a természettudományos műveltségű író művekben is megmutatkozó sajátos kötődését a metafizikához, az evangéliumi, spirituális és szakrális kérdésekhez; az egyénien értelmezett „üdvösségügy”-höz.

A CD-ROM-ot természetesen részletes BIBLIOGRÁFIA zárja, melyben a szerkesztők külön kiemelték a pedagógiai jellegű műveket, az idegen nyelvű kiadásokat, és ajánló bibliográfiát készítettek a centenáriumi kiadványokból. Sajnálni lehet, hogy nem a Hartyányi István és dr. Kovács Zoltán által áldozatos munkával létrehozott Németh László „nagy” Bibliográfia került fel a CD-re, hanem csak Hartyányi István jóval korábbi „kis” bibliográfiája.

A fenti áttekintésből láthatjuk, hogy a szerkesztők azon törekvése, hogy ezt a rendkívül szerteágazó életművet komplex egészként mutassák be – valóban sikerült. A teljesség igénye nélkül, de mégis érintve minden fontos területet. (Ez a CD-ROM méltón őrzi az időközben eltávozott, ügyszerető Nobel Iván emlékét, akinek ez volt utolsó jelentős munkája.) A kiadvány alkalmas arra, hogy közelebb hozza az olvasóhoz Németh Lászlót, ezért ajánlható mindenkinek, különösen a pedagógusoknak, a magyartanároknak. A CD-ROM, hasznossága mellett, rendelkezik a multimédia által nyújtható számos előnnyel is, vagyis: látványos. Éppen ezért, kiválóan fel lehet használni az oktatásban és az önművelésben is.

(2002)

Németh László teljes életműve CD-ROM-on. Művek – próza, regény, esszé, irodalom, tanulmány, interjú, bibliográfia, kritika – író, pedagógus, gondolkodó.  Irodalom, ismertetés, cd, cd-rom,  –  cafe-arch

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.